ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Ny forskning: Långa dagar på jobbet kan skada hjärtat

Publicerad 17 jul 2017 12.05
Förmaksflimmer kan leda till stroke.

Förmaksflimmer kan leda till stroke.

1/2

Foto: COLOURBOX

Det finns en koppling mellan långa arbetstider och ökad risk att drabbas av förmakslimmer, enligt en studie gjord vid University College London.

Det finns en koppling mellan långa arbetstider och ökad risk att drabbas av förmakslimmer, enligt en studie gjord vid University College London.

2/2

Foto: COLOURBOX

Tillhör du den karriärslystna eller plikttrogna skaran som lägger ner enormt mycket tid på ditt arbete? Då kanske du ska tänka om. Ny forskning visar nämligen att de som jobbar mer än 55 timmar i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av hjärtproblem.

Att långa arbetsskift ökar risken att få en stroke är redan känt, men nu visar forskning att det även finns ett samband mellan långa jobbdagar och allvarliga hjärtproblem. De som jobbar mer än 55 timmar i veckan löper ökad risk att drabbas av orgelbundna hjärtslag. 

– De här resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, den vanligaste typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail.

LÄS MER: Så får du ett friskare hjärta – på 30 dagar 

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider och stroke

I studien, som är gjord vid University College London, deltog över 85 500 britter och skandinaver. Forskarna fann 1 061 fall av förmaksflimmer under studiens gång – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 personer som jobbade mer är 55 timme per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer. 

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar eller mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att jobba mellan 35 och 40 timmar. 

Det finns en koppling mellan långa arbetstider och ökad risk att drabbas av förmakslimmer, enligt en studie gjord vid University College London.

Foto: COLOURBOX

– Det här kan vara en av förklaringarna till att vi kunnat se en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar många timmar. Det är känt att förmaksflimmer kan leda till stroke, men även andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt och strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden och hastig puls och är det vanligaste formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Flimret leder till försämring av blodcirkulationen i hjärtat och är därför en vanlig orsak till stroke.

LÄS OCKSÅ: Stress – så vet du om din stress är farlig

Viktiga nyheter för de i riskzonen

Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning och riskbruk av alkohol justerats kunde forskarna se att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så stor risk att utveckla förmaksflimmer. 

Enligt Kivimäki kunde man också se att i 9 av 10 fall av förmaksflimmer led inte de drabbade av någon annan typ av hjärt- och kärlsjukdom.

– Det här pekar på att den ökade risken troligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några tidigare eller pågående kardiovaskulära åkommor, men vidare forskning behövs för att förstå hur mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han menar att forskningsresultatet är extra viktigt för personer som redan ligger i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar på grund av andra faktorer som hög ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, diabetes och liknande.