"Det borde finnas elektroniska system i journalen som larmar redan när läkare skriver ut läkemedel som är olämpliga till äldre", säger doktorn Göran Sjönell.
Den kände allmänläkaren Göran Sjönell har varit med och tagit fram appen Medikoll, med vilken man kan kontrollera om ens symtom beror på biverkningar från läkemedel.
1 AV 2
"Det borde finnas elektroniska system i journalen som larmar redan när läkare skriver ut läkemedel som är olämpliga till äldre", säger doktorn Göran Sjönell.
2 AV 2
Den kände allmänläkaren Göran Sjönell har varit med och tagit fram appen Medikoll, med vilken man kan kontrollera om ens symtom beror på biverkningar från läkemedel.

Ny app ska upptäcka biverkningar av läkemedel

I vart tionde fall där äldre läggs in på sjukhus är orsaken biverkningar av läkemedel.

Nu har kända doktorn Göran Sjönell gjort en app för att upptäcka biverkningar snabbt.

– Jag hoppas att appen kommer att användas av äldre eller deras anhöriga.

Biverkningar från läkemedel orsakar ett stort lidande för den enskilde och medför stora kostnader för samhället. Läkemedelorsakade biverkningar – som lågt blodtryck, fall och blödningar – är en av de enskilt största orsakerna till att äldre måste vårdas på sjukhus. Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en granskning Socialstyrelsen gjorde för ett par år sedan. Totalt handlar om ungefär 35 000 fall i Sverige per år. Runt 60 procent av dessa inläggningar skulle kunna förebyggas.

"Det borde finnas"

Att minska biverkningarna skulle vara enkelt, tycker den kände allmänläkaren Göran Sjönell.

– Det borde finnas elektroniska system i journalen som larmar redan när läkare skriver ut läkemedel som är olämpliga till äldre, i fel kombinationer eller i fel dos. Men de som gör landstingens journalsystem har inte varit intresserade, säger han.

Istället har han varit med och tagit fram en app, Medikoll. Med den kan man kontrollera om de symtom man har kan bero på läkemedelsbiverkningar. Appen finns för både Iphone och Android.

Du kan också gå till apoteket för att få hjälp. På apoteken finns ett system som kan kontrollera att de olika läkemedel som en person hämtar ut inte påverkar varandra på ett negativt sätt, leder till biverkningar och om de ges i rätt dos.

Systemet heter EES, Elektroniskt Expertstöd. Fortfarande används det vid en liten andel av alla recept. Men som apotekskund kan du själv be att apotekspersonalen att använda EES.

FARLIGA LÄKEMEDEL

Här är listan på läkemedel som har hög risk för biverkningar hos äldre. De bör endast användas om det finns särskilda skäl för det, anser Socialstyrelsen.

Långverkande bensodiazepier:

Diazepam

Stesolid

Apodorm

Mogadon

Nitrazepam

Flunitrazepam

Tramadol mot smärta:

Dolatramyl

Gemadol

Nobligan

Tiparol

Tradolan

Tramadol

Propiomazin mot sömnbesvär:

Propavan

Läkemedel med antikolinerga effekter

(Används t.ex. vid urininkontinens, som

lugnande medel och i vissa preparat mot

smärta)

Akineton

Alimemazin

Amitriptylin

Anafranil

Atarax

Atropin

Atyxine

Buscopan

Calma

Clozapine

Desentol

Detrusitol

Ditropan

Durbis

Egazil

Emselex

Hydroxyzine

Kentera

Ketogan

Klomipramin

Leponex

Lergigan

Levomepromazine

Ludiomil

Maprotilin

Metylskopolamin

Morfin-Skopolamin

Nozinan

Oxikodon-hyoscin

Oxybutynin

Pargitan

Proklorperazin

Robinul

Saroten

Scopoderm

Sensaval

Spasmofen

Theralen

Tolterodin

TOVIAZ

Truxal

Vesicare

Källa: Socialstyrelsen