Även friska drabbas av nya coronaviruset

1 av 4: Sergio Brusin, expert på EU:s krismyndighet ECDC, om Coronavirusets spridning

”Idag vet experterna inte exakt hur smittsamt eller farligt det nya viruset är”, skriver Anna Bäsén.

Foto: STEVE CHO/PENTA PRESS/SHUTTERSTOCK

2 av 4: ”Idag vet experterna inte exakt hur smittsamt eller farligt det nya viruset är”, skriver Anna Bäsén.

Karin Tegmark Wisell, Avdelningschef, Avdelningen för mikrobiologi, Folkhalsomyndigheten.

Foto: Lena Katarina Johansson / Folkhälsomyndigheten

3 av 4: Karin Tegmark Wisell, Avdelningschef, Avdelningen för mikrobiologi, Folkhalsomyndigheten.

Björn Olsen, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar, Uppsala Universitet.

Foto: Staffan Claesson

4 av 4: Björn Olsen, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar, Uppsala Universitet.

Det nya coronaviruset verkar spridas mycket snabbare än sars.

Även unga och annars friska kan drabbas hårt, vårdpersonal har smittats och dött.   

I Sverige har 16 personer testats hittills. Ingen av dem har varit smittad. 

Riskerna ska varken överdrivas eller underdrivas. 

Exakt hur farligt viruset är vet experterna inte idag.

Ämnen i artikel:

Under måndagen stod det klart att omkring 3000 smittats av det nya coronaviruset, 2744 i Kina. 80 har dött, hittills ingen utanför Kina. Men det kommer ständigt nya siffror. Antalet smittade har dubblerats vartannat dygn. Det är snabbare spridning än sars då 8000 insjuknade och 800 dog, konstaterar Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. ”Det är exceptionellt fort och liknar inget jag sett tidigare. Jag tror vi kommer att få bra många fler fall än vid sars.”

Vissa experter, även svenska, har sagt att det bara är redan gamla och sjuka som blir ordentligt sjuka av viruset. Men enligt en studie av de första 41 fallen som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet i fredags stämmer inte det. Bara var tredje hade någon underliggande sjukdom och medelåldern var bara 49 år. Samtliga hade lunginflammation, de flesta hade feber och hosta. Var tredje fick ARDS, en slags livshotande lungskador, eller behövde vårdas i respirator. Sex dog, motsvarande 15 procent. 

Ingen är immun mot coronavirus

Men det är inte säkert de första fallen är representativa. De första fallen som upptäcks vid en epidemi är ofta de som blivit mycket dåliga. Enligt en rapport från WHO hade ungefär var sjätte av närmare 2000 smittade blivit allvarligt sjuka, och dödligheten varit cirka 3 procent.  

Att den nya smittan är mildare än vanlig influensa, vilket påståtts, tycks inte vara fallet. Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten säger att det är svårt att dra säkra slutsatser men att smittan ”inte är banal”. Även tidigare friska har drabbats hårt. Också vårdpersonal i Kina har smittats, en läkare har dött. Eftersom viruset är nytt för människan är ingen immun. Det har också visat sig att man kan bära på smittan utan några symtom, vilket gör det svårare att stoppa spridningen. 

Viktigt att vidta rätt skyddsåtgärder

Det nya viruset har nu upptäckts i fjorton länder. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC skriver i ett mejl till Expressen att smittan kommer att fortsätta spridas och fler kommer att dö. Detta eftersom smittkällan fortfarande är okänd och viruset kan spridas från människa till människa.

ECDC har gjort en ny riskbedömning utifrån de senaste dagarnas utveckling, då viruset visat sig kunna smitta i exempelvis vårdmiljö.

Det är sannolikt att Europa får fler importfall, enligt ECDC. Det är viktigt att de europeiska länderna hittar smittade tidigt och vidtar rätt skyddsåtgärder. Annars finns en kraftigt ökad risk för spridning även i mottagarlandet, anser myndigheten. Systematiska smittskyddsåtgärder har tidigare varit effektiva för att kontrollera smittorna sars och mers. 

Ingen vet hur farligt det kommer bli

Svenskar som varit i det drabbade området och får luftvägsbesvär och feber uppmanas ringa till sjukvården. Hittills har 16 svenskar testats, enligt Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten. Hon menar att sjukvården är på sin vakt och att tröskeln för att ta prov är låg. Ju större uppmärksamhet kring smittan, desto fler prover kommer att tas.  

Det är inte orimligt att tro att Sverige får egna importfall av smittade. Men svenskar behöver inte oroa sig, tycker Karin Tegmark Wisell. Det finns bra prov för att diagnosticera viruset. Även om akutsjukvården kan vara hårt pressad är personalen kunnig, anser hon. 

Nya smittan är än så länge tuffast för Kina. Även världshandeln påverkas. Men hur stor och farlig den nya epidemin kommer att bli, det vet ingen i dag.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Exklusivt nyhetsbrev för din hälsa varje vecka - Anmäl dig här