Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
01:03Premium
Vad säger ditt stjärntecken om din personlighet?Vad säger ditt stjärntecken om din personlighet?Vad säger ditt stjärntecken om din personlighet?
1 AV 2
2 AV 2
Vad säger ditt stjärntecken om din personlighet?
Foto: Shutterstock

Det här säger ditt stjärntecken om dig

Vad har det egentligen för betydelse när i ett stjärntecken man är född? Hur ska man tolka olika planeters influenser? Och hur tyder man sitt horoskop?

Här svarar experten på vanliga frågor.

– Jag tycker inte att man ska låta sig styras, mer inspireras. Ingenting är bara svart eller vitt i astrologi, man kan alltid välja en positiv väg framåt, säger astrologen Li Larsson.

Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder. Dessa ligger utmed ekliptikan, himlens ekvator. Den motsvarar solens tänkta väg från öster till väster runt himlavalvet under ett år.

Det astrologiska årets månader kallas djurtecken och inleds med vädurens tecken. Det börjar omkring den 20 mars och varar till och med omkring den 19 april. Övriga planeter utövar också inflytande på en person.

Deras inverkan är dock inte lika stark som solens, om inte flera planeter sammanfaller i annat djurtecken än det som personen är född i.

ASTROLOGI - ORDLISTA

Du har hört begreppen, men vad betyder de egentligen? Här hittar du svaren.

Ascendenten

Den punkt på stjärnhimlen som ligger vid horisonten i öster, vid den tidpunkt ett horoskop upprättas för. Ascendenten är också startpunkt för indelningen av horoskopet i de tolv husen.

Astrologi

(grekiska astrologi ́a 'stjärnkunskap', av a ́stron 'stjärna' och -logi ́a 'lära', 'vetenskap', av lo ́gos 'ord'), den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse. Den grafiska bilden av himlakropparnas positioner, liksom uttolkningen av dessa, kallas horoskop.

Dekad

Skrivs också dekan, är tio (deka) av ett zodiakteckens 30 grader. Tecknen brukar delas in i tre lika stora delar (kardinal, fast och rörlig) för att deras egenskaper skiljer sig något åt.

Element

En grundläggande karaktär hos zodiakens tolv tecken. Vart och ett hör till något av de fyra grekiska elementen eld, jord, luft och vatten, med dithörande egenskaper. Därmed  finns det tre tecken av varje element.

Horoskop

Betyder bild av timmen och är egentligen ett diagram över hur stjärnhimlen såg ut

vid en viss tidpunkt, oftast en persons födelseögonblick. Där markeras bland annat samtliga planeter i solsystemet. Numera används ordet också för de förutsägelser som görs baserade på enbart soltecknet, dvs. solens plats i zodiaken när man föddes.

Husen

Det finns tolv hus i horoskopet, som svarar mot zodiakens tolv stjärntecken. Där stjärntecknen säger hur, säger husen i stället var de olika krafterna verkar. De visar på livets olika miljöer. Också husen är jämnstora, med 30 var av hela horoskopets cirkel.

Den västerländska zodiaken

Zodiaken eller djurkretsen är inom astrologin och new age en tänkt uppdelning av solens, månens och de olika planeternas bana över stjärnhimlen. Traditionellt delas stjärnhimlen in i tolv stjärntecken om vardera 30° som utgör grunden för horoskop. Gränsen mellan två års zodiaker brukar placeras där solen befinner sig vid vårdagjämningen, cirka 21 mars.

Den österländska zodiaken

Kinesisk astrologi kan vara spådomskonst kring framtiden med utgångspunkt i den kinesiska kalendern, särskilt dess tolvåriga cykel med djurnamn, ibland kallad den kinesiska zodiaken. Det ödesbestämmande systemet hämtar information från ett antal grundpelare: årstecknen, den kinesiska filosofins elementlära, gammalkinesisk religion och kalendariska cykler på astronomisk grund.

Så tyder du ditt horoskop

Om du inte tycker att ditt födelsetecken (ditt grundtecken) stämmer överens med de egenskaper som soltecknet sägs ha, kan det alltså bero på att flera andra planeter utövade inflytande på dig när du föddes. Det bör du ha i åtanke när du läser om ditt tecken. Är du född i slutet eller i början av ett tecken har du även påverkats av det intilliggande. Läs därför också om det andra tecknet. Också av detta har du fått vissa karaktärsegenskaper.

De tolv tecknen inom djurkretsen representerar, tre och tre, de fyra elementen eld, jord, luft och vatten. Tecken som tillhör samma element har flera gemensamma drag eller likheter. De verkar utifrån en förenande astrologisk grund.

Personer som är födda i olika tecken men tillhör samma element finner ofta gemenskap.

