Skytten älskar att uppleva nya saker och älskar frihet.
1 av 2: Skytten älskar att uppleva nya saker och älskar frihet. Foto: Shutterstock
Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder: Väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, Skorpionen, skytten, stenbocken, vattumannen och fiskarna.
2 av 2: Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder: Väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, Skorpionen, skytten, stenbocken, vattumannen och fiskarna.

Skytten – det här säger ditt stjärntecken om dig

Skytten, eller Sagittarius på latin och engelska, är ett stjärntecken vars styrkor är storsinthet, generositet, idealism och humor. Svagheter är taktlöshet, ombytlighet och otålighet.

När skytten mår som bäst är det en lekfull, humoristisk och generös person som skaffar sig vänner över hela världen.

Skytten är ett eldtecken och har precis som andra eldtecken ett stort behov av att se världen och uppleva så mycket som möjligt. Skyttar är nyfikna, energiska och det stjärntecken som reser allra mest. De är frihetsälskande, har ett öppet sinne och ett filosofiskt sinnelag som de tar med sig när de söker meningen med livet i olika länder och på olika platser. De älskar att upptäcka nya kulturer och filosofier. Hand i hand med detta är skyttar extroverta, optimistiska, entusiastiska och gillar förändring

LÄS OCKSÅ: Årsastro: Så blir ditt 2021 – tecken för tecken

LÄS OCKSÅ: Vilka stjärntecken passar bäst ihop? Testa här!

Astrologi - Ordlista

Du har hört begreppen, men vad betyder de egentligen? Här hittar du svaren.

ASCENDENTEN
Den punkt på stjärnhimlen som ligger vid horisonten i öster, vid den tidpunkt ett horoskop upprättas för. Ascendenten är också startpunkt för indelningen av horoskopet i de tolv husen.
ASTROLOGI

(grekiska astrologi ́a 'stjärnkunskap', av a ́stron 'stjärna' och -logi ́a 'lära', 'vetenskap', av lo ́gos 'ord'), den lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtida öde bestäms av riktningen till vissa himlakroppar vid någon viss tidpunkt, vanligen hennes födelse. Den grafiska bilden av himlakropparnas positioner, liksom uttolkningen av dessa, kallas horoskop.

DEKAD
Skrivs också dekan, är tio (deka) av ett zodiakteckens 30 grader. Tecknen brukar delas in i tre lika stora delar (kardinal, fast och rörlig) för att deras egenskaper skiljer sig något åt.

ELEMENT

En grundläggande karaktär hos zodiakens tolv tecken. Vart och ett hör till något av de fyra grekiska elementen eld, jord, luft och vatten, med dithörande egenskaper. Därmed  finns det tre tecken av varje element.

HOROSKOP

Betyder bild av timmen och är egentligen ett diagram över hur stjärnhimlen såg ut
vid en viss tidpunkt, oftast en persons födelseögonblick. Där markeras bland annat samtliga planeter i solsystemet. Numera används ordet också för de förutsägelser som görs baserade på enbart soltecknet, dvs. solens plats i zodiaken när man föddes.

HUSEN

Det finns tolv hus i horoskopet, som svarar mot zodiakens tolv stjärntecken. Där stjärntecknen säger hur, säger husen i stället var de olika krafterna verkar. De visar på livets olika miljöer. Också husen är jämnstora, med 30 var av hela horoskopets cirkel.

ZODIAKEN (den västerländska)

Zodiaken eller djurkretsen är inom astrologin och new age en tänkt uppdelning av solens, månens och de olika planeternas bana över stjärnhimlen. Traditionellt delas stjärnhimlen in i tolv stjärntecken om vardera 30° som utgör grunden för horoskop. Gränsen mellan två års zodiaker brukar placeras där solen befinner sig vid vårdagjämningen, cirka 21 mars.

