ANNONS
X
EXPRESSEN.SE

Medicinerna som lindrar obotliga kol

Publicerad 9 apr 2013 09.12
Marianne Averdal hade varit rökfri i 19 år när hon fick diagnosen kol.

Marianne Averdal hade varit rökfri i 19 år när hon fick diagnosen kol.

Foto: Anders Wejrot

Över en halv miljon svenskar har den kroniska lungsjukdomen kol.

En ny studie visar på påtagliga skillnader i effekten av olika mediciner.

- Tidigare har man trott att läkemedel inom samma klass varit likvärdiga, men vi såg förvånansvärt stor skillnad, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin.

Kol är snart den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Många förstår inte att andfåddheten, andnöden och de upprepade luftvägsinfektionerna är tecken på kol och saknar därför diagnos.

Lungsjukdomen går ännu inte att bota, men det går att lindra symptomen.

Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet publicerade nyligen en studie i den internationella tidskriften Journal of Internal Medicine av hur olika typer av behandlingar, strategier och läkemedel mot kol fungerar i den svenska sjukvården. Data från 21 361 patienter följdes elva år tillbaka i tiden.

26 procents mindre risk

Resultatet visar att de som behandlats med kombinationsläkemedlet Symbicort löper 26 procents mindre risk att drabbas av försämringsperioder jämfört med personer som fått medicinen Seretide.

- Antalet kol-relaterade sjukhusvistelser var dessutom 29 procent lägre och antalet sjukhusdagar 27 procent lägre bland Symbicort-patienterna än bland dem som behandlades med Seretide, säger KI-professorn Kjell Larsson, som ingått i forskargruppen.

Magnus Löfdahl, medicinsk rådgivare på läkemedelsföretaget GSK som marknadsför Seretide:
– Det stora frågetecknet i denna typ av studier är alltid risken för snedvridning i valet av patienter. Seretide är det mest studerade kortisonhaltiga kombinationsläkemedlet vid kol och har i upprepade studier visat sig ha förebyggande effekt på försämringsperioder.

Han påpekar att Cochraneinstitutet i en analys från i fjol sagt att det utifrån tillgängliga data inte går att uppmäta någon skillnad i den försämringsperiodsförebyggande effekten mellan Symbicort och Seretide.

Ingår i högkostnadsskyddet

Förra månaden bestämdes det att det nya läkemedlet Eklira Genuair ska ingå i högkostnadsskyddet. Medicinen tas med inhalator två gånger per dygn och ska ha särskilt god effekt nattetid.

Professor Kjell Larsson:

- Det finns redan ett liknande preparat - Spiriva - på marknaden och senare i vår kommer Seebri Breezhaler, som doseras en gång per dygn. Verkningsmekanismerna är de samma, men det faktum att man tar en kvällsdos av Eklira Genuair gör att lungfunktionen förbättras lite under natten. Den kliniska betydelsen av detta är dock inte helt klarlagd, säger han.

"En trist sjukdom"

Pensionerade läkarsekreteraren MarieAnne Averdal, 70, från Svanesund tar Symbicort, det läkemedel som hade bäst effekt i studien. Hon fick diagnosen kol för fyra år sedan, efter att ha varit rökfri sedan 1980.

- 19 år efter mitt rökstopp trodde jag att det var astma som gjorde mig andfådd. Kol är en oerhört trist sjukdom. Man orkar inte så mycket, för man får inte tillräckligt med syre i hjärnan och kroppen, säger hon.

Hon är tacksam för att det forskas på vilka läkemedel som fungerar bäst vid kol.

- Jag har haft samma medicin i flera år nu och är nöjd med Symbicort.

- Men jag skulle gärna vilja prova någon av nyheterna, säger MarieAnne Averdal.