Nu vet vi att det finns en poäng i att amma länge, men det finns så mycket i mamma-barnrelationen och pappa-barnrelationen som är så oändligt mycket viktigare än huruvida vi ammar och kanske får något högre IQ, säger Renée Flacking, docent i omvårdnad vid högskolan i Dalarna
Nu vet vi att det finns en poäng i att amma länge, men det finns så mycket i mamma-barnrelationen och pappa-barnrelationen som är så oändligt mycket viktigare än huruvida vi ammar och kanske får något högre IQ, säger Renée Flacking, docent i omvårdnad vid högskolan i Dalarna Foto: Shabalin Pavel

Ny forskning visar samband mellan amning och hög IQ

Ny forskning visar att det kan finnas ett samband mellan amning och intelligens, skriver Sveriges Television.

Undersökningen kom fram till att barn som ammas i minst tolv månader som vuxna har fyra enheter högre intelligenskvot, IQ, än barn som bröstmatas mindre än en månad. Som vuxna studerar de längre och tjänar mer pengar. Forskningen är gjord vid Pelotasuniversitetet i Brasilien, publicerad i The lancet global health.

 

LÄS OCKSÅ: Ny studie: Kvinnor med stor rumpa får smartare barn

 

 

I studien följdes ungefär 3500 barn i Pelotas i Brasilien från födseln upp till vuxen ålder. Forskarna registrerade hur lång tid barnen ammades. När barnen blev vuxna och fyllde 30 år undersöktes deras IQ.
Trots att forskarna justerade för faktorer som kan påverka resultatet, som födelsevikt, vilken vecka barnet föddes i och föräldrarnas utbildningsnivå, fanns de här skillnaderna i IQ kvar.


Agnes Wold tycker att det är märkligt att forskarna inte tagit med föräldrarnas IQ i ekvationen. Till SVT Nyheter  säger hon:
– Studien är helt meningslös. Om man ska mäta barnens IQ måste man även mäta föräldrarnas då det är den viktigaste faktorn. Vi vet att IQ är ärftligt så det är den faktorn som påverkar mest. Därför är det anmärkningsvärt att det inte har räknats in.

Renée Flacking, docent i omvårdnad vid högskolan i Dalarna, uttalade sig i går för SVT om att hon tycker att studien var bra, inte minst det faktum att den gjorts i Brasilien.
– En fördel är att när studien inleddes på åttiotalet var det inte bara en viss typ av kvinnor som ammade i Brasilien, och det gör att studiens trovärdighet ökar. I Sverige har det i större utsträckning varit högutbildade kvinnor som ammat.
Till de mammor som eventuellt känner ångest över att inte vilja eller kunna amma säger hon:
– Men kunskap är bra, och det kan vara bra att veta för de kvinnor som är tveksamma. Nu vet vi att det finns en poäng i att amma länge, men det finns så mycket i mamma-barnrelationen och pappa-barnrelationen som är så oändligt mycket viktigare än huruvida vi ammar och kanske får något högre IQ.

Aktuellt just nu