Foto: - - / NATURBILD

Ökad risk för sorkfeber

Det är ovanligt gott om skogssork i markerna. Det innebär en ökad risk för att människor ska drabbas av sorkfeber, enligt forskare vid miljöanalysavdelningen på SLU i Umeå.
 

- Risken för att smittas av sorkfeber är betydligt större i höst än de senaste två åren. Men troligtvis når smittan inte samma omfattning som under rekordåret 2007 då närmare 2 200 fall av sorkfeber rapporterades, säger forskaren Gert Olsson.

Söker skydd i bostäder

Det är under de kalla årstiderna som sorkarna söker skydd och föda i närheten av människans bostäder och då är risken störst att komma i kontakt med den smitta som sorkarna sprider.
- De flesta som drabbas har fått smittan när de städat på vinden eller i förråd eller hämtat in ved från vedboden, säger Gert Olsson.

Symptomen

Skogssork är den enda kända reservoaren för Puumalavirus och infekterade sorkar utsöndrar viruset via saliv, avföring och urin. Smitta till människa sker sannolikt oftast via inandning av virus i luftburen form. De som smittas av sorkfeber får oftast akut hög feber, huvud- och muskelvärk samt blir trötta och hängiga. I det typiska fallet tillkommer sedan buksmärtor och njurpåverkan.
De allra flesta fallen av sorkfeber, cirka 90 procent, anmäls från de fyra nordligaste länen – Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.