ZODIAKEN (den österländska)

Kinesisk astrologi kan vara spådomskonst kring framtiden med utgångspunkt i den kinesiska kalendern, särskilt dess tolvåriga cykel med djurnamn, ibland kallad den kinesiska zodiaken. Det ödesbestämmande systemet hämtar information från ett antal grundpelare: årstecknen, den kinesiska filosofins elementlära, gammalkinesisk religion och kalendariska cykler på astronomisk grund.

Källa: Ne.se, wikipedia.org, Stefan Stenudd

De befinner sig gärna i händelsernas centrum och lever varje dag som om den vore den sista. Lämpliga yrken kan vara något inom idrott eller med anknytning till djur och natur. Eftersom många skyttar är filosofiskt intresserade, dras de även till yrken som författare, präst eller varför inte just filosof. De är också födda lärare. 

LÄS OCKSÅ: Veckans horoskop - tecken för tecken

Skyttar är entusiastiska och ombytliga

Skyttarnas entusiasm känner inga gränser, de är humoristiska, varma, generösa och intensivt nyfikna. De är också ärliga, på gränsen till taktlösa och kan bli otåliga när de behöver säga eller göra någonting viktigt. 

Skyttar älskar att ta sig an nya projekt, och ser aldrig några hinder eller problem. Inga projekt är för stora eller för svåra, allt går att göra med viljans hjälp. Detta gör att skyttar upplevs som drivande och positiva. En typisk egenskap för skyttar är dock att de gärna påbörjar saker men är sämre på att slutföra det de dragit i gång. Skyttar är ombytliga, tröttnar snabbt och söker hela tiden nya djärva mål. Skyttar är därför kreativa idésprutor och bra på att dra i gång saker. Däremot är de dåliga förvaltare, så någon annan måste se till att ro projektet i hamn. 

LÄS OCKSÅ: Guide: Allt du behöver veta om månadsstenar

När i Skytten är du född?

Varje stjärntecken brukar delas in i tre lika stora delar: Kardinal dekad, Fast dekad och Rörlig dekad. Detta är beroende av när i tecknet du är född och kan nyansera tolkningen samt förklarar varför du inte känner att ditt tecken helt stämmer överens med dig.

KARDINAL DEKAD (Född 23 november-1 december)

Här är skyttens behov av frihet och drastisk förändring nästan allenarådande. Den som har solen i denna del av skytten har mål som hägrar långt i fjärran och den allra största iver att få dem förverkligade. Något av fanatikerns glöd finns här - den som är uppslukad av en övertygelse och inte känner någon gräns för hur långt de kan gå för att realisera den. Det finns massor av energi, otålighet, brådska. De avskyr att vänta och motgångar svider mer än hos andra. Den kardinala skytten kräver att få vara fri och rå om sig själv, och gör revolt mot varje försök till kontroll eller återhållsamhet.

Denna skytt har anlag för de stora perspektiven. De tycker inte om detaljer utan kontemplerar med förtjusning de större sammanhangen.

Spänning, fara, osäkerhet och risker stimulerar dem, så de kan ha en förmåga att bryta upp vardagens trygghet. För den kardinala skytten är livet ett äventyr där man aldrig vet hur det ska sluta.

FAST DEKAD (Född 2-11 december)

Obundenhet är ett krav för de med solen i denna del av skytten, men de drivs inte av en så eldig strävan som de kardinala. För den fasta skytten är det nästan nog med att få hålla sig med sitt och slippa ta ansvar för annat. De har en förmåga att genom diskretion och undanglidande lyckas hålla sig undan tillvarons krokar.

Denna skytt tycker om omväxling, men vill sällan själv bli utpekad som ansvarig för den, även om ofta så är fallet. De har lätt för att tränga in i komplexa perspektiv och anar långtgående konsekvenser.

