Höga snarkningar kan vara skadliga, särskilt för den som snarkar.
Experterna tror att behandling mot sömnapné med syremask, en så kallad CPap, kan förebygga Alzheimers.
1 AV 2
Höga snarkningar kan vara skadliga, särskilt för den som snarkar.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Experterna tror att behandling mot sömnapné med syremask, en så kallad CPap, kan förebygga Alzheimers.
Foto: Shutterstock

Studie: Sömnproblem kan orsaka alzheimer

Sover du dåligt? Snarkar du? Då kan det vara hög tid att boka in ett besök hos läkaren.

En ny studie visar nämligen att obehandlad sömnapné kan orsaka Alzheimers sjukdom. 

Störd sömn gör dig inte bara trött och grinig, om problemen pågår under en längre tid kan det ge upphov till klart allvarligare sjukdomar - som högt blodtryck, stroke, diabetes och hjärtinfarkt. 

Nu visar en ny studie från New York University att det även finns ett starkt samband mellan sömnapné och demenssjukdomar som alzheimer, skriver Daily Mail

LÄS OCKSÅ: Upptäck smygande alzheimer tidigt

Snarkningar orsaken

Sömnapné, vilket i stora drag innebär att den drabbade har hundratals små andningsuppehåll under natten, har för första gången bevisats ha ett samband med demens. Studien visade att de deltagare som visade sig lida av sömnapné hade ansamlingar av ett skadligt protein, beta-amyloid, i hjärnan. 

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers är en sjukdom som bryter ner hjärnan stegvis genom att ansamlingar av onormala proteiner leder till att nervceller dör. Det leder till att flera av hjärnans intellektuella funktioner påverkas, som minne, tankeförmåga, orienteringsförmåga och språk.

Tidiga symptom: försämrat närminne, förvirring, oförklarlig trötthet, beteendeförändringar och humörsvängningar.

Senare symptom: grav minnesförlust, förmågan att känna igen nära familj och vardagsföremål försämras kraftigt eller försvinner helt, man tappar förmågan att gå och tolka och förstå sin omgivning.

Proteinet, som är en biprodukt som skapas när hjärnan är aktiv, är känt för att påverka uppkomsten av Alzheimers sjukdom. När hjärnan på grund av snarkningarna inte får tid att återhämta sig och göra sig av med proteinet skapas ett överskott, vilket på sikt alltså ger en ökad risk för att drabbas av alzheimer.

Sömnstörningar och demenssjukdomar har sedan tidigare kopplats ihop, men i den nya studien är det första gången som forskarna har kunnat fastställa sambandet med just sömnapné och alzheimer.

LÄS OCKSÅ: Sömnapné farligare för kvinnor än män

Går att behandla

Experterna är dock eniga om att det även finns något positivt med upptäckten. De behandlingar som används för att mildra snarkandet och öka syreflödet under sömnen med en så kallad CPAP-maskin, verkar nämligen kunna användas i förebyggande syfte. Forskarna hoppas att man därmed ska kunna förhindra att patienten drabbas av alzheimer.

LÄS OCKSÅ: 7 sömnexperter – vad de gör när de inte kan somna

– Om det fungerar, så är de potentiella fördelarna med att få fram bättre verktyg för att diagnostisera sömnapné hos äldre med symptom på alzheimers sjukdom enorma, säger studiens huvudförfattare Ricardo Osorio.

I studien deltog 208 personer i åldern 55-90 år med kända sömnproblem.