Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Bild ur dokumentären ”The Syndrome” som granskade skakvåld. Här en bild ur filmen där professor Robert M. Reence, en av förespråkarna, demonstrerar hur skakning av barn går till på en docka.
Bild ur dokumentären ”The Syndrome” som granskade skakvåld. Här en bild ur filmen där professor Robert M. Reence, en av förespråkarna, demonstrerar hur skakning av barn går till på en docka.
Bild ur dokumentären ”The Syndrome” som granskade skakvåld. Här en bild ur filmen där professor Robert M. Reence, en av förespråkarna, demonstrerar hur skakning av barn går till på en docka.
Bild ur dokumentären ”The Syndrome” som granskade skakvåld. Här en bild ur filmen där professor Robert M. Reence, en av förespråkarna, demonstrerar hur skakning av barn går till på en docka.

Oskyldiga föräldrar kan ha anklagats för misshandel

Alltför många barn har fått diagnosen skakvåld. 

Det kan ha lett till att föräldrar oskyldigt anklagats för misshandel och familjer splittrats.

Detta enligt två färska svenska studier som kan elda på debatten om den ifrågasatta diagnosen Shaken baby syndrome.

Det är alla barns rättighet att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, mot vanvård eller utnyttjande från föräldrarnas sida. Enligt barnkonventionen, som Sverige skrivit på, ska samhällets skydd av barn vara starkt. Det innebär att sjukvårdspersonal har ett stort och viktigt ansvar att slå larm om man misstänker att barn misshandlas eller far illa på annat sätt. 

Samtidigt ska barn – enligt samma barnkonvention – inte hållas åtskilda från sina föräldrar mot sin vilja. Utom när det är för barnens bästa. 

De här två paragraferna i barnkonventionen sammanfattar egentligen kärnan i läkarkonflikten kring diagnosen "shaken baby syndrome". 

 

Först larmade en grupp läkare om att skakvåld var vanligt och dödligt. Att 50 svenska barn drabbas varje år, och att var fjärde dog. Diagnosen "shaken baby syndrome" sattes med hjälp av den så kallade triaden, en kombination av symtomen ögonbottenblödning, blödning under hårda hjärnhinnan och hjärnpåverkan. 

Men diagnosen fick kritik av andra läkare för att vara alltför osäker. Samma symtom kan uppstå av helt andra orsaker - som att skadorna uppstår i samband med förlossningen, fallolyckor, D-vitaminbrist eller vissa ovanliga sjukdomar hos barnet. 

 

Expressen har tidigare avslöjat att minst 35 svenska familjer anklagats för barnmisshandel efter intyg från "skakvåldsläkarna". Det här har lett till att barn omhändertagits av socialtjänsten och familjer har splittrats. I tolv fall där föräldrarna blev av med sina barn på grund av intygen har föräldrarna senare friats från misstankar. "En rättsskandal", sade biskopen Lennart Koskinen

2015 slog SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, fast att forskningen är otillräcklig för att man säkert ska kunna ställa diagnosen skakvåld enbart utifrån "triaden". Skakvåld kan ge dessa symtom, men de kan också ha helt andra orsaker. Högsta domstolen kom till samma slutsats redan året dessförinnan - att det vetenskapliga stödet inte räcker för att kunna döma någon efter diagnosen skakvåld. Även föräldrar som fängslats för skakvåld har friats.

 

Men Svenska barnläkarföreningen har uttryckt oro för att SBU:s slutsatser skulle leda till att skakvåld inte uppmärksammas, att det leder till en underdiagnostik. 

Men enligt två nya vetenskapliga studier är det tvärtom. Skakvåldsdiagnos enligt triaden har troligen lett till överdiagnostik, enligt en ny svensk studie som nyligen publicerats i European journal of public health. Enligt studien har antalet fall där läkarna satt diagnosen spädbarnmisshandel fördubblats, från 12,0 per 100 000 åren 1997–2007 till 26,5 per 100 000 perioden 2008–2014. Ökningen av misshandelsfallen har samband med diagnosen skakvåld, enligt forskarna. Frekvensen av diagnosen barnmisshandel varierar också väldigt stort mellan olika delar av landet, vilket forskarna tror beror på regionala skillnader i läkarnas inställning till skakvåldsdiagnosen. Forskarna misstänker att det sannolikt skett en överdiagnostik. Något som lett till familjetragedier. 

 

Enligt annan färsk svensk studie är dödligt skakvåld oerhört sällsynt. Risken för oupptäckta fall är "i det närmaste obefintlig", säger rättsläkaren Jacob Andersson till Uppsala nya tidning. Däremot kan dödsfall av andra skäl felaktigt ha diagnosticerats som skakvåld. Forskarna har detaljgranskat journaler från rättsmedicinska undersökningar av 733 spädbarn som avled före ett års ålder mellan åren 1994 till 2013. De gick också igenom 167 dödsfall av plötslig spädbarnsdöd eller där dödsorsaken varit okänd. Enligt deras beräkningar är verkligt dödligt skakvåld ytterligt ovanligt i Sverige, maximalt 0,6 fall av dödligt skakvåld per 100 000 barn.  

Barns har rätt att skyddas mot våld. Men barn har också rätt till sina föräldrar.   

Läkares ord väger ofta tungt i svenska domstolar. Men bedömningen måste vara rättssäker. 

Debatten om skakvåldsdiagnosen är säkerligen inte över ännu.