Antalet äldre som äter tio eller fler läkemedel ökar i Sverige.
Antalet äldre som äter tio eller fler läkemedel ökar i Sverige. Foto: Shutterstock

Här får de äldre mest och minst läkemedel i landet

Allt fler gamla får många mediciner. Mer än var tionde person som är 75 år eller äldre har tio eller fler läkemedel. Var tjugonde får läkemedel som är direkt olämpliga. 

Det skiljer stort mellan regionerna, visar en ny studie från Socialstyrelsen och KI. I Jönköping har flest äldre tio eller fler mediciner, på Gotland får flest äldre direkt olämpliga mediciner och Västra Götaland toppar listan över andelen gamla med tre eller fler psykofarmaka.    

– Så stora skillnader som vi ser i den här studien ska det förstås inte få vara. Det är en fråga om jämlik och god vård oavsett var man bor, säger professor Johan Fastbom. 

Äldre är känsligare för läkemedel - och somliga mediciner är olämpliga för gamla. Orsakerna till detta är många, berättar Johan Fastbom, läkare och professor i geriatrisk farmakologi vid Aging Research Center, Karolinska institutet och medicinskt sakkunnig, framför allt i läkemedelsfrågor, vid Socialstyrelsen.

– Kroppens omsättning av läkemedel förändras när man åldras, njurfunktionen försämras vilket kan göra att läkemedlet är kvar i kroppen längre och det blir för höga koncentrationer. Blodtrycksregleringen, och många organ som hjärnan och magsäcken blir också känsligare.

Konsekvenserna är ökad risk för biverkningar, som ibland kan vara allvarliga, som trötthet, försämrat minne, förvirring, blodtrycksfall, ökad fallrisk, lågt blodsocker och magblödningar.

Fler äldre har tio eller fler läkemedel

Läkemedelsanvändningen hos äldre har genom åren blivit allt mer omfattande. Andelen 75 år eller äldre som är ordinerade tio eller fler läkemedel, så kallad ”excessive polypharmacy”, ökade med 22 procent från 2006 till 2020, och är i dag nästan 12 procent i Sverige. Och de geografiska skillnaderna är stora, i region Jönköping hade 14,5 procent av de äldre tio eller fler läkemedel, i region Dalarna 10,1 år 2020.  Det visar en studie från Socialstyrelsen och Karolinska institutet som presenteras i dag. 

Viktigaste orsaken till ökningen är att det kommit många nya mediciner mot viktiga sjukdomar hos äldre, som hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke, enligt Johan Fastbom.

– På det sättet är det inte oväntat, och nyttan av dessa behandlingar kan vara stor. Men ju fler läkemedel desto högre risk för biverkningar eller interaktioner, att olika läkemedel inte passar ihop. Det är en fin balansgång mellan nytta och risk som behöver hållas. Läkare måste tänka till extra när de skriver ut mediciner till äldre.

Kvaliteten på läkemedelsbehandlingen äldre får skiljer sig stort mellan regionerna. Det visar en ny stor studie Socialstyrelsen gjort tillsammans med Karolinska institutet. ”Så kan det inte vara. Vården ska vara jämlik”, säger professor Johan Fastbom. Foto: Socialstyrelsen/Patrik C Österberg / IBL

 

Idag får ungefär var tjugonde äldre mediciner som är direkt olämpliga för äldre. Flest på Gotland och Östergötland med runt 6 procent och minst i Kalmar och Skåne med drygt 4 procent. Nationellt sett har det skett en stor förbättring, tycker Johan Fastbom, användningen av olämpliga läkemedel har minskat med 59 procent på 15 år. 

Läkemedelsprofessorns 5 bästa råd

Professor Johan Fastbom, som arbetat inom området äldre och läkemedel i snart trettio år, ger sina bästa råd till dig som patient eller anhörig.  

Finns någon av dina / din anhörigs mediciner med på listan över läkemedel som bör undvikas till äldre, exempelvis vissa långverkande lugnande medel och sömnmedel, som diazepam (till exempel Stesolid) och propiomazin  (Propavan), och vissa smärtläkemedel som tramadol och kodein. Samma gäller för läkemedel med så kallade antikolinerga effekter, exempelvis lugnande medel som hydroxizin (Atarax) eller medel mot urinläckage som tolterodin (Tolterodin eller Detrusitol). På Socialstyrelsens hemsida hittar du hela listan.  

Var frågvis i kontakt med läkaren. Behöver jag alla de här medicinerna? Vad gör de för nytta? Kan man ta bort något? Skriv gärna upp dina frågor i förväg.

Ibland kan det vara bra att ta med sig någon som stöd när man träffar läkare, det är inte så lätt att komma ihåg allt själv.

Berätta för läkaren om du har symtom du misstänker beror på läkemedelsbiverkningar.  

