Borrelia är en fästingburen sjukdom som kan orsaka svåra besvär.
1 AV 2
Professor Lars Lindquist nämner det viktigaste kring borrelia
2 AV 2
Borrelia är en fästingburen sjukdom som kan orsaka svåra besvär.
Foto: Shutterstock

Vanliga tecken på borrelia – så skyddar du dig

Borrelia är den vanligaste fästingburna sjukdomen i Sverige. Det finns inget vaccin och i värre fall kan du drabbas av borreliaartrit eller neuroborrelios.

Här är allt du behöver veta om borrelia hos vuxna och barn – som symptom, komplikationer, riskområden, behandling och hur du ska agera om din hund drabbas.

Borrelia är tillsammans med TBE en infektionssjukdom som sprids av fästingar under vår, sommar och höst.

Varje år smittas mellan 5000-10000 personer av borrelia i Sverige. Men mörkertalet kan vara betydligt större än så.

Om du planerar att röra dig i skog och mark i det fina vädret är det därför en god idé att vara försiktig. Fästingar är lätta att missa så håll även uppsikt på eventuella symtom.

LÄS OCKSÅ: Så skyddar du dig mot TBE

Tidiga tecken och symptom vid borrelia

Första varningssignalen är ofta ett rött område runt stället där fästingen bitit.

Enligt Netdoktor blir området gradvis större och har ofta ett blekt parti i mitten. Detta tar ofta mellan en och fyra veckor från att man blivit biten.

Samtidigt känner sig vissa trötta, får huvudvärk, lätt feber, led- och muskelsmärtor, samt svullna lymfkörtlar.

– Borrelia är den i Sverige vanligaste fästingöverförda sjukdomen. Den absolut vanligaste sjukdomsyttringen är att man får ett utslag som sprider sig och ökar i omkrets samtidigt som den ljusnar upp i mitten så man får ett så kallat erythema migrans, som ser ut som en rund ring, har överläkaren och professorn Lars Lindquist tidigare berättat för Hälsoliv.

Rodnaden är oftast inte större än en gammal femkrona.

LÄS OCKSÅ: Så skyddar du dig bäst mot fästingar

Bilder på erythema migrans

Erythema migrans på ben som följd av borrelia.
Erythema migrans på arm som följd av borrelia.
1 AV 2
Erythema migrans på ben som följd av borrelia.
Foto: Shutterstock
2 AV 2
Erythema migrans på arm som följd av borrelia.
Foto: Shutterstock

Vad är neuroborrelios?

Enligt Netdoktor insjuknar en sjättedel av alla med borrelia i så kallad neuroborrelios, det vill säga att sjukdomen angriper nervsystemet. Detta är vanligare hos barn än hos vuxna. När bakterien tar sig in i hjärnhinnorna kan det bland annat leda till ansiktsförlamning, motoriska störningar och smärta i kroppen. För många blir smärtan värre om natten.

Tidiga tecken och symptom på borrelia

• Hudrodnader

• Trötthet

• Huvudvärk

• Led- och muskelvärk

När borrelian sprider sig till andra delar av kroppen kan det leda till:

• Feber

• Viktnedgång

• Tillfällig ansiktsförlamning

Enligt 1177 Vårdguiden brukar symtom en dyka upp två till sex veckor efter själva bettet. I andra fall kan det ta upp till tre månader. 

– Det kan ta lång tid, flera veckor eller månader, innan man förstår att det är en så kallad neuroborrelios, säger Lars Lindquist.

Neuroborrelios kan också leda till hjärnhinneinflammation med symtom som feber, huvudvärk och stelhet.

Om du misstänker neuroborrelios bör du söka omedelbar vård.

LÄS OCKSÅ: Insektsbett: Bästa tipsen för att lindra besvär

Vad är borreliaartrit? 

I sällsynta all kan borreliainfektionen även orsaka ledinflammation också kallat boreliaartrit.

En eller flera leder kan svullna upp och göra ont. Mest utsatt är knäleden. Svullnaden försvinner ofta av sig själv efter några dagar eller veckor, men kan återkomma. Du kan också uppleva värk även när svullnaden är borta.

Borrelia hos barn - blåröd knöl (borrelia lymfocytom)

Barn drabbas oftare än vuxna av en borreliainfektion kallad borrelia lymfocytom. Den har form av en blåröd knuta, en till fem centimeter stor, och sitter oftast på örsnibben eller bröstvårtan.

