Ökad cancerrisk av B-vitaminer

B-vitaminer skyddar hjärtat, trodde forskarna. 

Istället ökade vitaminerna risken för att drabbas av cancer och förtida död, visar en ny stor norsk studie. 

Vitaminer är inte alltid ofarliga. Tidigare har forskarna trott att tillskott av B-vitaminer skulle kunna ha en positiv effekt på personer med hjärtsjukdom och kanske minska risken för att de ska drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

 Istället visade sig resultatet vara negativt, visar en ny stor studie som publiceras i tidskriften Jama. Försökspersonerna som fick folsyra och vitamin B 12 fick ökad risk att drabbas av cancer och förtida död. De norska forskarna analyserade data från två stora studier där 6837 personer slumpades till att endera få sockerpiller eller tillskott av folsyra, B12 och B6.

Koppling till lungcancer

 När tre år gått kunde forskarna inte se någon positiv effekt alls av vitaminerna. De följde försökspersonerna i ytterligare tre år för att undersöka hur ofta de drabbades av cancer.

 Resultatet: De som fått folsyra och B12 hade högre risk att drabbas av cancer och dö. Riskökningen för dem som fick folsyra och B12 var 21 procent högre jämfört med dem som fick sockerpiller. 

 Allra starkast var kopplingen till lungcancer. Forskarna hittade dock ingen cancerkoppling till vitamin B6. 

Gravida uppmanas

 I Sverige rekommenderas inte hjärtsjuka normalt att ta tillskott av B-vitaminer. Däremot uppmanas gravida kvinnor att ta tillskott av B-vitaminen folsyra eftersom det minskar risken för att barnet ska få ryggmärgsbråck.

 

Här kan du läsa JAMA-studien i sin helhet