Alla som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel har rätt till en läkemedelsgenomgång minst en gång per år.

Att ha tre eller fler psykofarmaka är en annan varningssignal när det gäller kvaliteten på äldres läkemedelsbehandling. Att blanda många olika lugnande, sömngivande och andra psykiatriska läkemedel ger hög risk för biverkningar. Här toppar Västra Götaland, Halland och Jönköping med runt 4 procent år 2020. Lägst ligger Södermanland med drygt hälften så hög andel, 2,4 procent. 

– Skillnaderna mellan regionerna har minskat sedan 2006 men är fortfarande stora, och jag tycker man borde ha kommit längre på femton år. Sen är det vissa regioner som märker ut sig genom att ha legat högt under många år.  

En fråga om jämlik vård och kvalitet

Det är inte rimligt att att tro att exempelvis äldre 75 år och över i Västra Götaland har nästan dubbelt så mycket psykisk ohälsa de behöver tre eller fler psykofarmaka för än motsvarande grupp i Södermanland, tycker Johan Fastbom. 

Nu ska de försöka ta reda på vad skillnaderna beror på, och undersöka betydelsen av faktorer som befolkningsstruktur, utbildningsnivå och läkartäthet i de olika regionerna.

– Man talar också om ”terapitradition”, vilket är lite mer svårgreppbart. Att det så att säga sitter i väggarna hur man gör, att man alltid gjort på ett visst sätt som förs över från läkare till läkare. 

Det ska inte vara så här stora geografiska skillnader, tycker Johan Fastbom. I grunden handlar det om lagens krav på en en god och likvärdig vård till alla, oavsett var man bor.  

– Vi kan inte låta det vara på det här sättet. Det är en jämlikhets- och kvalitetsfråga, säger han.

Förekomst av användning av 10 eller fler läkemedel hos personer 75 år och äldre, i Sveriges 21 regioner, 2006 och 2020.
Förekomst av användning av tre eller fler psykofarmaka hos personer 75 år och äldre, i Sveriges 21 regioner, 2006 och 2020.
Förekomst av läkemedel som bör undvikas till äldre, hos personer 75 år och äldre, i Sveriges 21 regioner, 2006 och 2020.
1 AV 3
Förekomst av användning av 10 eller fler läkemedel hos personer 75 år och äldre, i Sveriges 21 regioner, 2006 och 2020.
Foto: Socialstyrelsen / Socialstyrelsen
2 AV 3
Förekomst av användning av tre eller fler psykofarmaka hos personer 75 år och äldre, i Sveriges 21 regioner, 2006 och 2020.
Foto: Socialstyrelsen / Socialstyrelsen
3 AV 3
Förekomst av läkemedel som bör undvikas till äldre, hos personer 75 år och äldre, i Sveriges 21 regioner, 2006 och 2020.
Foto: Socialstyrelsen / Socialstyrelsen

Regioner som delar ut flest och minst läkemedel

Siffrorna visar andel personer i procent

 

Tio eller fler läkemedel

Jönköping – 14,5

Västerbotten – 13,5

Kronoberg – 12,7

Uppsala – 12,7

Norrbotten – 12,6

Halland – 12,4

Skåne – 11,9

Västernorrland – 11,8

Västmanland – 11,8

Västra Götaland – 11,7

Värmland – 11,6

Östergötland – 11,6

Jämtland – 11,5

Blekinge – 11,4

Örebro – 11,3

Södermanland – 11,1

Gotland – 10,9

Gävleborg – 10,9

Stockholm – 10,5

Kalmar – 10,2

Dalarna – 10,1

 

Tre eller fler psykofarmaka

Västra Götaland – 4,1

Halland – 3,9

Jönköping – 3,9

Kronoberg – 3,8

Skåne – 3,6

Uppsala – 3,5

Västerbotten – 3,4

Stockholm – 3,3

Värmland – 3,2

Jämtland – 3,0

Västernorrland – 3,0

Blekinge – 2,9

Gävleborg – 2,9

Örebro – 2,9

Dalarna – 2,8

Kalmar – 2,8

Östergötland – 2,8

Västmanland 2,7

Gotland – 2,6

Norrbotten – 2,6

Södermanland – 2,4

 

Läkemedel som bör undvikas till äldre

Gotland – 6,4

Östergötland – 6,3

Västra Götaland – 6,0

Stockholm – 5,8

Uppsala – 5,8

Värmland – 5,8

Örebro – 5,8

Jämtland – 5,7

Västerbotten – 5,7

Halland – 5,4

Norrbotten – 5,4

Jönköping – 5,3

Dalarna – 5,1

Blekinge – 4,9

Västernorrland – 4,9

Gävleborg – 4,8

Kronoberg – 4,8

Södermanland – 4,8

Västmanland – 4,6

Kalmar – 4,4

Skåne – 4,4

Källa: Socialstyrelsen