Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE

Publicerad 19 mar 2014 10:43

Ny statistik: Här lever vi längst i landet

I Halland lever man längst i landet.

I Halland lever man längst i landet.

Foto: Monkey Business Images

Grattis hallänningar - ni lever längst i landet.

Enligt ny statstik från SCB väntas nyfödda flickor här leva till 84,5 år och pojkar till 80,6.

Personer som bor i Halland lever längst i Sverige. Det enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, som presenterades onsdag morgon.

Här förväntas nyföda flickor leva till 84,5 och pojkar till 80,6 år.

– Vi har länge sett att det är stora skillnader mellan de delar av landet där folk lever längst och där de lever kortast. Halland har under en ganska lång tid varit det län som har längst medellivslängd i Sverige, säger Linus Johansson, utredare på SCB.

Även män över 80

Listorna visar kvinnors och mäns förväntade medellivslängd vid födseln, för åren 2009 till 2013.

Förutom Halland har även de som bor i Jönköping, Kronoberg och Stockholm höga förväntade livslängder.

Enligt Örjan Hemström, demograf på SCB, är den största faktorn som påverkar medellivslängden utbildningsnivå.

– Men det kan också vara att man har andra levnadsvanor och är hälsosammare. Rökning, alkoholvanor och kostvanor påverkar. Det har tidigare visat sig att andelen hjärt- och kärlsjukdomarna är lägre i Halland, säger han.

– Det kan också påverka medellivslängden vad man blir exponerad för i yrkeslivet.

Högre i större städer

Större städer har tidigare inte hamnat så högt på listorna. Det är något som har ändrat sig. Stockholm är ett av de län där den förväntade medellivslängden är som högst.

– Det kan i sin tur bero på att större städer rekryterar många som har högre utbildning, säger Hemström.

Siffrorna visar också att medellivslängden för män för första gången översteg 80 år.

Nyfödda pojkar förväntas leva något kortare än nyfödda flickor. Äldst blir pojkarna i Uppsala län och i Halland med en förväntad medellivslängd på 80.6.

Siffrorna visar också att medellivslängden för män för första gången översteg 80 år.