Denna skytt tycker om när saker och ting går fort, vilket aldrig kan stressa dem. Om någonting inte är mottagligt för förändring brukar de helt enkelt dra sig därifrån. Det går fort för den fasta skytten att vänja sig vid nya situationer. De kan ställa upp på en ideologi eller övertygelse, men sväljer aldrig något helt och hållet. Det är som om de vill hålla distans till livet självt.

RÖRLIG DEKAD (Född 12-22 december)

I denna del av skytten finns rastlöshet, otålighet och iver. Denne skytt vill aldrig bli stilla, som om de fruktade att gå miste om något viktigt. De ska alltid vara i rörelse, söka nya mål och nya platser. Det är som om de hela tiden letar efter något i sitt liv, utan att veta vad det är eller var det kan finnas.

Den rörliga skytten har en oerhörd förmåga att på rekordtid anpassa sig till nya situationer, hur främmande de än är, och en närmast outsinlig energi. Koncentrationen kan det vara sämre ställt med, och tålamodet för detaljer och rutinuppgifter är det sämsta tänkbara. Den som har solen i denna del av skytten håller alltid ett högt tempo. Ansvar skrämmer dem och plikter gör dem nervösa. Bäst mår de när de får arbeta under fria former, och då är det knappt någon gräns för hur mycket de kan ta på sig.

De strävar mot framtiden - att titta bakåt kan ge ångest. De gläds över att leva.

Källa: Stefan Stenudd

Rastlösheten gör att skyttar är dåliga på långa relationer, men man har alltid roligt med dem så länge det varar. De tycker vardagen är tråkig och ostimulerande, vilket gör att de ofta känner sig bundna och ger sig ut på egna äventyr, vilket inte alltid fungerar när de har familj att ta hänsyn till. De trivs bäst i en föränderlig, fartfylld miljö. De vill vara där det händer. 

Därför älskar de sport, resor och att vara i naturen där de kan känna sig fria. Längtan efter personlig frihet kan ibland vara så stor att ingenting får gå före. För skytten är det viktigt att fritt kunna utveckla sin egen personlighet.

LÄS OCKSÅ: Kinesiska stjärntecken – det här säger ditt om dig

Kända skyttar

Joel Kinnaman
1 av 3: Joel Kinnaman Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
Zara Larsson
2 av 3: Zara Larsson Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY
Brad Pitt
3 av 3: Brad Pitt Foto: MASATOSHI OKAUCHI/SHUTTERSTOCK / REX/IBL

Skytten och kärlek

När det gäller kärleken njuter skyttar av att jaga. När de väl är i en relation gör de allt för att hålla kvar spänningen och tycker om att krydda förhållandet med olika påhittiga saker. Om de inte känner passion, tröttnar de snabbt och ger sig ut på nya äventyr. 

Skytten

Planet: Jupiter. 

Symbol: En pil. 

Ängel: Sachiel. 

Färg: Lila. 

Växt: Nejlikor, kastanj, ek, tistel. 

Metall: Tenn. 

Kristall: Topas. 

Tarotkort: Rättvisan. 

Motto: Jag ser! 

Nyckelord: Frihet. 

Element: Eld. 

Turdag: Torsdag. 

Kvalitet: Föränderlighet. 

Polaritet: Positiv. 

Positiva drag: Flexibel, fritidsälskande, vänlig. 

Negativa drag: Taktlös, ombytlig. 

Känsligaste kroppsdel: Höfter och lår. 

Källa astrologiportalen.com

Som partner till en skytt blir det ständigt nya äventyr. Men man måste vara noga med att aldrig binda en skytt, de måste alltid få känna sig fria. Skyttar tröttnar snabbt på människor som ständigt upprepar sig eller tjatar, eller pratar om intetsägande saker som väder och vind. De avskyr också personer som ger dem order och pekar med hela handen. Att försöka kontrollera och styra frihetsälskande skyttar gör att de drar sig tillbaka och distanserar sig från sin partner eller sina vänner. 

Sugen på att läsa mer om övriga stjärntecken? Klicka här!

Aktuellt just nu