Barn drabbas även i högre grad av neuroborrelios. I vissa fall ger inte borrelia i hjärnan så tydliga symptom. Barnet kan bli tröttare än vanligt och klaga på huvudvärk. Eller få svårt att koncentrera sig och bli yr. Borrelia i hjärnan och nervsystemet hos barn behandlas med antibiotikadropp dagligen i tio dagar för barn under åtta år eller antibiotikatabletter dagligen i tio dagar för barn som fyllt åtta år.

LÄS OCKSÅ: Så skyddar du dig bäst mot fästingar

Vad händer om min hund får borrelia?

Foto: Shutterstock

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är borreliainfektion hos hundar vanliga. Däremot orsakar det sällan några symptom och i få fall milda symptom.

I de sällsynta fall där behandling krävts ses ett snabbt tillfrisknande efter antibiotikabehandling och några dödsfall finns inte registrerade.

De få hundar som får symptom kan exempelvis få akut feber, försämrat allmäntillstånd och halta något till följd av artrit.

LÄS OCKSÅ: Kvalster i sängen? Vanliga tecken på kvalsterallergi

Restsymtom och komplikationer

De allra flesta som drabbas av en borreliainfektion blir friska, även om sjukdomen sprider sig till nervsystemet.

Det finns i dag inget vetenskapligt stöd för att så kallad ”kronisk borrelia” är en verklig diagnos.

Däremot kan du drabbas av besvär som hänger kvar under en längre tid.

I sällsynta fall kan borrelia leda till följdsjukdomar som akrodermatit, en sorts kronisk hudinflammation.

Du kan få blåröda hudförändringar och svullnader på kroppsdelen där du blivit biten. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika men dyker missfärgningarna upp innan behandling kan de bli bestående.

Finns inget vaccin mot borrelia

Du kan inte vaccinera dig mot borrelia. Däremot kan du undvika att bli smittad och förhindra sjukdomen från att spridas.

– Tar man bort fästingen inom 48 timmar kan man förebygga borrelia, säger Lindquist.

Har du fått borrelia går det att behandla med antibiotika, vilket också kan motverka att borreliabakterien sprider sig och ger upphov till komplikationer.

LÄS OCKSÅ: Så ska du agera om du blir biten av en huggorm

Så ställs diagnos

Ifall du har en rodnande hudförändring större än fem centimeter brukar det vara tillräckligt för att läkaren ska kunna ställa diagnosen borreliainfektion.

Du kan också få lämna blodprov om det finns misstanke om att infektionen spridit sig i kroppen. Enligt Netdoktor finns det emellertid en viss risk att antikroppstestet missar borreliainfektioner i ett tidigt skede eftersom det kan ta tid för antikroppar att bildas.

Behandling av borrelia

Borrelia behandlas med antibiotika vilket leder till att de allra flesta blir friska relativt snabbt. Hos vissa kan symtom kan emellertid hänga kvar under lång tid, särskilt om behandlingen har påbörjats sent eller om infektionen spridit sig i kroppen. Vanligen får du äta antibiotikatabletter i tio dagar, vilket gäller även för dig som drabbats av neuroborrelios 

Högriskområden

Fästingar som sprider borrelia finns över hela Sverige med undantag för Norrlands inland. Riskerna att bli smittade varierar i landet. Dessa områden anses som högriskområden:

– Stockholms, Uppsalas och Södermanlands kusttrakter.

– De centrala och östra delarna av Mälarregionen.

– Kustområdet från Uppsala ner till Kalmar.

– Runt Vänern.

– Väster och öster om Vättern.

Så skyddar du dig mot borrelia

Gräs, buskar och fukt är tre saker som fästingar älskar. Så när du ger dig ut i den typen av vegetation bör du vara försiktig. Enligt Folkhälsomyndigheten kan du minska risken för att bli biten genom att iakta följande försiktighetsåtgärder:

Bär helttäckande klädsel och stövlar

Kontrollera kläder regelbundet och borsta bort eventuella angripare

Inspektera hela din kropp efter en vistelse i ett fästingområde

Duscha och kamma håret. Hos barn kan fästingar sätta sig vid öronen och hårfästet