Antalet unga som väljer att kommunicera via sms, sociala medier, inspelade filmer och att prata i telefonen så ofta de kan har ökat på sex år, från hälften till två tredjedelar.
1 av 2: Antalet unga som väljer att kommunicera via sms, sociala medier, inspelade filmer och att prata i telefonen så ofta de kan har ökat på sex år, från hälften till två tredjedelar. Foto: Shutterstock
En ny studie visar att 35 procent av ungdomar som är 13–17 år hellre skickar ett sms framför att ses på riktigt.
2 av 2: En ny studie visar att 35 procent av ungdomar som är 13–17 år hellre skickar ett sms framför att ses på riktigt. Foto: Shutterstock

Tonåringar chattar hellre än träffas på riktigt

Amerikanska tonåringar föredrar att kommunicera genom att skicka meddelanden till varandra framför att ses på riktigt, enligt en ny studie som gjorts av den oberoende organisationen Common Sense Media.

Studien visar att 35 procent av ungdomar som är 13–17 år hellre skickar ett sms framför att ses på riktigt. Det är snäppet högre än de 32 procent som hellre ses ansikte mot ansikte.

När den senaste studien gjordes inom samma ämne för sex år sedan föredrog 49 procent att ses medan 33 procent hellre skickade sms.

Antalet unga som väljer att kommunicera via sms, sociala medier, inspelade filmer och att prata i telefonen så ofta de kan har också ökat på sex år, från hälften till två tredjedelar.

LÄS OCKSÅ: Experten: Slipp bråka med barnen om paddan 

Skulle vilja träffas på riktigt

En orsak till den ökade närvaron på nätet kan vara att antalet unga som har en egen smartphone har ökat under de här sex åren från 41 till 89 procent.

81 av de tillfrågade i studien anser att nätet är en naturlig del av deras liv, 32 procent av dem anser det vara viktigt eller oerhört viktigt.

De vanligaste sociala medierna för unga är Snapchat med 63 procent, Instagram med 61 procent och Facebook med 43 procent.

Men trots att ungdomarna anser att sociala medier är viktigt, så anser också 54 procent att det stjäl uppmärksamhet från folk i deras omgivning. Två femtedelar av dem menade också att det hindrar dem att tillbringa mer tid med vänner på riktigt.

I studien, som gjordes online, deltog 1 141 ungdomar i åldrarna 13 till 17 år.

Aktuellt just nu