Våga bryta tystnaden så kan du rädda liv

1 av 2

Bris slog nyligen larm: Psykisk ohälsa bland barn ökar

Foto: Schutterstock

2 av 2: Bris slog nyligen larm: Psykisk ohälsa bland barn ökar

Självmord är ett ignorerat folkhälsoproblem. Sex gånger fler dör av självmord än i trafiken.

Bland barn och unga ökar självmordsförsöken.

Vi som är vuxna måste ta ansvar. Det är du och jag som måste bryta tystnaden och prata om självmord. Och vi måste kräva resurser för att stoppa tragedierna.

Andra har också läst

År 2015 tog 1554 personer livet av sig. Av dessa var 1092 män och 462 kvinnor.

Sedan 1980 har självmordstalet sjunkit för i alla åldersgrupper utom unga i åldern 15-24 år. Där har det snarare har skett en liten ökning det senaste decenniet. År 2015 begicks var tionde självmord av en person under 25 år. Bland unga män är självmord den vanligaste dödsorsaken. Bland barn och unga ökar självmordsförsöken.

Statistik kan vara stolpigt och torrt. Men läs siffrorna en gång till. Och minns att det bakom varje siffra finns en fruktansvärd tragedi. Det finns familj, vänner, skolkamrater och kolleger som lämnas i sorg.

Sex gånger fler dör av självmord än i trafiken.

Bakom varje person som dött av självmord finns tio personer som överlevt ett självmordsförsök och hundra personer som planerar ett självmordsförsök.

Självmord är en folkhälsofråga. Eller snarare, självmord borde vara en folkhälsofråga. En högt prioriterad sådan.

Men självmord får varken den uppmärksamhet, de forskningspengar och de vårdresurser som skulle behövas.

Förr fick de som tagit sitt liv, då kallade självspillningar, inte begravas i vigd jord. Även i dag finns det hysch-hysch, skam och myter kring självmord. Många tror att man inte ska prata om självmord, av rädsla för att det ska trigga. Man vill inte störa och hoppas att det ska gå över. Men att prata om självmord är inte farligt. Det kan rädda liv.

Den som funderar på att ta sitt liv känner sig ofta enormt ensam och värdelös. Ofta ligger psykisk ohälsa, som depression och ångest, bakom självmordstankar. Mobbing, kränkningar och missbruk är andra riskfaktorer. Det är viktigt att komma ihåg att psykiska problem och missbruk kan behandlas. Och att man kan ta sig igenom svåra livskriser, med rätt hjälp och stöd.

En vanlig myt är att självmord är ett rationellt val.

Det är inte sant i de allra flesta fall. Många som tar livet av sig gör det under inflytande av psykisk ohälsa eller droger. Självmord är dessutom ofta impulshandlingar, och inte särskilt genomtänkta.

En ny granskning av den samlade forskningen visar att det finns fyra effektiva åtgärder för att förhindra självmord:

 

 Begränsa tillgången till medel för att ta livet av sig. Det handlar om fysiska hinder, som att minska tillgången till stora mängder farliga läkemedel och sätta upp räcken som hindrar att någon hoppar.

Att vården erbjuder samtal och läkemedel mot depression.

Det måste också finnas en välfungerande och sammanhållen vård för personer med självmordstankar.

 Ett stort problem är att unga som mår dåligt inte söker hjälp. Stora studier har visat att självmorden minskar om skolorna satsar på att förebygga, exempelvis genom att lära eleverna om psykisk ohälsa och vad som kan göras för att man ska må bättre.

 

Det är alarmerande att allt fler barn och unga mår dåligt. Ingen ung människa skulle behöva känna att livet är så hopplöst att man vill dö. Och inga föräldrar borde behöva begrava sina barn på grund av självmord.

Därför måste vi vuxna ta ansvar, vi måste våga prata om psykisk ohälsa och om självmord. Genom att bryta tystnaden och visa att du bryr dig kan du rädda liv! Och våra politiker, både på riks-, landstings- och kommunnivå, måste satsa resurser på vetenskapligt bevisade åtgärder för att stoppa tragedierna. Det handlar om att rädda våra barn!

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Exklusivt nyhetsbrev för din hälsa varje vecka - Anmäl dig här