Stenbocken är praktiskt lagd och har ett sinne för humor.
1 av 2: Stenbocken är praktiskt lagd och har ett sinne för humor. Foto: Shutterstock
Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder: Väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, Skorpionen, skytten, stenbocken, vattumannen och fiskarna.
2 av 2: Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder: Väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, Skorpionen, skytten, stenbocken, vattumannen och fiskarna.

Stenbocken – det här säger ditt stjärntecken om dig

Stenbocken, eller Capricorn på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är ansvarstagande, disciplin, ambition och sinne för humor. Svagheter är stelhet, kantighet och missunnsamhet.

När stenbocken mår som bäst är det en person att lita på när det gäller, och en lojal och kärleksfull partner.

Stenbocken är ett jordtecken, vilket gör dem praktiskt lagda. Det gör dem dock också stela och envisa. De har svårt att byta åsikt eller perspektiv, även om de blir motbevisade. De har även problem med att acceptera människor som inte är precis som de är, och vill gärna pracka på andra sina egna åsikter och ståndpunkter. 

LÄS OCKSÅ: Årsastro: Så blir ditt 2021 – tecken för tecken

LÄS OCKSÅ: Vilka stjärntecken passar bäst ihop? Testa här!

Astrologi - Ordlista

Du har hört begreppen, men vad betyder de egentligen? Här hittar du svaren.

ASCENDENTEN
Den punkt på stjärnhimlen som ligger vid horisonten i öster, vid den tidpunkt ett horoskop upprättas för. Ascendenten är också startpunkt för indelningen av horoskopet i de tolv husen.
ASTROLOGI

(grekiska astrologi ́a 'stjärnkunskap', av a ́stron 'stjärna' och -logi ́a 'lära', 'vetenskap', av lo ́gos 'ord'), den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse. Den grafiska bilden av himlakropparnas positioner, liksom uttolkningen av dessa, kallas horoskop.

DEKAD
Skrivs också dekan, är tio (deka) av ett zodiakteckens 30 grader. Tecknen brukar delas in i tre lika stora delar (kardinal, fast och rörlig) för att deras egenskaper skiljer sig något åt.

ELEMENT

En grundläggande karaktär hos zodiakens tolv tecken. Vart och ett hör till något av de fyra grekiska elementen eld, jord, luft och vatten, med dithörande egenskaper. Därmed  finns det tre tecken av varje element.

HOROSKOP

Betyder bild av timmen och är egentligen ett diagram över hur stjärnhimlen såg ut
vid en viss tidpunkt, oftast en persons födelseögonblick. Där markeras bland annat samtliga planeter i solsystemet. Numera används ordet också för de förutsägelser som görs baserade på enbart soltecknet, dvs. solens plats i zodiaken när man föddes.

HUSEN

Det finns tolv hus i horoskopet, som svarar mot zodiakens tolv stjärntecken. Där stjärntecknen säger hur, säger husen i stället var de olika krafterna verkar. De visar på livets olika miljöer. Också husen är jämnstora, med 30 var av hela horoskopets cirkel.

ZODIAKEN (den västerländska)

Zodiaken eller djurkretsen är inom astrologin och new age en tänkt uppdelning av solens, månens och de olika planeternas bana över stjärnhimlen. Traditionellt delas stjärnhimlen in i tolv stjärntecken om vardera 30° som utgör grunden för horoskop. Gränsen mellan två års zodiaker brukar placeras där solen befinner sig vid vårdagjämningen, cirka 21 mars.

ZODIAKEN (den österländska)

Kinesisk astrologi kan vara spådomskonst kring framtiden med utgångspunkt i den kinesiska kalendern, särskilt dess tolvåriga cykel med djurnamn, ibland kallad den kinesiska zodiaken. Det ödesbestämmande systemet hämtar information från ett antal grundpelare: årstecknen, den kinesiska filosofins elementlära, gammalkinesisk religion och kalendariska cykler på astronomisk grund.

Källa: Ne.se, wikipedia.org, Stefan Stenudd

Stenbockar är ansvarstagande och ofta allvarliga av naturen. De är självständiga, har en enorm självkontroll och lätt för att leda andra. De gör alltid upp solida och realistiska planer, lär av sina misstag och klättrar långsamt uppåt i karriären tack vare erfarenhet och kunskap. 

LÄS OCKSÅ: Veckans horoskop - tecken för tecken

Stenbockar ställer höga krav på sig själva

Saturnus influenser på stenbockarna gör dem pragmatiska och ansvarstagande, men också kyliga, distanserade och oförlåtande. De ställer höga krav på sig själva, och deras flit, ärlighet och uthållighet tar dem mot deras mål. De värdesätter lojalitet och hårt arbete, och omger sig med likasinnade, även om dessa människor kanske inte alltid är på samma intellektuella nivå som stenbocken. De är strävsamma, ambitiösa och har inget emot långa arbetsdagar. Stenbockar kommer till sin rätt inom yrken som innebär ledarskap, finanser, programmering och räkenskaper. De gillar ordning och reda, har full koll på sina papper och alltid ett städat skrivbord. 

LÄS OCKSÅ: Guide: Allt du behöver veta om månadsstenar

När i Stenbocken är du född?

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 23-31 december)

I denna dekad odlar stenbocken de mest storslagna planer på väldiga projekt och arbetsuppgifter. De är vissa om sin egen förmåga även där förnuft skulle varna för orimligheter. De vill ha makt och inflytande för att bättre kunna agera och ohindrat sätta sina planer i verket. Den som har solen i denna del av stenbocken är ovillig till eftergifter och svår att förhandla med. Ett klart drag av äregirighet kan också anas - det är viktigt för dem att prisas högljutt.

