Kräftan undviker helst konflikter och är känsliga för intryck.
1 av 2: Kräftan undviker helst konflikter och är känsliga för intryck. Foto: Shutterstock
Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder: Väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, Skorpionen, skytten, stenbocken, vattumannen och fiskarna.
2 av 2: Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder: Väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, Skorpionen, skytten, stenbocken, vattumannen och fiskarna.

Kräftan – det här säger ditt stjärntecken om dig

Kräftan, eller Cancer på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är envishet, fantasi, lojalitet och känslosamhet. Svagheter är lynnighet, pessimism, misstänksamhet, osäkerhet och att de kan vara manipulativa.

När kräftan mår som bäst är den familjekär, håller sin familj och vänner nära och är väldigt lojal.

Colette van Luik

Kräftan tillhör vattnets element och styrs av känslor och sitt hjärta. Som barn har de ibland svårt att handskas med omvärlden och kan ha dåliga försvarsmekanismer när de utsätts för prövningar, vilket gör att de måste hanteras med omsorg och förståelse av föräldrar. Som vuxna är de snabba med att hjälpa andra, precis som att de är snabba med att undvika konflikter. 

LÄS OCKSÅ: Årsastro: Så blir ditt 2021 – tecken för tecken

LÄS OCKSÅ: Vilka stjärntecken passar bäst ihop? Testa här!

Astrologi - Ordlista

Du har hört begreppen, men vad betyder de egentligen? Här hittar du svaren.

ASCENDENTEN
Den punkt på stjärnhimlen som ligger vid horisonten i öster, vid den tidpunkt ett horoskop upprättas för. Ascendenten är också startpunkt för indelningen av horoskopet i de tolv husen.
ASTROLOGI

(grekiska astrologi ́a 'stjärnkunskap', av a ́stron 'stjärna' och -logi ́a 'lära', 'vetenskap', av lo ́gos 'ord'), den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse. Den grafiska bilden av himlakropparnas positioner, liksom uttolkningen av dessa, kallas horoskop.

DEKAD
Skrivs också dekan, är tio (deka) av ett zodiakteckens 30 grader. Tecknen brukar delas in i tre lika stora delar (kardinal, fast och rörlig) för att deras egenskaper skiljer sig något åt.

ELEMENT

En grundläggande karaktär hos zodiakens tolv tecken. Vart och ett hör till något av de fyra grekiska elementen eld, jord, luft och vatten, med dithörande egenskaper. Därmed  finns det tre tecken av varje element.

HOROSKOP

Betyder bild av timmen och är egentligen ett diagram över hur stjärnhimlen såg ut
vid en viss tidpunkt, oftast en persons födelseögonblick. Där markeras bland annat samtliga planeter i solsystemet. Numera används ordet också för de förutsägelser som görs baserade på enbart soltecknet, dvs. solens plats i zodiaken när man föddes.

HUSEN

Det finns tolv hus i horoskopet, som svarar mot zodiakens tolv stjärntecken. Där stjärntecknen säger hur, säger husen i stället var de olika krafterna verkar. De visar på livets olika miljöer. Också husen är jämnstora, med 30 var av hela horoskopets cirkel.

ZODIAKEN (den västerländska)

Zodiaken eller djurkretsen är inom astrologin och new age en tänkt uppdelning av solens, månens och de olika planeternas bana över stjärnhimlen. Traditionellt delas stjärnhimlen in i tolv stjärntecken om vardera 30° som utgör grunden för horoskop. Gränsen mellan två års zodiaker brukar placeras där solen befinner sig vid vårdagjämningen, cirka 21 mars.

ZODIAKEN (den österländska)

Kinesisk astrologi kan vara spådomskonst kring framtiden med utgångspunkt i den kinesiska kalendern, särskilt dess tolvåriga cykel med djurnamn, ibland kallad den kinesiska zodiaken. Det ödesbestämmande systemet hämtar information från ett antal grundpelare: årstecknen, den kinesiska filosofins elementlära, gammalkinesisk religion och kalendariska cykler på astronomisk grund.

Källa: Ne.se, wikipedia.org, Stefan Stenudd

Kräftor är känsliga och mottagliga för intryck, vilket gör att deras sinnesstämning kan växla snabbt. De är samtidigt reserverade och kan vara rädda för att visa upp sitt stora känsloregister. 

De bryr sig om och fäster sig lätt vid andra, är försiktiga och mjuka. Självförtroendet är inte alltid på topp och många kräftor tar sig själva på väldigt stort allvar. De är lättstötta och har behov av bekräftelse.

LÄS OCKSÅ: Veckans horoskop - tecken för tecken

Kräftan är känsliga och vill ta hand om andra

Eftersom kräftor är känsliga människor är det många som vänder sig till dem när de har problem och behöver stöd, vilket gör att de är särskilt lämpade för vårdyrken. Många vet att kräftor är de bästa att vända sig till i stunder av kris, det är svårt för kräftor att säga nej till människor som behöver hjälp. De har ett behov av att ta hand om andra och att se till att alla som finns runtomkring dem mår bra. I och med att de är så pass känsliga och mottagliga för andras behov är de också bra på att läsa av andra människor. Det som kan vara jobbigt för kräftor, är att de ofta drabbas av humörsvängningar när känslolivet är så hudlöst. 

LÄS OCKSÅ: Guide: Allt du behöver veta om månadsstenar

När i Kräftan är du född?

