Säga vad man vill om sociala medier. Men det kan lätt bli mindre social verklighet.
Kan du inte låta bli mobilen – inte ens när du står i duschen? Dags att ta testet nedan!
1 AV 3
Säga vad man vill om sociala medier. Men det kan lätt bli mindre social verklighet.
Foto: Colourbox
2 AV 3
Kan du inte låta bli mobilen – inte ens när du står i duschen? Dags att ta testet nedan!
Foto: Colourbox
3 AV 3

Test: Hur Facebook-beroende är du?

Norsk forskning visar att Facebook-beroende kan ge samma symtom som alkohol- och drogberoende. Ligger du i riskzonen? Vi har svaret.

Sedan smarttelefonerna invaderade marknaden upptar sociala medier allt mer av vår vakna tid. Inte minst Facebook där många idag är ständigt uppkopplade – oavsett de befinner sig på jobbet, i sängen eller rentav på bio.

I takt med att sociala medier-bruket ökar, varnar nu forskare för farorna med Facebook. I en nypublicerad studie från vid Universitetet i Bergen pekar man på att Facebook-beroende har samma symtom som alkohol- och drogberoende. Och genom att utveckla ett test har man sett att vissa personer drabbas lättare än andra.

Testet från A-klinikstiftelsen, som finns publicerat på Droglänken.fi och Nuortenlinkki.fi, vill få männsikor att fundera på sitt användande av sociala medier.

Enligt forskaren bakom testet löper exempelvis organiserade personer lägre risk att utveckla ett Facebook-beroende eftersom de snarare än i privat syfte använder sidan i jobbsyfte. Vidare kunde man se att introverta personer tenderade att använda Facebook i hög utsträckning – förmodligen för att de upplever sidan som ett lättare kommunikationsforum än "det verkliga livet".

Facebook-beroende? Testa dig själv här!

Känner du att Facebook upptar stora delar av din tid? Kanske ligger du i riskzonen för beroende.

1. Hur mycket tid tillbringar du till att tänka Facebook eller planerar för dess användning? 

 Mycket sällan
Sällan
Ibland
Ofta
Väldigt ofta
 

2. Känner du att ditt behov av att använda Facebook ökar? 

 Mycket sällan
Sällan
Ibland
Ofta
Väldigt ofta
 

3. Tillbringar du tid på Facebook för att glömma andra problem? 

 Mycket sällan
Sällan
Ibland
Ofta
Väldigt ofta
 

4. Har du försökt att minska användningen av Facebook utan framgång? 

 Mycket sällan
Sällan
Ibland
Ofta
Väldigt ofta
 

5. Känner du dig ängslig eller orolig om du inte har tillgång till Facebook? 

 Mycket sällan
Sällan
Ibland
Ofta
Väldigt ofta
 

6. Påverkar ditt användande av Facebook dina studier eller ditt arbete negativt? 

 Mycket sällan
Sällan
Ibland
Ofta
Väldigt ofta
 

Enligt forskarna bakom testet kan en person som svarar "ofta" eller "väldigt ofta" fyra gånger eller mer vara beroende av Facebook.