Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
01:43Premium
Symtom på magsår bör alltid tas på allvar.Symtom på magsår bör alltid tas på allvar.Symtom på magsår bör alltid tas på allvar.
Magsår orsakas nästan alltid av bakterien Helicobacter pyloriMagsår orsakas nästan alltid av bakterien Helicobacter pyloriMagsår orsakas nästan alltid av bakterien Helicobacter pylori
1 AV 4
Huvudvärk som inte går över, långvarig hosta eller extrem trötthet är alla symtom att hålla koll på.
2 AV 4
Symtom på magsår bör alltid tas på allvar.
Foto: Shutterstock
3 AV 4
Magsår orsakas nästan alltid av bakterien Helicobacter pylori
Foto: Shutterstock
4 AV 4

Magsår? Vanliga symtom på att du ska söka vård

Om du misstänker att du lider av ett magsår bör du alltid söka vård.

Ett blödande eller brustet sår kan nämligen vara livshotande tillstånd.

Och magsårsbakterien som oftast orsakar besvären ökar dessutom risken för magsäckscancer.

– Det är livsfarligt att ha kvar, säger läkaren Lars Agréus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet.

Här lär han dig tyda viktiga symtom, vilken behandling som hjälper och förklarar varför vi drabbas av magsår.

Vad är ett magsår?

Ett magsår är kort och gott ett sår som bildats på slemhinnan i antingen magsäcken eller tolvfingertarmen. Detta kan i sin tur leda till en rad olika symtom, både tydliga och mer diffusa.

Och även om ett magsår kan läka ut sig av sig själv bör du alltid vända dig till vården.

– Om du är äldre än femtio och har fått besvär som du aldrig haft tidigare så vill man gärna gastroskopera för att utesluta turmörbildning, säger läkaren Lars Agréus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet.

Orsakas av en magsårsbakterie

Magsår orsakas nästan alltid av bakterien Helicobacter pylori. Globalt sett är infektionen vanlig, i synnerhet i länder med lägre levnadsstandard, men i Sverige har antalet infekterade gått ner. I dag tros siffran ligga på runt 10 procent.

– I Sverige är det många fler i den äldre befolkningen som är smittade. Och det beror inte på att man blivit smittad som äldre utan för att de blev smittade när de var unga för 60-70 år sedan. Det håller i sig. Bakterien självdör inte på något bra sätt.

Majoriteten bär på bakterien utan att uppleva några som helst problem, men ungefär en av fem drabbas av besvär som magsår. Varför bara vissa utvecklar magsår är inte helt klarlagt.

– Det är ju inte bara en sorts bakterie utan många olika genetiska sammansättningar av samma bakterie. Jag tror du kan få fram olika genotyper på olika ställen i magsäcken och de kan vara lite olika knepiga att ta död på, säger professor Lars Agréus.

Läkemedel av typen NSAID kan både öka risken för och orsaka magsår. Detta eftersom de smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedeln med acetylsalicylsyra, som magnesyl, naproxen och ibuprofen, kan störa viktiga skyddsfunktioner i magen.

– I tolvfingertarmen beror cirka 95 procent av såren på magsårsbakterien. I magsäcken är siffran ungefär 70 procent och 30 procent orsakas av för många värktabletter.

Magsår är ett sår i slemhinnan på antingen magsäcken eller tolvfingertarmen.Magsår är ett sår i slemhinnan på antingen magsäcken eller tolvfingertarmen.Magsår är ett sår i slemhinnan på antingen magsäcken eller tolvfingertarmen.
Magsår är ett sår i slemhinnan på antingen magsäcken eller tolvfingertarmen. Foto: Shutterstock

Kan stress orsaka magsår?

Det korta svaret är nej. Stress kan inte orsaka magsår. Det är en seglivad myt som fortsätter leva kvar trots att forskningsvärlden gått vidare.

Förr var den gängse uppfattningen att magsår orsakades av livsstilsvanor som exempelvis stress och stark mat.

När Helicobater pylori upptäcktes av en slump 1982 möttes forskarna Robin Warren och Barry Marshall av stor skepsis. 

Marshall testade då teorin på sig själv genom att dricka en bägare som innehöll bakterien, han utvecklade snabbt svåra magbesvär och chansade sedan på en behandlingskombination. Först då började doktrinen förändras.

Han hade alltså utvecklat magsår och 2005 vann duon Nobelpriset i medicin.

