Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Ãykola Velychko /Colourbox / COLOURBOX

Utbrett missbruk av läkemedel i Sverige

Över tolv procent av svenskarna har missbrukat receptbelagda mediciner, visar en färsk europeisk studie. Det är ungefär lika mycket som i andra europeiska länder men betydligt lägre andel än i USA. Bryts inte trenden kan vi dock snart vara där.

Fakta: Omfattar 22 000 personer

Studien om utbredningen av läkemedelsmissbruk omfattar 22 000 personer mellan 12 och 49 år i Storbritannien, Tyskland, Spanien, Danmark och Sverige. Den visar att 12,4 procent av befolkningen i vårt land – var åttonde svensk – har missbrukat eller missbrukar receptbelagda mediciner.

Det handlar till övervägande delen om lugnande preparat och starka smärtstillande läkemedel.

Motsvarande siffra i USA balanserar kring 20 procent. Där har narkotikaklassade mediciner blivit en vanligare dödsorsak än överdoser med traditionella illegala droger.

Källa: Docent Anders Håkansson, Lunds universitet./TT

Undersökningen, som omfattar 22 000 personer i åldrarna 12–49 år i Storbritannien, Tyskland, Spanien, Danmark och Sverige, är den hittills största studien av läkemedelsmissbruk i Europa. Den visar att mellan elva och tolv procent av svenskarna har missbrukat eller missbrukar lugnande medel eller starka smärtstillande preparat. Sex procent har någon gång missbrukat ADHD-mediciner.

Majoriteten av läkemedelsmissbrukarna, mellan 60 och 70 procent, får, köper eller i vissa fall stjäl preparaten från familjemedlemmar eller vänner och bekanta. En i sammanhanget ganska hög andel, mellan tre och sju procent beroende på typ av preparat, köper de narkotikaklassade medicinerna på internet.

Ökar i USA

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry. Anders Håkansson, docent i beroendemedicin på Lunds universitet och läkare på Beroendecentrum i Malmö, är ansvarig för den svenska delen av undersökningen. Enligt honom har amerikanska kolleger rapporterat om ett ökande läkemedelsmissbruk i USA som numera nått cirka 20 procent.

– Amerikanerna brukar på det här området ligga före Europa. Under det senaste decenniet har narkotikaklassade mediciner passerat traditionella tunga droger som heroin, kokain och amfetamin när det gäller antalet dödliga överdoser i USA, säger han.

 

"Måste se helheten"

Det är alltså ytterst viktigt att hejda utvecklingen innan läkemedelsmissbruket får ännu starkare fäste i Sverige och övriga Europa. Men hur?

Anders Håkansson:

– Läkaren måste se helheten hos den enskilda patienten, beakta alla riskfaktorer och bedöma individens beroendepotential. Det gäller att se helheten hos personen och utöva restriktivitet vid förskrivning av narkotikaklassade preparat.

LÄS OCKSÅ: Tullen maktlös inför farliga bluffläkemedel

LÄS OCKSÅ: Vanliga läkemedel kan minska risken för cancer