Bekräftelse är bra för självkänslan.
Bekräftelse är bra för självkänslan. Foto: Colourbox

Öka självkänslan med bekräftelse

Bekräftelse gör att vi känner oss sedda.  

Utan den blir vi självkritiska, får dåligt självförtroende och riskerar att hamna i depression.  

Här är guiden som hjälper dig att bekräfta andra - och dig själv.

Lena Karlsdotter Lindehag

Vårt behov av bekräftelse är medfött. 

 - Det finns redan hos spädbarnet, som söker mammas och pappas blick och härmar

 ansiktsuttryck, säger SÖNDAG:s psykolog Maria Farm.

 Bekräftelsen gynnar oss på flera plan. En nick i ett samtal kan signalera att den som lyssnar verkligen tar in och förstår vad du menar. Du vet att ditt budskap har nått fram, och det får dig att må bra.

Dunk i ryggen

 I en djupare mening kan bekräftelsen vara ett kvitto på att du hör hemma i ett socialt sammanhang - på jobbet, i föreningen eller kretsen av vänner. 

 - Vi människor är sociala varelser och grupptillhörigheten är viktig, säger Maria Farm.

 Vi kan också använda omgivningens bekräftelse för att navigera i tillvaron, något som sker både medvetet och omedvetet.

 Inte sällan kan bekräftelsebehovet fungera som en drivkraft, till exempel i karriären. En dunk i ryggen för väl utfört arbete ger dig en kick att prestera ännu lite bättre på jobbet i fortsättningen.

Allvarliga konsekvenser

 Omvänt kan bristen på bekräftelse göra att vi hamnar i en negativ spiral.

 Psykologen Anna Kåver, som skrivit boken "Tillsammans - om medkänsla och bekräftelse" med psykiatern Åsa Nilsonne, menar att konsekvenserna blir allvarliga.

 - Utan bekräftelse kan det bli svårt att skapa en positiv självbild. Vi blir självkritiska och får dåligt självförtroende. Det får följder för hur vi kan tackla våra liv, och vi riskerar att bli deprimerade, säger Anna Kåver.

Vinner på att bekräfta

 Hon betonar skillnaden mellan bekräftelse och medhåll.

 - Har man en tonåring som börjat missbruka kan man bekräfta känslorna som lett till beteendet, men inte själva beteendet.

 I sådana mer allvarliga situationer kan bekräftelsen vara en nyckel för att nå fram till motparten. Men även i vardagliga sammanhang vinner vi på att bekräfta andra människor.

FAKTA

SKRIV DAGBOK!

Ta för vana att varje kväll notera hur du har blivit bekräftad under dagen.
- Det kan handla om att man har haft en längre ögonkontakt med en granne, att en kollega frågat om råd eller om större saker, som att man har blivit befordrad på jobbet, säger SÖNDAGs psykolog Maria Farm.
- När man hamnar i destruktiva tankar kan man gå tillbaka och läsa. Har man själv skrivit ner något med egna ord blir det svårare att säga emot, fortsätter hon.
Detta kan hjälpa alla, men är särskilt värdefullt om du har svårt att bekräfta dig själv eller ta till dig andras bekräftelse.