Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
01:43Premium
Nya resultat i en studie från Göteborgs universitet visar att cancerfallen bland de med diabetes typ 2 och fetma minskar radikalt om personer har blodsockervärden under gränsvärdena för diabetes typ 2. Något som kan uppnås med bra glukoskontroller.Nya resultat i en studie från Göteborgs universitet visar att cancerfallen bland de med diabetes typ 2 och fetma minskar radikalt om personer har blodsockervärden under gränsvärdena för diabetes typ 2. Något som kan uppnås med bra glukoskontroller.Nya resultat i en studie från Göteborgs universitet visar att cancerfallen bland de med diabetes typ 2 och fetma minskar radikalt om personer har blodsockervärden under gränsvärdena för diabetes typ 2. Något som kan uppnås med bra glukoskontroller.
1 AV 2
Huvudvärk som inte går över, långvarig hosta eller extrem trötthet är alla symtom att hålla koll på.
2 AV 2
Nya resultat i en studie från Göteborgs universitet visar att cancerfallen bland de med diabetes typ 2 och fetma minskar radikalt om personer har blodsockervärden under gränsvärdena för diabetes typ 2. Något som kan uppnås med bra glukoskontroller.
Foto: Shutterstock

Studie: Glukoskontroll minskar cancerrisken

Risken att drabbas av cancer minskar radikalt för personer med fetma och diabetes typ 2 som håller koll på blodsockret med glukoskontroller, visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Totalt handlar det om en 60-procentig riskminskning av cancer för kontrollgruppen.

– Resultaten är ett viktigt bidrag som ökar förståelsen för kopplingen mellan glukoskontroll och cancerprevention, säger Kajsa Sjöholm, docent vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Det är sedan tidigare känt att personer med fetma löper större risk att drabbas av cancer och diabetes typ 2, samt att en varaktig viktminskning i sig skyddar mot cancer. 

Men nya studieresultat från Göteborgs universitet visar att cancerfallen kan minskas radikalt bland de med diabetes typ 2 och fetma. Det uppnås genom att hålla ditt blodsockervärde under gränsvärdet för diabetes typ 2 via bra glukoskontroller.

– Det vi alltså ser är att många cancerfall bland personer med diabetes typ 2 kan förhindras. Resultaten är ett viktigt bidrag som ökar förståelsen för kopplingen mellan glukoskontroll och cancerprevention, säger Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och studiens försteförfattare.

Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet.
Kajsa Sjöholm, docent i molekylär medicin vid Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet. Foto: Sahlgrenska Akademin

Forskarna har studerat en grupp om 393 personer med diabetes typ 2 som genomgick fetmakirurgi och därefter jämfört med en kontrollgrupp på 308 personer med samma förutsättningar, men som inte genomgick fetmaoperation. 

Då upptäckte de att det fanns en skillnad i antalet som utvecklade cancer. Av de som genomgick en fetmaoperation drabbades 17 procent av cancer, jämfört med den andra kontrollgruppen där 24 procent drabbades.

Kan förhindra framtida fall

Forskarna såg däremot den största skillnaden när de granskade alla patienter som uppnådde normal glukoskontroll och inte återinsjuknade i diabetes inom loppet av tio år. 

I denna grupp drabbades bara bara 12 procent av cancer jämfört med 22 procent i gruppen som återfått sin diabetes. Det är en 60-procentig minskning för cancer i gruppen

Förhoppningen för forskarna är att detta resultat kan komma att förhindra den negativa utvecklingen av antalet cancerfall med till exempel förebyggande strategier. 

Cancerformerna som flest drabbas av