Husdammskvalster är en av flera kvalsterarter som kan orsaka kvalsterallergi.
Den återfinns ofta i sängen.
1 AV 2
Husdammskvalster är en av flera kvalsterarter som kan orsaka kvalsterallergi.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Den återfinns ofta i sängen.
Foto: Shutterstock

Kvalster i sängen? Vanliga tecken på kvalsterallergi

Kvalster finns nästan överallt på jordklotet. Den största varianten är den ökända fästingen, men du känner kanske också till skabb, mjällkvalster, rovkvalster, förrådskvalster och husdammskvalster?

Den sistnämnda återfinns ofta i sängen och är en av flera som kan orsaka allergi.
Här får du veta mer om det mikroskopiska spindeldjuret.

Kvalster har funnits i 400 miljoner år och är spridda över hela jorden - förutom i arktiska områden och öknar, de dör i mycket kalla eller torra miljöer.
Det beräknas finnas en miljon arter av kvalster i världen, i Sverige finns cirka tusen arter. De saknar ögon och varierar i storlek från 0,08 millimeter till 20 millimeter. Fästingar är de största kvalstren.

LÄS OCKSÅ: Fästingsäsongen: Så skyddar du dig mot TBE

Skabb, mjällkvalster, förrådskvalster och rovkvalster

Förutom fästingar och husdammskvalster, som vi berättar mer om längre ner, finns det en myriad av olika kvalstertyper.

Mjällkvalster drabbar enligt FirstVet företrädesvis valpar, men kan sprida sig även till katter och kaniner. Parasiten lever på huden och orsakar klåda och mjäll. Även människor kan få bett och drabbas av klåda.

Skabb är också en parasit som orsakar hudbesvär hos människor. Den är mellan 0,3–0,4 millimeter stor och enligt Folkhälsomyndigheten gräver det lilla djuret gångar i hudens ytskikt – främst mellan händerna, på fötter, vid naveln, bröstvårtorna och kring stjärt och genitalier. Att drabbas av skabb har inget med hygien att göra. Däremot kan det spridas via sexuell kontakt.

Förrådskvalster är ett samlingsnamn på ett antal kvalsterfamiljer som lever på matvaror, företrädesvis lagrade sådana som ost, mjöl och spannmål. De kan också återfinnas i hö och halm. Förrådskvalster kan orsaka allergier.

Rovkvalster lever på insekter och andra typer av kvalster. Även dessa kan ge upphov till allergier.

LÄS OCKSÅ: Pollensäsongen: Då blir det som besvärligast

Hur ser ett kvalsterbett ut?

När en fästing biter blir det lite rött kring bettstället och det kan klia. Om fästingen bär på borrelia kan du drabbas av en hudrodnad, ofta stor som en femkrona, där du blivit biten. Även mjällkvalster kan bitas medan skabb gräver gångar i hudens yttersta lager som beskrivet ovan. Då kan du drabbas av klåda eller andra typer av hudbesvär.

Allergiska besvär uppstår emellertid inte av bett, då är det i stället kvalstrens avföring som ställer till problem.

Husdammskvalster i sängen

När man pratar om kvalster i sängen så är det husdammskvalster man menar.

Globalt sett är det en oerhört vanlig orsak bakom allergier. Kvalstret tar sig lätt fram i madrasser med hjälp av sina hulling- och sugkoppsförsedda ben. Deras viktigaste föda är hudflagor från människan. Några gram hudflagor räcker för att mätta miljontals kvalster.

Här trivs kvalster

Kvalster trivs bäst i fuktiga och varma miljöer. Ökningen av kvalster är snabbast när den relativa fuktigheten är 70-80 procent. Bland det som höjer fuktigheten i bostäder finns torkning av tvätt inomhus och otillräcklig ventilation.

Varje kvalster lägger 50-100 ägg under sin livstid, som sträcker sig över ungefär en månad. Enligt Naturhistoriska riksmuseet finns det fyra arter i Sverige och de återfinns i högre utsträckning i södra och mellersta Sverige.

Att ofta vädra sängkläderna är ett bra sätt att hålla nere antalet kvalster. Lakan bör dessutom tvättas var 14:e dag i minst 60 grader. För övriga sängkläder räcker det med tvätt varannan månad. Det finns också speciella kvalsterskydd som du kan använda till din madrass.

LÄS OCKSÅ: Så behandlar du de 5 vanligaste allergierna

Bits kvalster? Vanliga symtom på kvalsterallergi

Några kvalsterarter kan som sagt orsaka allergiska besvär hos människor.

I Sverige ger husdammskvalstren upphov till flest allergifall. De finns framför allt i sängar, men förekommer också i mattor, stoppade möbler och andra textilier. Kvalstrets spillning innehåller allergiframkallande ämnen som enligt 1177 Vårdguiden kan leda till symtom som nysningar, nästäppa samt röda och rinnande ögon. Det kan också förvärra befintlig eksem och i svårare fall leda till astma.

Vad är kvalster?

Kvalster är ett mikroskopiskt spindeldjur bestående av tusentals arter. Vanligtvis är de inte större än 0,08 till 1,00 mm men det finns undantag, som fästingar.
De kvalster som oftast ger allergiska besvär är:
• Husdammskvalster
• Förrådskvalster
• Rovkvalster

För att ta reda på om du lider av en kvalsterallergi kan du kontakta en allergimottagning. Du kan exempelvis få genomgå ett pricktest för att undersöka om du har antikroppar i blodet. Även en dammanalys kan behöva genomföras i ditt hem.

Det viktigaste för att slippa kvalsterallergi är att hålla nere kvalstermängden i hemmet, men det är oftare lättare sagt än gjort. Ytterligare behandling kan bestå av receptfria läkemedel eller så kallad allergen immunterapi. Det är en sorts vaccination där du behandlas under några år med sprutor eller tabletter.