Vårt sömnbehov är högst individuellt men sex till nio timmar brukar vara en bra måttstock
Nu visar ny forskning att regelbundna sovtider också kan vara en viktig faktor.
1 AV 2
Vårt sömnbehov är högst individuellt men sex till nio timmar brukar vara en bra måttstock
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Nu visar ny forskning att regelbundna sovtider också kan vara en viktig faktor.
Foto: Shutterstock

Vanan som är viktigare än 8 timmars sömn

Vi pratar ofta om hur viktig sömnen är för vår hälsa. Och länge har 6 till 9 timmar per natt varit en riktlinje.

Nu menar forskare att det kan finnas en viktigare måttstock för att vi ska hålla oss friska.

Sömnen är livsviktig för att vi ska kunna fungera. Den ger både kroppen och hjärnan tid att varva ner och kan minskar risken för en lång rad sjukdomar.

Men enligt ny forskning från Duke University är det inte bara din sovlängd som påverkar ditt välbefinnande. Ett regelbundet sovschema är minst lika viktigt.

Studien, publicerad i Scientific Reports, visar att vuxna som inte har regelbundna sovtider i större utsträckning är överviktiga och mindre hälsosamma. De lider också av högre blodsocker och högre blodtryck. Detta kan i förlängningen öka risken för exempelvis hjärtkärlsjukdom och diabetes.

TA HAND OM DIN HÄLSA! Unikt erbjudande - provträna med Swiftr i 14 dagar (annons) 

Högre nivåer av depression och stress

Forskarna kan däremot inte svara på om den oregelbundna sömnen orsakar ovanstående tillstånd eller om det är tvärtom. Studien visar alltså ett samband men kan inte säkerställa orsak och verkan.

– Vi kan inte avgöra om oregelbunden sömn resulterar i hälsofara eller om olika hälsotillstånd påverkar sömnen, säger studieförfattaren Jessica Lunsford-Avery enligt Daily Mail.

Sammanlagt deltog 1978 personer i studien, samtliga mellan 54 och 93 år. Deltagarnas sömnvanor övervakades via en elektronisk apparat.

Personer med oregelbunden sömn rapporterade också högre nivåer av depression och stress, vilket kan kopplas till hjärthälsa.