Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.
Annons
EXPRESSEN.SE
Hälsoliv>Hälsa>Vikt

Publicerad 12 dec 2018 11:09

Folkhälsomyndigheten: Svensken fetare än någonsin

Fetman fortsätter att öka. I dag anger 16 procent av svenskarna att de är feta.

Fetman fortsätter att öka. I dag anger 16 procent av svenskarna att de är feta.

Foto: Shutterstock

Överlag är svenskarnas hälsa god. Mer än 70 procent eller sju av tio svenskar uppger att de har ett gott allmäntillstånd. Samtidigt har den positiva hälsoutvecklingen avstannat sedan föregående års undersökning, konstaterar Folkhälsomyndigheten efter att ha frågat 40 000 svenskar i åldrarna 16–84 år om hur de mår.

Enkäterna visar också att personer med endast förgymnasial utbildning oftare uppger ohälsa, jämfört med personer med eftergymnasial utbildning.

Rökningen fortsätter att minska. Sedan föregående års undersökning har rökningen minskat med ett par procentenheter. I dag uppger sju procent av befolkningen att de röker varje dag.

16 procent är feta

Å andra sidan fortsätter fetman att öka, med någon procentenhet sedan förra undersökningen. I dag anger 16 procent av svenskarna att de är feta. Dessutom uppger fler att de lider av psykisk ohälsa, särskilt yngre kvinnor.

Andelen som uppger riskbruk av alkohol minskar bland de yngre, men en ökande trend syns bland de äldre.

Enkäten undersöker hur hälsan ser ut och hur den förändras över tid i olika delar av landet fördelat på kön, ålder och utbildningsnivå.