Foto: Sergei Kleshnev

Många tonåringar
har psykiska besvär

STOCKHOLM. Andelen svenska tonåringar som lider av psykosomatiska besvär – som huvudvärk eller nedstämdhet – är dubbelt så hög i dag jämfört med 1985.

Bland 15-åriga flickor uppger hela 57 procent att de lider av dessa besvär, den högsta siffran sedan mätningarna startade.

Undersökningen Skolbarns hälsovanor, som presenteras av Folkhälsomyndigheten, visar att ökningen är stor både bland pojkar och flickor i 13- och 15-årsåldern. Bland eleverna i elvaårsåldern, däremot, ses ingen liknande trend med ökande ohälsa över tid.

 

Undersökningen är en internationell studie som genomförs vart fjärde år och som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). Ett 40-tal länder deltog i den senaste undersökningen.

Hur svenska tonåringar i dag ligger till jämfört med tonåringar i andra länder är oklart, eftersom undersökningen i sin helhet är klar först i höst.

 

De resultat som presenteras nu kommer från den datainsamling som genomfördes vårterminen 2014. Närmare 8 000 elever från cirka 400 skolor över hela landet deltog och svarsfrekvensen var 79 procent.

Aktuellt just nu