Ensamstående kvinnor ska inte längre tvingas resa utomlands för att skaffa barn på egen hand.
Ensamstående kvinnor ska inte längre tvingas resa utomlands för att skaffa barn på egen hand.

Nu ska singelkvinnor få rätt att insemineras

STOCKHOLM. Ensamstående kvinnor ska inte längre tvingas resa utomlands för att skaffa barn på egen hand.

I dag presenterar regeringens utredare ett lagförslag som ger singelkvinnor rätt att genomgå insemination i Sverige.

– Det krävs en del lagändringar och det är det vi föreslår för att det ska bli möjligt, säger utredare Eva Wendel Rosberg till TT.

Inte tillåtet i dag

I dag är det inte tillåtet för en ensamstående kvinna att få insemination, och många svenska kvinnor reser därför till andra länder för behandling. Förslaget som nu presenteras ska ge ensamstående kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som gifta par och sambor.

I dag slår svensk rätt fast att ett barn har rätt till två föräldrar.

"Tiderna förändras"

– Detta blir på sitt sätt ett avsteg från det. Sedan tror jag också att tiderna förändras, man ser annorlunda på assisterad befruktning i dag än för tio år sedan, säger Eva Wendel Rosberg.

Riksdagen beslutade redan för två år sedan att regeringen skyndsamt skulle utreda frågan. Men det dröjde över ett år innan en utredare tillsattes.

Antalet IVF-behandlingar inom den svenska sjukvården har ökat kraftigt på 20 år, från cirka 3 000 år 1991 till drygt 15 000 behandlingar 2011. 2011 föddes 3 850 levande barn med hjälp av befruktning utanför kroppen.

Assisterad befruktning

Ungefär 10–15 procent av dem som önskar få barn är ofrivilligt barnlösa.

Assisterad befruktning är olika metoder för att behandla detta.

I Sverige är assisterad befruktning i dag enbart tillåtet för gifta par och sambor.

Det krävs också att antingen spermier eller ägg kommer från det par som ska behandlas.

De två huvudsakliga typerna av assisterad befruktning är insemination, där spermier hanteras utanför kroppen, och in vitro-fertilisering (IVF), där både spermier och ägg hanteras utanför kroppen.

Det första IVF-barnet föddes 1982 i Göteborg.

Antalet fullständiga IVF-behandlingar har ökat från cirka 3 000 år 1991 till drygt 15 000 behandlingar 2011.

2011 föddes 3 850 levande barn med hjälp av befruktning utanför kroppen.

Källa: Socialstyrelsen, Smer, NE (TT)

Fler barn föds

Fler barn föds med hjälp av assisterad befruktning i Sverige.

År Antal levande födda barn efter IVF–behandling

2007 3 167

2008 3 438

2009 3 730

2010 3 882

2011 3 850

Källa: Socialstyrelsen (TT)