Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Hälsoliv i ett bättre anpassat format?

Mobil Tablet Dator
Världshälsoorganisationen (WHO) har släppt en lista över 12 potentiellt livsfarliga bakterier och kräver mer forskning på området.
Världshälsoorganisationen (WHO) har släppt en lista över 12 potentiellt livsfarliga bakterier och kräver mer forskning på området.
Världshälsoorganisationen (WHO) har släppt en lista över 12 potentiellt livsfarliga bakterier och kräver mer forskning på området.
Salmonella.
Salmonella.
Salmonella.
Campylobacter
Campylobacter
Campylobacter
1 AV 4
Världshälsoorganisationen (WHO) har släppt en lista över 12 potentiellt livsfarliga bakterier och kräver mer forskning på området.
Foto: GETTY IMAGES
2 AV 4
Salmonella.
Foto: Folkhälsomyndigheten
3 AV 4
Campylobacter
Foto: Folkhälsomyndigheten
4 AV 4

WHO: 12 bakterier som kan hota mänskligheten

Antibiotikaresistens är i dag ett av de största hoten mot mänskligheten.

Nu har Världshälsoorganisationen (WHO) släppt en lista över potentiellt livsfarliga bakterier och kräver mer forskning på området.

– Utan ny antibiotika kan dödsfall på grund av resistenta infektioner nå 10 miljoner om året, säger infektionsexperten Tim Jinks till The Guardian.

Varje år dör omkring 700 000 människor till följd av infektioner som är immuna mot läkemedel. Om trenden fortsätter spår experter att den siffran kommer att mer än tiodubblas.

Det skriver brittiska The Guardian efter att Världshälsoorganisationen släppt en ny lista över de bakterier som utgör det största hotet mot mänskligheten.

– Antibiotikaresistensen växer och våra behandlingsmöjligheter börjar ta slut, snabbt. Om vi lämnar det här till marknaden så kommer vi inte få ny antibiotika i tid, säger Marie-Paule Kieny från WHO.

Enligt hälsoexperter kan detta vara ett långt större hot än exempelvis cancer. Om antibiotika förlorar sin effektivitet kommer viktiga operationer som transplantation, kejsarsnitt och kemoterapi bli för farliga för att utföra.

Kan orsaka svåra och dödliga infektioner

WHO:s lista är uppdelad i tre kategorier. I den mest kritiska gruppen återfinns bakterier som är multiresistenta och framför allt utgör en stor fara för sjukhus och liknande organisationer. Bakterierna kan orsaka svåra och ofta dödliga infektioner, däribland blodinfektioner och lunginflammation.

Marie-Paule Kieny Foto: WHO

Förhoppningen är att listan ska tvinga fram riktlinjer inför produktionen av nya läkemedel.

– Inom en generation och utan ny antibiotika kan dödsfall på grund av resistenta infektioner nå 10 miljoner om året, säger infektionsexperten Tim Jinks till The Guardian.

WHO:S SVARTA LISTA

Kritisk prioritet

  Pseudomonas aeruginosa
 

Jordbakterie som kan dyka upp i kontaminerat vatten. Kan orsaka allt från magsjuka och ögoninfektion till svår lunginflammation och blodförgiftning. Extra farligt för personer som har ett försvagat immunförsvar.

Pseudomonas aeruginosa Foto: Folkhälsomyndigheten

  Enterobacteriaceae
 

Magbakterie som kan återfinnas i livsmedel och ofta sprids bland människor som redan är sjuka. Kan orsaka allt från urinvägsinfektion till blodinfektioner.

  Acinetobacter baumannii
 

Kan orsaka bland annat svår lunginflammation och blodförgiftning. Personer intagna på intensivvården är i farozonen. Kan spridas via direktkontakt och via mat och vatten.

LÄS OCKSÅ: Forskare: Ät mer frukt och grönt - lev längre

Hög prioritet

 Enterococcus faecium
 

Tillhör bakteriefamiljen enterokocker som återfinns i den normala tarmfloran, men kan orsaka sjukdomar som hjärnhinneinflammation och infektion i hjärtklaffarna.

 Staphylococcus aureus
 

Gula stafylokocker återfinns bland annat på huden, i näsan samt i sår hos både djur och människor. Vanligtvis är de ofarliga, men inte alltid. Bakterierna kan överföras via mat som bearbetas med händerna och är en vanlig orsak till matförgiftning, men kan även leda till infektion i hjärtklaffarna, sårinfektioner och skelettinfektion.

 Helicobacter pylori
 

Ger ofta upphov till magsjukdom i form av magsår och magkatarr. Hur det smittar är fortfarande oklart men enligt Folkhälsomyndigheten sker det sannolikt via avföring, antingen genom direktkontakt eller via vatten och föda. Helicobactinfektioner uppges även kunna orsaka magsäckscancer.

 Campylobacter
 

Campylobacter är en vanlig bakterie som kan överföras mellan djur och människor. Förra året registrerades nästan 6 900 fall och kurvan fortsätter att peka uppåt, skriver TT. De flesta som drabbas insjuknar akut med diarréer, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.

LÄS MER: Larmet: Rekordmånga drabbade av kräksjuka

 Salmonella
 

Salmonella sprids via dryck och mat som har hanterats på ett felaktigt sätt, skriver 1177 Vårdguiden. Oftast genom mat som har tillagats vid för låg temperatur, eller grönsaker som inte har sköljts ordentligt. Det finns över 2 000 olika typer av salmonella, varav ett 20-tal är relativt vanliga i Sverige.

 Neisseria gonorrhoeae
 

Neisseria gonorrhoeae som också kallas gonokocker är bakterien som orsakar den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré.

 

Medium prioritet

 Streptococcus pneumoniae
 

Pneumokocker kan orsaka ett stort antal sjukdomar, exempelvis lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

 Haemophilus influenzae
 

Bakterie som orsakar olika infektioner i de övre luftvägarna, däribland bihåleinflammation och inflammation i mellanörat. Kan även orsaka luftrörskatarr och i vissa fall lunginflammation samt leda till hjärnhinneinflammation. Sprids vanligtvis via droppsmitta.

 Shigella
 

Smittsam tarminfektion som orsakas av bakterier. I Sverige blir i princip alla smittade utomlands. Sprids via förorenat vatten eller mat som inte är tillagad. Leder bland annat till svåra magsmärtor, kräkningar och i vissa fall blodig diarré. Komplikationer i form av ledbesvär kan förekomma.