Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Runt 1,5 miljoner personer i Sverige har en hörselnedsättning.
Runt 1,5 miljoner personer i Sverige har en hörselnedsättning.
Runt 1,5 miljoner personer i Sverige har en hörselnedsättning.
1 AV 2
Många lider av svåra besvär
2 AV 2
Runt 1,5 miljoner personer i Sverige har en hörselnedsättning.
Foto: Peakstock / Shutterstock

Studie: Det kan leda till sämre hörsel hos äldre

En förmåga att kunna filtrera bort störande bakgrundsljud kan ha betydelse för forskningen om varför äldre oftare får sämre hörsel än yngre. 

Om laboratorieresultaten från studien, som gjordes på möss, kan överföras till människor så finns det möjligen en förklaring till varför morfar och farfar har svårt att hänga med i allt som sägs i sorlet på stora släktträffar. 

Nu ingår Hälsoliv i Expressen Premium. Här hittar du allt vårt premiummaterial

Runt 1,5 miljoner personer har en hörselnedsättning i Sverige, enligt Hörsellinjen.

Enligt 1177 är den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel att kroppen och hörselorganen blivit åldrade. Vid vilken ålder hörseln påverkas varierar från person till person, och det finns flera saker som påverkar i vilken ålder man börjar få nedsatt hörsel. Det kan exempelvis vara bullerframkallat, men det kan också vara en följd av olika sjukdomar, skador och vissa läkemedel. Det kan också handla om att man ärvt vissa gener som ökar sannolikheten för en hörselnedsättning.

Ny forskning ger nytt hopp

Enligt den norska forskningssajten Forskning.no finns det ett klart samband med ålder och försämrad hörsel. Omkring 60 procent av alla mellan 60 och 79 år är drabbade av en hörselnedsättning. 

Men ny forskning ger nytt hopp.

Forskare vid Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore ligger bakom en ny studie som visar att bekymren inte bara finns i öronen – utan möjligen även i hjärnan.

Redan vid runt 60 års ålder upptäcker många att hörseln blivit försämrad. Ett tecken kan vara att det inte lika enkelt att hänga med i samtal där ett flertal personer deltar under en längre tid. 

Mössen fick lära sig att dricka från kran

Störande bakgrundsljud, som på ett kafé, bar eller restaurang, kan också ställa till det för någon som har, eller har börjat få, nedsatt hörsel. 

John Hopkins-universitets hörselstudie gjordes på möss, där man studerade hjärnaktivitet hos tolv äldre och tio unga individer, rapporterar Forskning.no. 

Hörselstudien gjordes på möss, en grupp äldre individer och grupp yngre. Foto: unoL / Shutterstock

När mössen i ett första test fick lära sig att dricka vatten från en kran då de fick höra en speciell ton så var det ingen skillnad mellan äldre och yngre individer. Men när samma experiment gjordes – samtidigt som man spelade upp ett störande brusljud i bakgrunden – gjorde de äldre mössen sämre resultat ifrån sig i vattendrickandet.

En förmåga att dämpa bruset

I ett annat experiment i samma studie undersöktes mössens aktivitet i hjärncellerna. 

Det visade att hjärncellerna hos de äldre individerna var ständigt aktiva då det förekom störande ljud i omgivningen. Det tolkar forskarna som som att de yngre mössens hjärnor har en förmåga att dämpa bruset medan de äldre inte kan filtrera bort bakgrundsbruset för att kunna höra det speciella ”kom och drick”-ljudet.

Om fynden som framkom i studien kan överföras till människor, något forskarna ännu inte vet, så kan det vara en orsak till att farfar, morfar, mormor eller farmor inte uppmärksammar allt som sägs på släktträffarna.