Astrologen om 2022

Li Larsson, astrolog.Li Larsson, astrolog.Li Larsson, astrolog.
Li Larsson, astrolog. Foto: CHRISTER WAHLGREN / FOTOGRAF CHRISTER WAHLGREN

Astrologen Li Larsson bor i Skåne och arbetar sedan många år som astrolog för flera tidningar. Det hela började med att hon som ung av en slump kom över en astrologibok – och kände att hon hittat hem. Sedan dess har det blivit många böcker i samma ämne. Sju år senare kände hon att hon kunde kalla sig färdigutbildad astrolog.

Hur blir 2022?

– Vi har gått igenom många prövningar under de senaste åren och fler ligger framför oss, men under 2022 gäller det att våga satsa på en positiv personlig utveckling. Ingenting är någonsin för sent, stjärnorna bjuder alltid på nya möjligheter för dig som vågar tro på dina resurser.

Många läser ju horoskop utan att tro på astrologi…

– Jag tror att väldigt många tycker det är lite spännande med horoskop, oavsett om man tror på dem eller inte. Kanske har man en tung dag och hittar något som känns hoppingivande i sitt horoskop, sedan känns det bättre.

Det finns också kinesiska stjärntecken, hur ska man tolka det?

– Jag tycker den kinesiska astrologin är enkel, rolig och träffsäker, men den västerländska, traditionella astrologin är mitt område. Det kan vara bra att titta på tolkningar av det egna stjärntecknet i kombination med kinesiska djurtecknet. Jag är till exempel en fisk/råtta och det har sin egen speciella betydelse. Varje år styrs av ett nytt djur och 2022 är tigerns år. Man har mer framgång under vissa år, särskilt under det år som man har samma djurtecken som man själv är född i.

Hur har 2021 varit för dig?

– Ganska bra, trots pandemin. Jag har en fin transit från Jupiter till solen och den har sporrat mig i positiva riktningar, som att börja träna mer. En ny hund kom till oss samtidigt med Jupiters influens (ökad rörlighet) och han drar ut mig på flera timmars promenader varje dag.

Solens och planeternas influenser

Solen 

Speglar vår personlighet och vitalitet. Den symboliserar jaget

Månen

Speglar vårt psyke. Den symboliserar själ och känslor.

Merkurius

Speglar vår kommunikationsförmåga. Den symboliserar intellekt och analys.

Venus

Speglar vår sociala förmåga. Den symboliserar kärlek och välstånd.
Mars

Speglar vår fysiska styrka. Den symboliserar aggressivitet och sexualitet

Jupiter

Speglar vårt växande. Den symboliserar tur och framgång.

Saturnus

Speglar vår stabilitet. Den symboliserar auktoritet och begränsningar

Uranus

Speglar vår uppfinningsrikedom Den symboliserar galenskap och genialitet

Neptunus

Speglar vår inlevelseförmåga. Den symboliserar fantasi och kreativitet

Pluto

Speglar vår handlingskraft. Den symboliserar avslut och nystart

Vilket stjärntecken är du?

Nedan kan du läsa mer om respektive stjärntecken!

Kom ihåg att när i månaden du är född kan påverka hur väl en beskrivning stämmer in på dig. Du kan exempelvis influeras av närliggande tecken. Stjärntecken som tillhör samma element, eld, jord, luft eller vatten, har också många likheter.

VÄDUREN (21/3-19/4)

Stjärntecknet Väduren.Stjärntecknet Väduren.Stjärntecknet Väduren.
Stjärntecknet Väduren. Foto: Shutterstock

Väduren är ett stjärntecken vars styrkor är mod, beslutsamhet, entusiasm, optimism, ärlighet och passion. Svagheter är otålighet, humörsvängningar, kort stubin, impulsivitet och aggressivitet.

När väduren mår som bäst är det en social och härlig människa med en stor portion ödmjukhet.

Här kan du läsa mer! 

OXEN (20/4-20/5)

Stjärntecknet OxenStjärntecknet OxenStjärntecknet Oxen
Stjärntecknet Oxen Foto: Shutterstock

Oxen är ett stjärntecken med som är pålitligt, tålmodigt, praktiskt, hängivet, ansvarstagande och stabilt. Svagheter är envishet, ägandebehov och kompromisslöshet.

När oxen mår som bäst är det en kärleksfull och lojal vän som trivs bra under sin korkek, gärna med god mat och dryck.

Här kan du läsa mer! 

TVILLINGARNA (21/5-21/6)

Stjärntecknet Tvillingarna.Stjärntecknet Tvillingarna.Stjärntecknet Tvillingarna.
Stjärntecknet Tvillingarna. Foto: Shutterstock

Tvillingarna, eller Gemini på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är vältalighet, nyfikenhet, charmighet och lätt att lära. Svagheter är nervositet, inkonsekvens, obeslutsamhet och att de älskar skvaller.

När tvillingen mår som bäst är det en social och kommunikativ människa med nära till skratt - och gärna lite flört.

Här kan du läsa mer!

