Foto: OKÄND OKÄND

Konsten att säga nej

När vi har mycket att göra och känner oss stressade har vi ofta svårt att prioritera bland plikterna.

Barbro Ernemo

Här är en checklista för en överfylld dag: 

Vad är viktigt och bråttom?

Vad är viktigt men inte bråttom?

Vad är varken viktigt eller bråttom?

Måste just du göra detta?

Kan du få hjälp?

Har du bett om hjälp?

Har du bokat in rimlig transporttid när du måste förflytta dig?

(Källa: Bli stressfri, Fitnessförlaget)