Tveklöst har den kardinala stenbocken mycket av den kraft som behövs for att uträtta storverk, även om deras högtflygande planer ibland är omöjliga att förverkliga längre än till hälften - i så fall en strålande hälft som andra inte hade trott på. Den här stenbocken är övertygad om att livet är till för att uträtta ting, och en människa är precis så märkvärdig som deras verk är. Idé och teori imponerar inte på dem innan de omsatts i praktiken.

FAST DEKAD (Född 1-10 januari)

Människor med solen i stenbockens fasta dekad har långtgående ambitioner som de i maklig takt tålmodigt driver till sitt slut. Den här stenbocken har ingen brådska, utan känner att många bäckar små till slut rinner ihop till en stor å.

Dessa stenbockar tenderar att vara oerhört bestämda och ståndaktiga i sina beslut och åsikter - inte så att de munhuggs och kämpar för att övertyga andra, men de brukar ändå envist se till att allt går som de själva tänkt sig.

Den som har solen i denna del av stenbocken äger en stark förvissning om sin egen kapacitet, även om den sällan kommer till uttryck. Eller så sparar de på den, och är uppfyllda av en övertygelse om att allting går som det ska i ett slags deterministisk livssyn.

Dessa stenbockar har ett svårpåverkat temperament och det fastaste grepp om sin egen situation - ett grepp som de på ett diskret sätt låter omfatta även andra i sin omgivning.

RÖRLIG DEKAD (Född 11-20 januari)

Här uttrycker stenbocken en ambition att åstadkomma saker, men kan ofta ta sig vatten över huvudet. Ofta tycker de att inte tillräckligt blir gjort och känner besvikelse över brister i sin egen förmåga. Den rörliga stenbocken siktar högt, men har svårt att vara så tålmodig som detta kräver.

Rörligheten och måttet av ett slags konstant frustration brukar ofta yttra sig i en klar begåvning. Den som har solen i denna del av stenbocken söker personlig utmaning och arbete med komplext innehåll. Kraven ställer de framför allt på sig själva, men de kan även irriteras över andras oförmåga. Deras ibland storartade planer blir hastigt ihoplappade, men har kvaliteter som fascinerar.

Den här stenbocken kan inte avgränsa sitt arbete till detaljer, utan ser på allt som har samband med det. Den rörliga stenbocken behöver kämpa för att må bra, och kan därför skapa problem där inga fanns.

Källa: Stefan Stenudd

Stenbockar älskar pengar, kanske mer än något annat stjärntecken. Bra ekonomi är ett måste för dem och ibland värderar de pengar högre än relationer med andra. Därför har de också sin ekonomi i ordning, de gillar inte att slösa och sparar sina pengar på banken hellre än att ta risker med aktier och annat. 

Stenbockar är inga lagspelare, utan trivs bra med att vara ensamma och jobba för sig själva. De når sina mål alldeles utmärkt på egen hand. Många beundrar stenbockarna för att de alltid tycks vara så samlade och duktiga. Det betyder att stenbockar kanske inte erbjuder den största spänningen, men att man kan lita på dem när det gäller. 

LÄS OCKSÅ: Kinesiska stjärntecken – det här säger ditt om dig

Kända stenbockar

Drottning Silvia
1 av 3: Drottning Silvia Foto: PONTUS LUNDAHL / TT NYHETSBYRÅN
Denzel Washington
2 av 3: Denzel Washington Foto: JORDAN STRAUSS / AP TT NYHETSBYRÅN
Pernilla Wahlgren
3 av 3: Pernilla Wahlgren Foto: KARIN TÖRNBLOM / IBL

Stenbocken och kärlek

Stenbockar är ofta rädda för att verka svaga och beroende av andra. De har inga problem med att ge, men har ofta svårt att ta emot, både känslomässigt och fysiskt. De är ganska reserverade och tycker inte om att uppträda eller göra bort sig och försöker alltid ha kontroll över alla situationer. 

En stenbock som väl gett sin kärlek till en partner är något av det mest lojala som finns. Relationer är viktiga för dem, eftersom de behöver bekräftelse av andra för att stärka sitt självförtroende, som kan vara svajigt. Därför är det viktigt att stenbocken träffar en förstående partner som ger bekräftelse och låter stenbocken få prestera på olika sätt.

Stenbocken

Planet: Saturnus. 

Symbol: Geten. 

Ängel: Cassiel. 

Färg: Mörkgrönt, mörkbrunt. 

Växt: Viol, murgröna.

Metall: Silver. 

Kristall: Bergskristall.

Tarotkort: Djävulen.

Motto: Jag kan! 

Nyckelord: Ambition.

Element: Jord. 

Turdag: Lördag. 

Kvalitet: Ledande.

Polaritet: Negativ.

Positiva drag: Ekonomiskt sinnad, disciplinerad, humoristisk. 

Negativa drag: Envis, kantig.

Känsligaste kroppsdel: Knäna, skelett, hud och tänder. 

Källa astrologiportalen.com

Om stenbocken inte får bekräftelse, kommer det att uppstå problem och risken är stor att stenbocken lämnar relationen och går sin egen väg. 

En stenbock har sällan särskilt många vänner men håller hårt i de som finns. Men med rätt partner kan stenbockar slappna av och vara väldigt passionerade. 

Sugen på att läsa mer om övriga stjärntecken? Klicka här!

Aktuellt just nu