Resultatet, som publicerades i medicinska tidsskriften European Heart Journal – Digital Health, visade att det faktiskt finns en optimal tidpunkt då kroppen bör gå och lägga sig.
Risken för hjärthändelser var större både hos de som la sig före och efter det som forskaren David Plans benämner som den optimala tidpunkten.
1 AV 2
Resultatet, som publicerades i medicinska tidsskriften European Heart Journal – Digital Health, visade att det faktiskt finns en optimal tidpunkt då kroppen bör gå och lägga sig.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Risken för hjärthändelser var större både hos de som la sig före och efter det som forskaren David Plans benämner som den optimala tidpunkten.
Foto: Shutterstock

Då är bästa tiden att gå och lägga sig – för hjärtats skull

Risken för hjärt- och kärlsjukdomar och mängden sömn hör ihop, det visar nya forskning från England.

Enligt forskarna kan just tidpunkten för när du går och lägger dig minska risken för sjukdom.

– Vår studie tyder på att det finns en optimal tidpunkt i kroppens 24-timmarscykel att gå och lägga sig, säger David Plans, en av forskarna bakom rapporten enligt Dagens Nyheter.

Hannes Lännerholm

Forskare vid University of Exeter i England har studerat om hjärt- och kärlsjukdomar har ett samband med tidpunkten då vi går och lägger oss. Det har även undersökt om det i så fall finns någon tidpunkt som är optimal att gå att lägga sig. Totalt har de analyserat uppgifter från lite drygt 88 000 personer, varav 58 procent var kvinnor. 

De personer som var med i studien bar en accelerometer runt handleden i sju dagar, något som samlade in uppgifter om tidpunkterna för när de gick och la sig och vaknade på morgonen, skriver DN. 

Efter sex år fick samma deltagare genomgå en uppföljning, men då mättes förekomsten av eventuella hjärt- och kärlsjukdomar. 

Resultatet, som publicerades i medicinska tidsskriften European Heart Journal – Digital Health, visade då att det faktiskt finns en optimal tidpunkt då kroppen bör gå och lägga sig. 

Forskaren: ”Finns en optimal tidpunkt”

Den optimala tiden är mellan klockan 22 och 23 på kvällen. Hos personer som lade sig innan eller efter denna tid var det nämligen vanligare med hjärthändelser, enligt tidsskriften.

För de personer som la sig efter midnatt var antalet hjärt- och kärlhändelser 25 procent fler och för de som lade sig före klockan tio var det 24 procent.

– Vår studie tyder på att det finns en optimal tidpunkt i kroppens 24-timmarscykel att gå och lägga sig och att avvikelser från denna tidpunkt kan påverka hälsan negativt. Störst risk finns efter midnatt, möjligen för att det minskar sannolikheten att se morgonljuset, vilket ”nollställer” den kroppsegna klockan, säger forskaren David Plans enligt DN.

Trots detta fynd kan forskarna inte med säkerhet säga att risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom kopplas ihop med tidpunkten för att lägga sig. Däremot har tidigare studier visat liknande resultat och forskarna anar därför att det finns ett samband.