Febernedsättande läkemedel ligger bakom fem procent av influensafallen.
Febernedsättande läkemedel ligger bakom fem procent av influensafallen. Foto: Evgeny Atamanenko

Läkemedel ökar influensaspridning

STOCKHOLM. Febernedsättande läkemedel ligger bakom fem procent av influensafallen.

Den slutsatsen drar en amerikansk forskargrupp efter studier och  beräkningar på hur virus sprider sig bland illrar och frivilliga  försökspersoner.

När febern slår till minskar normalt sett virusmängden hos en person, den effekten dämpas dock med febernedsättande. Läkemedlen gör också att vi känner oss friskare, vilket gör att vi lämnar sjuksängen fortare och influensaviruset sprids vidare.

Översatt till svenska förhållanden skulle upp emot 50 personer av de som dör varje år av influensan vara en följd av onödig medicinering med febernedsättande, uppger SR:s Vetenskapsradion.