Professor Henrik Grönberg visar upp det nya testet.
Enkelt blodprov. Det nya svenska testet upptäcker prostacancer tidigare och säkrare än tidigare tester.
1 AV 2
Professor Henrik Grönberg visar upp det nya testet.
Foto: Stefan Zimmerman
2 AV 2
Enkelt blodprov. Det nya svenska testet upptäcker prostacancer tidigare och säkrare än tidigare tester.
Foto: Monkey Business Images

Nytt svenskt test upptäcker cancer

Ett nytt svenskt test kan upptäcka farlig prostatacancer tidigare och säkrare än dagens omdiskuterade PSA-test.

Det visar en ny studie som publiceras idag i The Lancet Oncology.

– Det är ett stort genombrott. Det nya testet sparar både pengar och lidande. Vi skulle kunna minska dödligheten i prostatacancer med 20-25 procent, säger KI-professor Henrik Grönberg.

Varje år drabbas nästan 10 000 män av prostatacancer och 2 500 dör.

I dag används ett test som kallas PSA-prov för att upptäcka prostatacancer. Men PSA-testet är omdiskuterat, eftersom det är så osäkert.

– PSA-testet kan inte skilja mellan farlig och ofarlig cancer. Det ger en hög andel falskt förhöjda värden, att män som inte har cancer eller en ofarlig cancer utsätts för ingrepp och lidande helt i onödan. Det kan också missa farliga cancrar, säger Henrik Grönberg, överläkare och professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet, som lett den nya studien.

– Vi såg att det fanns ett mycket stort behov av ett mer träffsäkert prostatacancertest som kan ersätta PSA-testet.

Enkelt blodprov

Det nya prostatacancertestet, som heter STHLM3, är ett enkelt blodprov. STHLM3 är bredare än dagens PSA-prov. Det analyserar sex proteinmarkörer för prostatacancer, inklusive PSA, och över 200 genetiska markörer för ärftlig prostatacancerrisk. Även information som ålder, familjehistorik och resultat från eventuella tidigare vävnadsprov från prostatan vägs in.

Efter en vecka får mannen svar om han har förhöjd risk för att ha aggressiv prostatacancer och i så fall hur stor risken är. Efter det kan man gå vidare med en biopsi, ett vävnadsprov, för att fastställa diagnosen.

I den nya studien deltog 58 818 män från Stockholm i åldrarna 50-69 år som testades både med STHLM3 och PSA.

Mer specifikt resultat

Resultatet visar att STHLM3 är känsligare och mer specifikt. Det minskade behovet av vävnadsprov med 30 procent, utan att man missade fler farliga tumörer. Det avslöjade också farliga cancrar hos män som inte upptäcks med dagens PSA-tester.

– Det är stor skillnad. Med det nya testet kan vi hitta mellan 20 och 25 procent fler av de aggressiva cancrarna. Det spar både liv, pengar och lidande, säger Henrik Grönberg.

Det är det första nya prostatacancertestet som utvärderats i en så stor studie.

– Det är ett stort genombrott. Intresset är enormt, även internationellt.

Snabbutreder

Nu ska Socialstyrelsen snabbutreda om det ska införas allmän screening, "pappografi", med STHLM3. I så fall skulle man kalla män till provtagning regelbundet, precis som kvinnors mammografi. Ungefär 1,2 miljoner svenska män i åldrarna 50 till 70 år kan beröras.

– Det här är riktigt stort. Det är det test vi väntat på, säger Henrik Grönberg.

Torsten Tullberg, förbundsdirektör för patientorganisationen Prostatacancerförbundet, är mycket positiv.

– Det är en revolution om vi kan få till en screening för alla män, särskilt med ett test som kan avgöra hur allvarlig cancern är.

Det nya testet

Det nya testet STHLM3 har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Thermo Fisher Scientific i Uppsala.

STHLM3 är dyrare än dagens PSA-test. Men det lönar sig ändå ekonomiskt att byta till det nya testet. Orsaken är att man behöver ta färre vävnadsprov, slipper behandla små och ofarliga cancrar i onödan och minskar dödligheten i prostatacancer. Testet kommer att bli tillgängligt på Karolinska Universitetslaboratoriet i mars 2016.

Prostatacancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Mer än var tionde man får sjukdomen under sin livstid.

Prostatacancer i ett tidigt skede brukar inte ge några symtom. Ibland upptäcks cancern när man får besvär med att kissa eller behöver kissa ofta. Har prostatacancern spridit sig kan man få värk från ryggen eller bäckenbenet.

Om cancern upptäcks tidigt kan det gå att få bort tumören med operation och/eller strålbehandling. Hormonbehandling kan användas för att krympa tumören eller hålla den i schack.