KRÄFTAN (22/6-22/7)

Stjärntecknet Kräftan.Stjärntecknet Kräftan.Stjärntecknet Kräftan.
Stjärntecknet Kräftan. Foto: Shutterstock

Kräftan är ett stjärntecken vars styrkor är envishet, fantasi, lojalitet och känslosamhet. Svagheter är lynnighet, pessimism, misstänksamhet, osäkerhet och att de kan vara manipulativa.

När kräftan mår som bäst är den familjekär, håller sin familj och vänner nära och är väldigt lojal.

Här kan du läsa mer!

LEJONET (23/7-22/8)

Stjärntecknet Lejonet.Stjärntecknet Lejonet.Stjärntecknet Lejonet.
Stjärntecknet Lejonet. Foto: Shutterstock

Lejonet är ett stjärntecken vars styrkor är kreativitet, beskyddarinstinkt, generositet, varmt hjärta, gladlynthet och humor. Svagheter är lättstötthet, självupptagenhet och lathet.

När lejonet mår som bäst är det en varmhjärtad, lojal och generös vän som har nära till skratt.

Här kan du läsa mer!

JUNGFRUN (23/8-22/9)

Stjärntecknet Jungfrun.Stjärntecknet Jungfrun.Stjärntecknet Jungfrun.
Stjärntecknet Jungfrun. Foto: Shutterstock

Jungfrun är ett stjärntecken som är lojalt, analytiskt, hårt arbetande och praktiskt lagt. Svagheter är blyghet, tendens till oro, överkritisk och svårt att slappna av.

När jungfrun mår som bäst är det en charmig och pålitlig människa som lojalt alltid ställer upp för sina vänner.

Här kan du läsa mer!

VÅGEN (23/9-22/10)

Stjärntecknet Vågen.Stjärntecknet Vågen.Stjärntecknet Vågen.
Stjärntecknet Vågen. Foto: Shutterstock

Vågen är ett stjärntecken vars styrkor är samarbetsvillighet, diplomati, älskvärdhet, rättvisa och social förmåga. Svagheter är obeslutsamhet, konflikträdsla, långsinthet och självömkande.

När vågen mår som bäst är det en social, rolig och hjälpsam person som är en god lagspelare.

Här kan du läsa mer!

SKORPIONEN (23/10-21/11)

Stjärntecknet Skorpionen.Stjärntecknet Skorpionen.Stjärntecknet Skorpionen.
Stjärntecknet Skorpionen. Foto: Shutterstock

Skorpionen är ett stjärntecken vars styrkor är rådighet, mod, passion och envishet. Svagheter är misstro, svartsjuka, tendens att vara hemlig och våldsam.

När skorpionen mår som bäst är det en passionerad, modig och stark människa som inte har behov av att stå i centrum.

Här kan du läsa mer!

SKYTTEN (22/11-21/12)

Stjärntecknet Skytten.Stjärntecknet Skytten.Stjärntecknet Skytten.
Stjärntecknet Skytten. Foto: Shutterstock

Skytten är ett stjärntecken vars styrkor är storsinthet, generositet, idealism och humor. Svagheter är taktlöshet, ombytlighet och otålighet.

När skytten mår som bäst är det en lekfull, humoristisk och generös person som skaffar sig vänner över hela världen.

Här kan du läsa mer!

STENBOCKEN (22/12-19/1)

Stjärntecknet Stenbocken.Stjärntecknet Stenbocken.Stjärntecknet Stenbocken.
Stjärntecknet Stenbocken. Foto: Shutterstock

Stenbocken är ett stjärntecken vars styrkor är ansvarstagande, disciplin, ambition och sinne för humor. Svagheter är stelhet, kantighet och missunnsamhet.

När stenbocken mår som bäst är det en person att lita på när det gäller, och en lojal och kärleksfull partner.

Här kan du läsa mer!

VATTUMANNEN (20/1-18/2)

Stjärntecknet VattumannenStjärntecknet VattumannenStjärntecknet Vattumannen
Stjärntecknet Vattumannen Foto: Shutterstock

Vattumannen är ett stjärntecken vars styrkor är progressivitet, oberoende och humanism. Svagheter är lynnighet, kompromisslös och tendens till att vara reserverad. När vattumannen mår som bäst är det en energisk, nyfiken och kvicktänkt person som vill bidra till en bättre värld.

Här kan du läsa mer!

FISKARNA (19/2-20/3)

Stjärntecknet Fiskarna.Stjärntecknet Fiskarna.Stjärntecknet Fiskarna.
Stjärntecknet Fiskarna. Foto: Shutterstock

Fiskarna är ett stjärntecken vars styrkor är medkänsla, konstnärlighet, intuition, klokhet och musikalitet. Svagheter är rädsla, naivitet, flyktbenägenhet och har lätt för att bli martyr.

När fisken mår som bäst är det en person som får andra att må bra för att de är empatiska och goda lyssnare.

Här kan du läsa mer!