Lotta Ingelhammar, 62, avtalspensionär/studerande.
"Jag har redan slutat med mjölk. Jag dricker bara mjölk i kaffet numera. Hade jag druckit mjölk dagligen hade jag nog slutat om det visat sig vara så farligt."
Lotta Ingelhammar, 62, avtalspensionär/studerande. "Jag har redan slutat med mjölk. Jag dricker bara mjölk i kaffet numera. Hade jag druckit mjölk dagligen hade jag nog slutat om det visat sig vara så farligt." Foto: Jens L'Estrade

Mjölk: Stordrickare riskerar dö i förtid

De som dricker mycket mjölk, särskilt kvinnor, löper en högre risk att dö än de som är mer blygsamma i sin konsumtion. Mjölken ger heller inte minskad risk för frakturer som man tidigare trott.

Det visar en omfattande svensk studie ledd av professor Karl Michaëlsson vid Uppsala universitet.

- Vår hypotes är att det är mjölksockret som är bov i dramat, säger han.

I den svenska studien som publiceras i tidskriften BMJ har 61 433 kvinnor i åldern 39-74, och 45 339 män i åldern 45-79, fått svara på enkätfrågor om hur mycket de äter av vissa typer av mat, bland annat mjölk, yoghurt och ost.

- De som hade en hög rapporterad mjölkkonsumtion hade en högre risk för död och en högre risk för fraktur. Det var speciellt uttalat för kvinnor mer än män, säger professor Karl Michaëlsson och fortsätter:

- Vi kunde också se att hög mjölkkonsumtion var kopplad till en högre risk för inflammation och oxidativ stress. Det gällde både kvinnor och män. Sen såg vi ett samband mellan mjölkkonsumtion och hjärt- kärldöd. Som en jämförelse tittade vi på andra mjölkprodukter. Yoghurt, filmjölk och ost, och där såg vi en tendens åt det andra hållet att det snarast var skyddande.

LÄS MER: Slipp svullen mage och gå ner 5 kilo i vikt

LÄS MER: Produkterna med mycket laktos - och med lite

Sockret kan vara boven

Hans hypotes är att det är mjölksockret som påverkar hälsan. Ännu är det dock för tidigt att gå ut med nya kostrekommendationer, menar han:

- Den här studien ska ses som en pusselbit bland flera. Sen får man komma fram till rekommendationer baserat på den totala evidens som finns.

Professor Helena Lindmark Månsson på LRF Mjölk tycker även hon att det är för tidigt med nya rekommendationer:

- Forskarna själva säger ju själva att man får tolka resultaten med försiktighet.

LÄS MER: Glutenfria & laktosfria goda, sunda recept

"Behövs mer studier"

Men med den här typen av resultat borde man väl åtminstone forska mer på området?

- Man får sätta in det i ett sammanhang. På LRF Mjölk följer vi forskningsläget för mjölk och hälsa. För några år sen kom det en metaanalys där man har tittat på alla studier som uppfyller vissa kriterier. Den studien säger att mjölk inte har något samband med dödlighet. Men ja, det behövs mer studier.

Aktuellt just nu