Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Hälsoliv>Inloggad

Publicerad 8 okt 2018 12:03

Rapport: Hälften av alla framtida cancerfall kan undvikas med hälsosam livsstil

En ny rapport från Världshälsoorganisationens internationella avdelning för forskning om cancer (IARC) visar att fler kommer diagnostiseras med cancer i år.

En ny rapport från Världshälsoorganisationens internationella avdelning för forskning om cancer (IARC) visar att fler kommer diagnostiseras med cancer i år.

1/2

Foto: ROBERT DALY / IBL/CAIAIMAGES

Roger Henriksson, senior professor vid institutionen för strålningsvetenskaper på Umeå universitet, tror att en tredjedel av framtidens cancerpatienter kan undvika insjuknande genom en hälsosammare livsstil.

Roger Henriksson, senior professor vid institutionen för strålningsvetenskaper på Umeå universitet, tror att en tredjedel av framtidens cancerpatienter kan undvika insjuknande genom en hälsosammare livsstil.

2/2

Foto:

Nästan tio miljoner människor världen över förväntas dö i cancer i år. 

Det skriver Världshälsoorganisationens internationella avdelning för forskning om cancer (IARC) i en rapport.

Trots det finns det hopp om att 40 procent av alla fall kan komma att undvikas i framtiden. 

I och med att jordens befolkning växer och människor i dag lever längre än tidigare kommer fler människor dö i cancer. Desto äldre man blir desto högre risk löper man att drabbas av någon cancerform. Idag förväntas en av åtta män och en av elva kvinnor gå bort i sviterna efter elakartade tumörer. Samtidigt kommer fler cancerfall kunna diagnostiseras tidigare och behandlas med modern sjukvård. 

– I välutvecklade länder finns en mycket högre chans för tillfrisknande än vad vi sett tidigare. Samtidigt blir vi mycket äldre i dag vilket betyder att risken för att diagnostiseras med cancer ökar, säger Roger Henriksson, senior professor vid institutionen för strålningsvetenskaper på Umeå universitet. 

På sex år kommer de diagnostiserade sjukdomsfallen ha ökat från 14 miljoner fall per år till 18 miljoner. Något som ses som en förbättring snarare än en försämring. Faktum är att antalet dödsfall har sjunkit med 3% de senaste åren. Mycket tack vare en tidig diagnostisering och utförliga sjukhuskontroller. 

Undvik sjukdom med ett hälsosammare liv 

IARCs rapport visar även att man förväntas kunna undvika nära hälften av alla cancerfall i framtiden med hjälp av förändrade levnadsmönster. Lungcancer är den absolut vanligaste cancerformen och orsaken är i så gott som alla fall rökning. Även mag- och tarmcancer är vanligt förekommande och kan förhindras genom att dricka mindre alkohol. 

– Jag brukar säga att man kan förhindra en tredjedel av framtidens fall av cancer genom att helt enkelt leva bättre. Framförallt avstå från att röka, träna mer, sola sunt, äta varierat och undvika alkohol, säger Roger Henriksson

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancern hos kvinnor och förväntas uppgå i  drygt 2 miljoner diagnostiserade fall 2018. Genom regelbundna kontroller med screening och välutvecklade behandlingsprogram förväntas mer än 70 procent av patienterna att botas och fortsätta leva ett hälsosamt liv. 

Olika länder 

Beroende på hur utvecklad sjukvården är, hur levnadsvanorna ser ut och hur hög befolkning ett land har förväntas man drabbas av cancer i olika stor utsträckning. Asien som är kontinenten med flest invånare kan komma att stå för över hälften av alla fall av cancer 2018. Samtidigt tros Afrika ha en större frekvens av dödsfall. Mycket beroende på landets svåra ekonomi och tillgången till bra sjukvård. 

– I dag har tyvärr många människor i utvecklingsländer anammat en livsstil som liknar den skadliga delen av vår livsstil vi har här i västvärlden. Fler personer röker, dricker alkohol, rör sig mindre och äter ohälsosamt vilket gör att fler människor kommer insjukna i cancer. Samtidigt finns inte den välutvecklade sjukvård vi har här hos oss, säger Roger Henriksson.