Rapporten är helt nödvändig

BILD SAKNAS

Den kontroversiella och ifrågasatta diagnosen shaken baby syndrome granskas just nu av en projektgrupp på uppdrag av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Andra har också läst

Syftet är bland annat att klargöra vilken evidens, vetenskapliga bevis, det finns för olika metoder att ställa diagnosen. Ett centralt problem är att skadorna på barnet, som tidigare påståtts vara typiska för diagnosen, kan ha helt andra orsaker, som en besvärlig förlossning eller en fallolycka.

Förutom att metodiskt samla in och värdera den forskning som gjorts bjuder projektgruppens sex sakkunniga in externa experter. "Det är många inblandade. Vi tar in experter allteftersom från bland annat professionen, myndigheter och patientorganisationer som gör dragningar. Steven Lucas, vid barnskyddsteamet i Uppsala har exempelvis varit här." berättar projektledaren Marianne Heibert Arnlind på SBU.

Eftersom det också finns många komplexa etiska frågor samarbetar SBU tätt med Smer, Statens medicinsk etiska råd. Myndigheten har prioriterat upp och tidigarelagt sin vetenskapliga granskning. Ändå väntas rapporten vara klar först under senvåren nästa år. "Det är lite tyngre och tuffare än väntat att värdera litteraturen. Men det är viktigt att vi får fakta på bordet. " säger Kjell Asplund, ordförande för Smer.

Att upptäcka och förebygga barnmisshandel är oerhört viktigt. Vårdpersonal ska naturligtvis ingripa för att skydda barn som riskerar fara illa. Samtidigt är det viktigt att inte oskyldiga döms. "Här har vi två perspektiv, det ena är rättssäkerheten och det andra barnperspektivet. De har kommit att stå emot varandra, vilket är synd. De borde gå hand i hand." tycker Kjell Asplund.

Expressens granskning har avslöjat att en liten sammansvetsad grupp läkare i Miogruppen, som marknadsfört den ifrågasatta diagnosen i Sverige, har haft helt avgörande betydelse i många rättsfall. Minst 35 familjer har drabbats i vad som nu bara kan kallas för en rättsskandal. Kjell Asplund har själv haft kontakt med ett par drabbade familjer. "Jag blev skakad av deras berättelser. Men det är förstås ena sidan. Det finns fler perspektiv, som de sociala myndigheternas."

Det medicinska experter säger kan få mycket stor betydelse i rättsfall, understryker Kjell Asplund. "Rätten tar stort intryck av vad experterna säger. De blir lite imponerade." Han gör kopplingen till Tomas Quick-skandalen, ett fall han själv haft "speciell inblick" i, där en enda experts utlåtande var enormt betydelsefullt. Asplund poängterar att man förstås inte kan kräva av rätten att den själv ska ha medicinsk kompetens. Däremot bör man i kontroversiella fall ta in mer än en expert, låta fler olika perspektiv komma fram och inte enbart använda sig av experter från samma lilla grupp. Att kollegorna i Miogruppen fått bedöma varandras insatser är även det etiskt tveksamt, tycker Kjell Asplund. "Naturligtvis är det en fördel att då ta in helt oberoende bedömare."

SBU:s rapport är efterlängtad, ja helt nödvändig. Det är avgörande att läkare nu får bästa möjliga vetenskapliga kunskapsunderlag för att kunna ställa korrekt diagnos - och skilja misshandelsskador från skador som uppstått på helt andra sätt.

För barnens, familjernas och rättssäkerhetens skull.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Exklusivt nyhetsbrev för din hälsa varje vecka - Anmäl dig här