Här är läkarna som tjänar mest

Det råder läkarbrist i Sverige. Det driver upp läkarlönerna -  och landstingens lönekostnader. Landstingen tävlar om att bjuda över varandra  i kampen om läkarna. Den dyra nödlösningen stavas hyrläkare. -  Vi ser mycket allvarligt på problemet. Hyrläkare  är väldigt dyrt och ger sämre vård, säger Göran  Stiern-stedt på Sveriges kommuner och landsting.

Vi har aldrig haft så många läkare som i dag -  ändå är det läkarbrist. En allt mer avancerad vård kräver fler läkare. Och läkarnas administrativa bördor har ökat, omkring 30-50 procent av läkartiden utgörs av administration.

 - Vi tycker förstås att man måste utnyttja läkarnas tid smartare. Vi vill ha mer tid för patientvård, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande för Sveriges läkarförbund.

Saknas 1 800 läkare

 I dag saknas ungefär 1800 allmänläkare. Det fattas också läkare inom andra specialiteter, som psykiatri, geriatrik och patologi. Orsaken är att utbildningsplatserna varit för få under en lång rad år. Läkarförbundet lobbade under 80- och 90-talet för att minska antalet platser -  och myndigheterna infriade kraven.

 - Vi gjorde det inte för att höja lönerna. Vi trodde att våra medlemmar skulle bli arbetslösa. Ingen kunde förutse att efterfrågan på läkare skulle öka så mycket som det gjort, säger Eva Nilsson Bågenholm.

 Först år 2020 beräknas efterfrågan och tillgång på läkare vara i balans -  detta förutsatt att efterfrågan mattas av. Till dess fortsätter landstingen kämpa med läkarbristen, bland annat genom att rekrytera läkare från länder som Polen och Tyskland. Varannan läkare som anställs i dag är utbildad i ett annat land.

Stora löneskillnader

 Läkarlönerna är en allt större utgift för landstingen. 

 -  Det är brist på läkare vilket driver upp lönerna och  läkarna har lyckats väl i sina förhandlingar, säger Jonas Milton, vd vid tjänsteföretagens branschorganisation Almega.

 Löneskillnaden mellan landstingen är påtagliga. Dragkampen om läkarna  leder till att landstingen  bjuder över varandra. 

 Expressen har tagit fram inkomstuppgifter för landets legitimerade läkare. Listan visar att läkare i Västmanland tjänar i snitt 105000 kronor mer per år än de i Jämtland. 

 -  Vi är ett konkurrensutsatt läge med universitetssjukhusen i Stockholm, Örebro och Uppsala i närheten som lockar läkare. Därför ligger vi medvetet högt i lön för få behålla våra duktiga specialister, säger Lena Tell, personalchef i landstinget Västmanland.

Svårare i glesbygden

 Läkarnas inkomster är också betydligt högre i glesbygdslän som Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland jämfört med storstadslän som Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

 -  I glesbygden har man svårare att upprätthålla antalet läkare. När det är svårt att få tag i läkare så blir det dyrare, säger Agneta Jöhnk, direktör vid Sveriges kommuner och landsting, SKL.

 Vårdvalet som infördes i primärvården  i hela landet den 1 januari 2010 har också bidragit till att trissa upp lönerna. När de nya privata vårdentreprenörerna ska konkurrera med landstingen om läkarna höjs lönerna. En annan dryg utgiftspost för landstingen är hyrläkare. 

 I nästan hälften av landstingen ökar kostnaderna. Bara under första halvåret 2010 spenderade landstingen och regionerna 935 miljoner på att hyra in personal, främst allmänläkare och psykiater, enligt siffror som tidningen Dagens Medicin tagit fram. 

 Hyrläkarna har en guldsits. En hyrläkare kan tjäna två till fyra gånger mer än en ordinarie läkare.

"Ger dålig kontinuitet"

 Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL:

 -  Hyrläkare är väldigt dyrt och ger dålig kontinuitet. För patienterna är det ju viktigt att få träffa samma läkare.

 Socialminister Göran Hägglund tycker att läkarbristen är ett allvarligt problem. Ministerns pressekreterare Martin Kits säger:

 -  Därför har vi ökat intaget till läkarutbildningen kraftigt, med över 25 procent. Men det tar förstås tid innan det slår igenom. Utan import av läkare skulle situationen varit mycket värre.

Aktuellt just nu