Foto: Olle Sporrong

"Kan vara symtom på stress och ångest"

Akut hjärtklappning, tryck över bröstet, andnöd och magont.

Allt det kan vara symtom på stress och ångest.

Det är inte ovanligt att tro att symtomen beror på en allvarlig fysisk sjukdom, som hjärtinfarkt.Men det var helt rätt av Magnus Hedman att ringa ambulans. För så akuta och svåra symtom som han hade måste utredas omedelbart, så läkarna kan utesluta fysiska orsaker.

Stress är egentligen instinktiv reaktion för att överleva. Kroppen gör sig beredd på att fly eller slåss. Men lång-varig stress kan vara direkt hälsofarlig.

Många svenskar blir, som Magnus Hedman, sjuka av övermäktig stress. Stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning.

Orsakerna är förstås  individuella. Men de flesta behöver lära sig prioritera tuffare, säga nej oftare och ge sig själva mer tid för återhämtning.

Kropp och själ håller helt enkelt inte för att ständigt köras på högvarv. Att få stress-kontroll är ett arbete i sig, som man ofta behöver hjälp med. Jag hoppas Magnus Hedman får professionellt stöd.