Hua Hin i Thailand, där företaget Medicall har säte. Ansvaret ligger tungt på leverantörerna, skriver Anna Bäsén.
1 AV 3
Computer Sweden avslöjar att ljudfiler från vårdguiden låg öppna på nätet.
2 AV 3
3 AV 3
Hua Hin i Thailand, där företaget Medicall har säte. Ansvaret ligger tungt på leverantörerna, skriver Anna Bäsén.
Foto: Shutterstock

Förklaringen till läckan hos 1177  låter som höjden av klanteri

Läckan med 2,7 miljoner integritetskänsliga samtal till 1177 Vårdguiden saknar motstycke i svensk vårdhistoria. 

Den påstådda förklaringen till läckan - en felkopplad sladd - låter som höjden av klanteri. 

Det är inte första skandalen då våra skattepengar går till undermåliga och överprissatta produkter. 

Landstingen måste bli bättre på att kontrollera vad de köper. 

Computer Sweden har avslöjat att 2,7 miljoner samtal – som kan innehålla extremt integritetskänsliga uppgifter om symtom, sjukdomar, personnummer och läkemedel – har legat på en öppen webbserver. Ljudfiler med 170 000 timmars samtal har funnits tillgängliga helt utan lösenordsskydd eller annan säkerhet. Med hjälp av särskilda sökmotorer har den nyfikne – och eventuellt illasinnade – kunnat hitta ljudfilerna.  

De flesta har någon gång ringt 1177 Vårdguiden för att få råd om vård. Det är högst naturligt att läckan väcker stor rädsla och obehag. I mötet med sjukvården är man som patient eller anhörig alltid i underläge. Vid samtal till 1177 är situationen ofta akut, man är orolig och utsatt. 

Nu har Computer Sweden också avslöjat att det på samma webbserver också funnits känsliga ljudfiler från beställningar av sjuktransporter. 

Det borde vara en självklarhet att sådana extremt känsliga uppgifter omgärdas av extremt hög säkerhet. Men än en gång har en grävande journalist gjort kontroller landstingen själva borde ha utfört. 

Det är helt bedrövligt.   

Nu inleder Datainspektionen en granskning av läckan. Daniel Forslund (L), biträdande regionråd i Stockholm med ansvar för e-hälsa, säger till Sveriges radio att han inte utesluter att Medhelp polisanmäls. Landstingets jurister ser nu hur många brott det är mot avtalet och om det finns rena lagbrott.      

I Stockholms läns landsting, SLL, är Johan Bratt chefläkare och ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet. Han säger till SVT att han är upprörd och att det absolut inte får hända igen. Den minnesgoda känner igen Johan Bratt som tidigare chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset och en av dem som kritiserats i härvan kring kirurgen Paolo Macchiarini

Ansvaret ligger förstås tungt på leverantörerna. De aktuella samtalen, som ofta gjorts på obekväma tider, har gått till företaget Medicall med säte i Hua Hin i Thailand. Medicall är i sin tur en underleverantör till vårdentreprenören Medhelp som tar emot patientsamtal från Stockholm, Södermanland och Värmland. 

En felkopplad sladd anges, enligt Dagens Nyheter, vara skälet till läckan.

Det räcker nu. Det har varit allt för många skandaler då grävande journalister avslöjat att våra skattepengar gått till undermåliga eller dyra produkter. SVT avslöjade exempelvis att Stockholms läns landstings nota för förbrukningsvaror skenade. Bland annat köptes det in stödstrumpor för nästan 6000 kronor paret. Mångmiljardrullningen kring det oerhört kritiserade bygget av Nya Karolinska är en annan helt episk inköpsskandal. 

Landstingen måste lära sig att skriva bra avtal, granska leverantörerna och kontrollera att avtalen följs.