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 22 juni till 1 juli)

Detta är kräftans tydligaste och starkaste dekad, som lyfter fram betoningen av det känslomässiga och en stark strävan efter en mild tillvaro åt alla. Personer med solen i denna del av Kräftan skyr nästan inga ansträngningar för att göra livet drägligare för både sig själva och andra. Dessa kräftor frustreras på djupet av tillvarons hårda villkor och drömmer om en värld med idel mjuka kanter. De tvekar inte ett ögonblick på att det enda som egentligen betyder något i mänskligt liv, är hur vi mår emotionellt.

Medmänsklighet och värme är ideal som för dessa kräftor inte kan överträffas av något annat. Därför strävar de också efter att förklara det mesta som sker i världen utifrån det emotionella - från storpolitik till vardagsrelationer.

Förändring är för dessa närmast illusioner, för i sin essens är tillvaron alltid densamma. De räds dock inte att förkasta de äldsta ordningar.

FAST DEKAD (Född 2-12 juli)

Här är vård ett centralt ord. Handskas med människorna och livet med försiktighet, ty vi är alla bräckliga, anser personer med solen i denna del av kräftan. Det gäller att visa varlighet, att skydda och vara tålmodig. Denna kräfta undviker i det längsta att brusa upp eller yttra hårda ord, utan kräver av både sig själv och andra ett stort mått av behärskning.

Status quo, förutsatt att det inte plågar någon, är idealtillståndet - varje förändring bör göras med största försiktighet.

För dem med solen i denna del av kräftan är livet något av en balansakt på spänd lina, men för varje steg man lyckas ta är belöningen stor. Denna kräfta är tillfreds med livet och världen, och i botten finns övertygelsen om att allt egentligen är ordnat till det bästa.

Dessa kräftor utstrålar ofta en värme som verkar helande på omgivningen, men bakom lurar också en otrygghet, då de lever i förvissningen om varje tillstånds ömtålighet.

RÖRLIG DEKAD (Född 13-23 juli)

Denna position i kräftan är aningen frustrerad. Det finns ett stort behov av mänsklig värme och uppskattning, som aldrig verkar bli helt tillfredsställt. Människan med solen i denna del av kräftan oroar sig ofta för hur andra ska uppleva den, eller att de ska brista i uppskattning. De litar aldrig helt på att andras känslor är ärliga eller varaktiga, och kan själv vara ganska emotionellt ombytliga. Den som har solen i denna del av kräftan är öppenhjärtig och foglig, välvillig utan undantag. För dem är meningen med livet att söka lyckan och försöka behålla den. Andra kan uppleva dem som bräckliga, eftersom de reagerar starkt för minsta orsak, och har nära till både skratt och gråt, men i själva verket är detta en styrka. Det är sällan som en sinnesstämning håller denna kräfta fången någon längre tid, eller att bedrövelsen får ner dem på knä. De klarar det mesta, just för att de har ett levande uttryck för vad de känner.

Källa. Stefan Stenudd

Kräftor behöver trygghet och skaffar sig det genom ett ombonat hem och genom att omge sig med mycket saker och hålla fast vid gamla minnen. De älskar god mat, är oerhört fantasifulla, har många idéer och inre bilder. De har också ett mycket gott minne och svårt att släppa ifrån sig både vänner, älskade, saker eller idéer. 

Kräftor kan ibland visa ett kallt och hårt yttre, men det är bara ett skal, innerst inne flödar känslorna. Den känsliga kräftan är rädd för att bli sårad eller känna sig otrygg. De tar sällan första steget utan avvaktar och väntar på att andra ska ta initiativet. Trots reservation och blyghet gillar kräftan att stå i centrum. Om de får rätt uppmärksamhet kan kräftorna krypa ut ur sitt skal och blomma upp, skratta och visa en mycket spontan sida. 

LÄS OCKSÅ: Kinesiska stjärntecken – det här säger ditt om dig

Kända kräftor

Kronprinsessan Victoria
1 av 3: Kronprinsessan Victoria Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT / TT NYHETSBYRÅN
Peter Forsberg
2 av 3: Peter Forsberg Foto: SIGGE KLEMETZ / STELLA PICTURES
Tom Hanks
3 av 3: Tom Hanks Foto: JORDAN STRAUSS / AP TT NYHETSBYRÅN

Kräftan och kärlek

Kräftor är mycket romantiska, godhjärtade och oftast väldigt bra föräldrar. Men de är också försiktiga i kärlek och vill inte bli sårade. De söker efter ett varaktigt förhållande och när de väl inlett en relation gör de allt för att hålla fast vid sin partner. Kräftor kan vara initiativlösa när det gäller sex, om de inte hittar en partner som får dem att känna sig lugna, trygga och fria att uttrycka sina känslor. 

Kräftan

Planet: Månen. Symbol: Krabban. Ängel: Gabriel. 

Färg: Grön. 

Växt: Lilja, näckros. Metall: Silver. 

Kristall: Pärla. 

Tarotkort: Månen. 

Motto: Jag känner! 

Nyckelord: Känsloliv.

Element: Vatten. 

Turdag: Måndag. 

Kvalitet: Ledande. 

Polaritet: Negativ. 

Positiva drag: Varsam, försiktig, stark, släktkänsla. 

Negativa drag: Lättrörd, överaktiv. 

Känsligaste kroppsdel: Bröstkorg. 

Källa astrologiportalen.com

Drömmen om en familj betyder mycket för kräftan, och de gör därför allt för att få familjelivet att fungera. Längtan efter den perfekta familjen gör att kräftor kan blunda för det faktum att deras partner kanske visar sig vara en självupptagen person eller en dålig partner. Men kräftor söker efter ett varaktigt förhållande och när de väl inlett en relation gör de allt för att hålla fast vid sin kärlek. 

Sugen på att läsa mer om övriga stjärntecken? Klicka här!

Aktuellt just nu