Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Hälsoliv>Inloggad

Publicerad 15 nov 2017 16:59

Forskning visar: Mutation av gen ökar risken för att drabbas

Det är viktigt för kol-patienter att röra på sig och hålla sig i god fysisk form för att sjukdomen inte ska utvecklas för snabbt.

Det är viktigt för kol-patienter att röra på sig och hålla sig i god fysisk form för att sjukdomen inte ska utvecklas för snabbt.

1/2

Foto: Colourbox

Nu läggs en viktig pusselbit till den samlade kunskapen om sjukdomen. Bilden har inget med artikeln att göra.

Nu läggs en viktig pusselbit till den samlade kunskapen om sjukdomen. Bilden har inget med artikeln att göra.

2/2

Foto: COLOURBOX

Att rökning ökar risken för kol är väl känt. 

Men även icke-rökare kan utveckla sjukdomen, samtidigt som många rökare aldrig drabbas. 

Exakt varför det är så är oklart – men nu läggs en viktig pusselbit till den samlade kunskapen om sjukdomen. 

Ny forskning visar nämligen att en mutation av en viss gen ökar risken för kol. 

Så många som 700 000 svenskar kan lida av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kol, där lungorna har förstörts över tid och man får svårt att andas. Det är väl känt att rökning kraftigt ökar risken för kol. 

Samtidigt är fler än var tionde kol-patient icke-rökare. Därtill drabbas inte alla rökare av sjukdomen. 

– Det finns vissa människor som kan röka hur mycket som helst och fortfarande har en bra lungfunktion. Vi tror att det är något genetiskt som gör att de här personerna har ett bättre skydd mot rökningen. Det man kan säga om dem som får kol är att de har ett sämre skydd, säger Ellen Tufvesson, docent i experimentell lungmedicin vid Lunds universitet.  

Genmutation ökar risken för kol

Hennes forskargrupp och kolleger i Kanada och Holland har försökt ta reda på varför det förhåller sig på det här viset. Det som händer när man har kol är kortfattat att väggarna i lungblåsorna går sönder. Istället bildas hålrum, lungemfysem, vilket gör att man inte längre kan använda hela lungans kapacitet.   

Forskarna har funnit att en mutation av en gen – som påverkar lungans bindväv och lungblåsornas uppbyggnad – kraftigt ökar risken för att utveckla sjukdomen.

Kol kan bero på många olika saker

Ellen Tufvesson, docent i experimentell lungmedicin vid Lunds universitet.

Foto: Tove Smeds

Det här har man kommit fram till efter att ha jämfört 82 patienter med tydligt kol, som rökte eller har rökt, med en grupp friska personer som också har rökt. Därefter har fyndet bekräftats i studier på mer än 2 000 individer. 

Resultatet är publicerat i den vetenskapliga tidskriften "Respiratory Research". 

– Vi har klargjort en av anledningarna till att man kan få kol. Det är en väldigt heterogen sjukdom som kan bero på många olika saker. Felet i dag är att många stora studier drar alla patienter över en kam och letar orsaker. Men då hittar man inget, för det blir för diffust. Vi har gått in mer specifikt och har funnit en förklaring för de här patienterna, säger Ellen Tufvesson.  

Mer forsning behövs. Målet för framtiden är att utveckla botande läkemedelsbehandlingar. I dag kan kol-patienter exempelvis ta luftrörsvidgande läkemedel och kortison för att lindra besvären. Det är också viktigt för kol-patienter att röra på sig och hålla sig i god fysisk form för att sjukdomen inte ska utvecklas för snabbt.