Fiskarna är vänliga, generösa och vill alltid hjälpa andra.
1 av 2: Fiskarna är vänliga, generösa och vill alltid hjälpa andra. Foto: Shutterstock
Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder: Väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, Skorpionen, skytten, stenbocken, vattumannen och fiskarna.
2 av 2: Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder: Väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, Skorpionen, skytten, stenbocken, vattumannen och fiskarna.

Fiskarna – det här säger ditt stjärntecken om dig

Fiskarna, eller Pisces på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är medkänsla, konstnärlighet, intuition, klokhet och musikalitet. Svagheter är rädsla, naivitet, flyktbenägenhet och har lätt för att bli martyr.

När fisken mår som bäst är det en person som får andra att må bra för att de är empatiska och goda lyssnare.

Fiskar är av naturen vänliga, generösa och omhändertagande och har därför lätt för sig i sociala sammanhang, människor tyr sig gärna till fiskar. De är alltid redo att hjälpa andra, utan att hoppas på att få något tillbaka. Fiskarna är ett vattentecken, vilket innebär att de har stor empatisk förmåga och ett rikt känsloliv. Den styrande planeten är Neptunus, vilket gör fiskar mer intuitiva än andra stjärntecken och ofta väldigt konstnärligt lagda. 

LÄS OCKSÅ: Årsastro: Så blir ditt 2021 – tecken för tecken

LÄS OCKSÅ: Vilka stjärntecken passar bäst ihop? Testa här!

Astrologi - Ordlista

Du har hört begreppen, men vad betyder de egentligen? Här hittar du svaren.

ASCENDENTEN
Den punkt på stjärnhimlen som ligger vid horisonten i öster, vid den tidpunkt ett horoskop upprättas för. Ascendenten är också startpunkt för indelningen av horoskopet i de tolv husen.
ASTROLOGI

(grekiska astrologi ́a 'stjärnkunskap', av a ́stron 'stjärna' och -logi ́a 'lära', 'vetenskap', av lo ́gos 'ord'), den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse. Den grafiska bilden av himlakropparnas positioner, liksom uttolkningen av dessa, kallas horoskop.

DEKAD
Skrivs också dekan, är tio (deka) av ett zodiakteckens 30 grader. Tecknen brukar delas in i tre lika stora delar (kardinal, fast och rörlig) för att deras egenskaper skiljer sig något åt.

ELEMENT

En grundläggande karaktär hos zodiakens tolv tecken. Vart och ett hör till något av de fyra grekiska elementen eld, jord, luft och vatten, med dithörande egenskaper. Därmed  finns det tre tecken av varje element.

HOROSKOP

Betyder bild av timmen och är egentligen ett diagram över hur stjärnhimlen såg ut
vid en viss tidpunkt, oftast en persons födelseögonblick. Där markeras bland annat samtliga planeter i solsystemet. Numera används ordet också för de förutsägelser som görs baserade på enbart soltecknet, dvs. solens plats i zodiaken när man föddes.

HUSEN

Det finns tolv hus i horoskopet, som svarar mot zodiakens tolv stjärntecken. Där stjärntecknen säger hur, säger husen i stället var de olika krafterna verkar. De visar på livets olika miljöer. Också husen är jämnstora, med 30 var av hela horoskopets cirkel.

ZODIAKEN (den västerländska)

Zodiaken eller djurkretsen är inom astrologin och new age en tänkt uppdelning av solens, månens och de olika planeternas bana över stjärnhimlen. Traditionellt delas stjärnhimlen in i tolv stjärntecken om vardera 30° som utgör grunden för horoskop. Gränsen mellan två års zodiaker brukar placeras där solen befinner sig vid vårdagjämningen, cirka 21 mars.

ZODIAKEN (den österländska)

Kinesisk astrologi kan vara spådomskonst kring framtiden med utgångspunkt i den kinesiska kalendern, särskilt dess tolvåriga cykel med djurnamn, ibland kallad den kinesiska zodiaken. Det ödesbestämmande systemet hämtar information från ett antal grundpelare: årstecknen, den kinesiska filosofins elementlära, gammalkinesisk religion och kalendariska cykler på astronomisk grund.

Källa: Ne.se, wikipedia.org, Stefan Stenudd

De anses ofta vara kloka, men eftersom de är under inflytande av Neptunus, kan fiskar ibland ta på sig rollen av martyr bara för att få uppmärksamhet. Men fiskar är aldrig dömande och alltid förlåtande. De är också kända för att vara det mest toleranta av alla stjärntecken och ha en väldigt stark inlevelseförmåga. 

LÄS OCKSÅ: Veckans horoskop - tecken för tecken

Fiskarna är kreativa och lysande problemlösare

Fiskarna är drömmare och mår som bäst när de får utlopp för sina kreativa förmågor, allra helst om det på något sätt bidrar till att hjälpa andra. Kreativiteten fungerar många gånger som rena terapin för fisken. Yrken som passar är konstnär, medium, astrolog, spelutvecklare, veterinär, socialarbetare eller sjukvårdare. I sina yrken är de hårt arbetande, hängivna och pålitliga. Dessutom ofta lysande problemlösare. 

Pengar intresserar dem inte särskilt, de är ofta mer fokuserade på sina drömmar och mål, men vill tjäna tillräckligt så att de kan ta sig just dit, till sina mål. Här kan det finnas två sorters fiskar - den slösande, som spenderar pengar utan eftertanke och den snåla, som räknar kronor och ören mycket noga. 

LÄS OCKSÅ: Guide: Allt du behöver veta om månadsstenar

När i Fiskarna är du född?

