ANNONS
X
EXPRESSEN.SE
Publicerad 5 apr 2006 06.10

Lyckopiller kan skada ditt hjärta

De nya antidepressiva medicinerna kan i vissa fall skada hjärtat.

De nya antidepressiva medicinerna kan i vissa fall skada hjärtat.

En halv miljon svenskar äter antidepressiva läkemedel.
Nu slår svenska läkare larm: Lyckopillren kan ge livsfarliga hjärtproblem.
- Man har trott att de varit riskfria, men de kan påverka hjärtat, säger Gundars Rasmanis, överläkare på Huddinge sjukhus.
Äldre antidepressiva medel kan vara farliga för hjärtat, och är därför inte lämpliga för vissa personer. Och när de nya antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat som populärt kallas lyckopiller, lanserades trodde och hoppades experterna att de var ofarliga för hjärtat.

Hjärtat påverkades

Det var en felaktig förhoppning, avslöjar nu svenska läkare. Vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge upptäcktes att en 59-årig man fick en förändring i hjärtats pumptid när han började ta citalopram, Cipramil. Denna typ av förändring ökar risken att drabbas av farliga störningar i hjärtats rytm. När mannen slutade med medicinen arbetade hjärtat normalt igen. Fallet gjorde Huddingeläkarna misstänksamma. När de sökte i svenska Läkemedelsverkets biverkningsdatabas fann de fem liknande händelser. Dessutom fann de att sju fall av Torsade de pointes, en potentiellt livshotande hjärtrytmrubbning, hos personer som tagit citalopram.

Stort mörkertal

Liknande fall finns utomlands. De drabbade har tagit andra läkemedel samtidigt med SSRI-medlet vilket påverkade deras hjärtan. - Sannolikt finns här ett stort mörkertal, fall som vi inte känner till. säger Gundars Rasmanis. Han poängterar att detta sannolikt är en sällsynt biverkan. Men Rasmanis tycker ändå att läkarna nu ska EKG-undersöka hjärtat hos personer som får antidepressiva, både innan och under behandlingen. Det gäller riskpersoner - de som redan har många läkemedel, kvinnor, äldre och hjärtsjuka.

Depression också farligt

Mikael Dellborg, hjärtprofessor vid Östra sjukhuset i Göteborg, tycker att Huddingeläkarnas slutsatser är rimliga. Han poängterar att fördelarna med medlen måste vägas mot riskerna. - Depression är en farlig sjukdom där SSRI kan hjälpa. Men medlen är inte ofarliga och ska inte tas i onödan.
ANNONS