1 av 3: Antalet fall har fördubblats sedan förra året
Anders Tegnell, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, varnar för den multiresistenta bakterien ESBLcarba.
2 av 3: Anders Tegnell, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, varnar för den multiresistenta bakterien ESBLcarba. Foto: Bertil Ericson/TT
Antalet fall har fördubblats sedan förra året.
3 av 3: Antalet fall har fördubblats sedan förra året. Foto: All Over Press

Larm: Farlig bakterie sprider sig i Sverige

Den farliga, multiresistenta bakterien ESBLcarba ökar i Sverige - sedan förra året har antalet fall i Sverige fördubblats. 

Multiresistenta bakterier är ett globalt problem och även om fallen är relativt få i Sverige är ökningen en varningssignal. 

– Man måste ta det här allvarligt, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. 

Nu ökar den farliga bakterien ESBLcarba - som är resistent mot nästan all antibiotika - i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har 100 fall hittills rapporterats i Sverige under 2015 - det är en fördubbling jämfört med föregående år då 47 fall rapporterades. 

– Det är en fördubbling men från en väldigt låg nivå och i Sverige har vi fortfarande en fördelaktig situation jämfört med många andra länder. Samtidigt måste man ta det här allvarligt, det är en viktig varningssignal, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. 

Han understryker att fördubblingen främst gäller de som insjuknat utomlands och att man inte ser så mycket större smittspridning i Sverige. 

– Vi har haft något mindre utbrott på något sjukhus, men det egentligen det som är det riktigt stora problemet när man får in det i sjukvården och får svårt att hantera det där.

Allvarligt hot mot folkhälsan

Multiresistenta bakterier är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ett allvarligt hot mot folkhälsan. ESBLcarba är egentligen ett samlingsnamn för en grupp enzymer som kan bryta ner de flesta typer av antibiotika. 

– Egentligen är det inte en bakterie utan ett litet genetiskt paket som ger resistens hos flera olika sorters tarmbakterier och som också kan flytta mellan olika bakterier, säger Anders Tegnell. 

Bakterien förekommer främst inom sjukvården och gör det svårt att bota patienter som drabbas av infektioner. För att få bukt med bakterien i sjukvården jobbar man med vårdhygien och isolerar den som drabbats för att hindra spridning - men behandlingsmetoderna är få. 

– Man tar till alternativa antibiotika och kombinationer av antibiotika som vi inte använder så mycket, säger Anders Tegnell. 

Sprids inom sjukvården

De senaste 10 åren har ESBLcarba börjat spridas globalt men fortfarande är fallen få i Sverige. Bakterien är vanlig i Asien och Mellanöstern och man smittas främst inom vården eller genom förorenad mat. 

Människor kan bära på bakterien utan att bli sjuka, men om man insjuknar kan man bland annat drabbas av svåra urinvägsinfektioner och blodförgiftning. Det är sällan man drabbas av urinvägsinfektion på grund av bakterien i Sverige och blodförgiftning sker främst inom intensivvården. 

I vissa fall kan bakterien vara dödlig, men då handlar det främst om personer som redan är försvagade, säger Anders Tegnell. 

– De här bakterierna drabbar ofta väldigt sjuka och svaga människor, mycket inom intensivvården, och då kan den förstås med eller utan resistens ganska ofta ha dödlig utgång. 

Aktuellt just nu