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 19-28 februari)

Hos de som har solen i denna del av fiskarna lever längtan stark och pockande. Längtan efter något fast att tro på, efter värde och mening med livet. De här fiskarna söker med frenesi och evig tålmodighet efter fasta punkter i tillvaron, vilka ofta visar sig svårfunna. De är mycket sensibla till sin karaktär, med höga krav på sig själva och stor ödmjukhet inför andra.

När de efter trägen strävan fått grepp om något som de känner är meningsfullt, finns knappast någon gräns för deras iver att penetrera och omfatta det med passion. Men trots övertygelsens djup har de lätt att senare frigöra sig om en annan väg har större lyskraft.

De kardinala fiskarna engagerar sig självuppoffrande i allt de känner för. Eftersom deras egna krav är så anspråkslösa har de en nästan obegriplig anpassningsförmåga. De lever för att nå själslig ro - ett högt satt mål som få når. Men vägen dit är full av upplevelser.

FAST DEKAD (Född 1-10 mars)

Här är fiskarnas sökande aningen mer sansat. Deras själ är rastlös, men de kan kontrollera dess behov. De som har solen i denna del av fiskarna är öppna för världens alla underligheter, men de omger sin törst med självdisciplin och tvingar sig till att vara lugna och tålmodiga. Känslorna är klart prioriterade i deras liv men inte obetänkta impulsgivare till deras handlingar. De här fiskarna grunnar över tillvaron, mer med intuitionen än med intellektet, och har näsa för vad som sker under ytor och fasader.

De fasta fiskarna aktar sig för att tränga sig på eller vara framfusiga, vilket somliga kan misstolka som bräcklighet, men i sitt självförringande är de starka varelser. Den som inget har att förlora kan aldrig slås ner. Deras perception är ofta mer inriktad på det undermedvetna än på vad människor visar inför varandra. De fasta fiskarna känner klart både sin egen och andras vilsenhet, men inte bara som ett ont.

RÖRLIG DEKAD (Född 11-20 mars)

I denna del av fiskarna är sökandet utan tillfredsställelse, hur generöst än livet erbjuder insikter och klarheter. De här fiskarna vill aldrig vara nöjda med vad de upplevt, utan söker sig evigt vidare mot en fjärran hägrande ro som de sällan tycker sig smaka annat än flyktigt. De vill prova allt!

De som har solen i denna del kastar sig oförskräckt in i självuppoffringar och besvär, utan ett spår av eftertankens kranka blekhet, och belöningen kan ofta i andras ögon verka liten. Men de har små krav på livet, men en brinnande önskan att bli riktigt intima med det.

Inom sig hyser de rörliga fiskarna en väldig vilsenhet. Det är lätt att tro att de är bräckligare än korthus, men då de är alltigenom öppna finns ingen yta som kan bräckas eller grund som kan skakas. Anpassningsförmågan är fantastisk. De här fiskarna skyr tanken att skaka andra eller trampa vårdslöst i tillvaron, och gör sitt yttersta för att vara till lags.

Källa: Stefan Stenudd

Mest utmärkande för fiskarna är att de är kameleonter, så receptiva för andras känslor och sinnesstämningar att de kan förväxla dem med sina egna för stunden. Fiskar är ömsinta och omhändertagande och kan därför bli de bästa vänner som finns. Inte sällan låter de sina vänners behov gå före deras egna. De är trofasta, medkännande och rycker in och hjälper till så fort en familjemedlem eller vän är i nöd eller har ett problem som de inte själva kan lösa. Eftersom fiskarna är så intuitiva känner de direkt på sig när något är fel, ibland innan det ens har hänt. De är bra på att trösta och lugna.

LÄS OCKSÅ: Kinesiska stjärntecken – det här säger ditt om dig

Kända fiskar

Leif GW Persson
1 av 3: Leif GW Persson Foto: OLLE SPORRONG
Rihanna
2 av 3: Rihanna Foto: XAVIER COLLIN/IMAGE PRESS AGENCY / STELLA PICTURES/IMAGE PRESS AGENCY/AVALON.RED
Kjell Bergqvist
3 av 3: Kjell Bergqvist Foto: FILM I VÄST

Fiskar och kärlek

Fiskar har lätt för att uttrycka sig och tvekar inte att visa sina känslor. Och de förväntar sig att andra är lika öppna tillbaka. Kommunikation överlag med sina nära och kära är mycket viktigt för fiskarna. 

Eftersom fiskar är så känsliga och sårbara döljer de ibland sina äkta känslor och spelar upp en roll som de tror att omgivningen vill se eller drar sig undan, vilket kan upplevas som avståndstagande. Men oftast gör fiskar så för att skydda sig själva när omgivningens känslotryck blir för tungt. De har lätt att ta på sig andras problem och göra dem till sina. 

Fiskarna

Planet: Neptunus. 

Symbol: Två fiskar.

Ängel: Sachiel. 

Färg: Turkos.

Växt: Cikoria, mossa, al.

Metall: Tenn. 

Kristall: Ametist.

Tarotkort: Den hängde mannen. 

Motto: Jag tror!

Nyckelord: Sökande.

Element: Vatten. 

Turdag: Fredag.

Kvalitet: Föränderlig.

Polaritet: Negativ.

Positiva drag: Vänlig, receptiv.

Negativa drag: Slarvig, hemlighetsfull. 

Känsligaste kroppsdel: Fötter och tår. 

Källa: astrologiportalen.com

Fiskarna är riktiga romantiker som gärna visar sin partner kärlek och uppskattning. De är trogna och lojala men ibland har de svårt att se brister och fel hos sin partner, vilket kan leda till stor besvikelse och krossade förhoppningar. Men fisken ger aldrig upp sin dröm om sann kärlek, vilket gör dem till hopplösa romantiker. 

Sugen på att läsa mer om övriga stjärntecken? Klicka här!

Aktuellt just nu