– Dyspeptiska besvär eller magkatarr är vanliga utan att man har infektionen och kallas då ”funktionella”. Magsäcken är lite känsligare för uttöjning och tömmer mer orytmiskt. Symtomen kan ibland bli värre av stress. Magsår däremot är alltså en infektionssjukdom som inte har med stress att göra, säger Agréus.

Hur känns ett magsår? Vanliga symtom

Symtomen vid magsår kan skilja sig rejält från person till person.

Vissa får väldigt diffusa besvär medan andra dras med flera mer specifika problem. Det dominerande symtomet är emellertid olika typer av buksmärta, ofta högt upp i magen.

 

Det kan handla om:

• Smärta i maggropen som kan gå i skov.

• Illamående och kräkningar

Dålig aptit

• Besvär som förvärras eller lindras i samband med måltider.

Besvär på natten av hungersugningar

Svart avföring

Blodbrist

 

Det som gör magsår farligt är de komplikationer som kan uppstå om såret går obehandlat. Då kan det tillkomma ytterligare symtom av mer akut karaktär.

 

Källa: Lars Agréus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet.

Brustet och blödande magsår – då kan din smärta vara farlig

Även om komplikationer till följd av magsår är mindre vanliga är de viktiga att ta på allvar. Ett blödande eller brustet/perforerat magsår kan vara livshotande.

Blödande magsår

Innebär att ett blodkärl i slemhinnan spricker vilket leder till en blödning där såret sitter. 

– Det kan komma både smygande och vara väldigt hastigt. De som kommer in med störtblödningar åker rakt till kirurgavdelningen.

Vid större blödningar kan din avföring färgas svart och dina kräkningar påminner om kaffesump. Du kan också drabbas av blodbrist.

Perforerat magsår

Om såret penetrerar väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen kallas det för perforerat eller brustet magsår. Maginnehåll och syra kan då läcka ut i bukhålan vilket leder till stor smärta.

– Det är skitfarligt och måste opereras bums. Ibland ser man först vid en obducering att det finns magsäcksinnehåll i magsyra i bukhålan.

Sjunker den här typen av komplikationer i samma takt som infektionen?

– Så vitt jag minns så sjunker det inte lika mycket. Och det kan bero på att de elakaste varianterna av bakterien lever kvar. Det kan också vara så att folk äter fler värktabletter i dag, som kan skava hål.

Lars Agréus, är läkare och professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet.Lars Agréus, är läkare och professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet.Lars Agréus, är läkare och professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet.
Lars Agréus, är läkare och professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet. Foto: Ulf Sirborn

Ökad risk för magsäckscancer

Ytterligare en riskfaktor med att bära på Helicobakter pylori är att den är klassad som en cancerogen bakterie och anses öka risken för magsäckscancer.

Enligt Cancerfonden var magsäckscancer Sveriges näst vanligaste cancerform under 1960-talet men i dag står den för bara 1-2 procent av all cancer. Minskningen tros delvis hänga ihop med behandlingen av magsår. 

– Sår i tolvfingertarmen brukar man aldrig göra någon kontrollgastroskopi på, man bara undersöker att bakterien är borta via ett enkelt avföringsprov, säger professor Lars Agréus och fortsätter:

– Men sår i magsäcken kan också vara magsäckscancer. Då måste man göra en gastroskopi och ta prover till det är helt läkt, annars kan man bomma.

Behandling och medicin

Magsår kan läka ut på egen hand, men bör alltid behandlas av en läkare eftersom komplikationer kan få ödesdigra konsekvenser. Om såret orsakas av Helicobacter pylori finns också risken att du drabbas av nya magsår om infektionen inte tas bort.

Magsår orsakade av bakterier behandlas alltid med en antibiotikakur som ofta sträcker sig över två veckor.

– Träffsäkerheten ligger på omkring 90 procent. Men det är viktigt att man följer kuren, missar man någon dag så sjunker den siffran ner till 60 procent.

Kuren kombineras med intag av så kallade protonpumpshämmare, där läkemedel som Omeprazol och Losec ingår. Dessa hjälper till att minska produktionen av saltsyra i magsäcken vilket påskyndar läkningen.

Har magsåret orsakats av NSAID-läkemedel används inte antibiotika. Vid högt intag av den typen av läkemedel, exempelvis till följd av artros, kan protonpumpshämmare ibland tas förebyggande för att minska risken för magsår.

Att sluta röka är också en uppmaning eftersom det anses kunna förvärra symtomen och förlänga läkeprocessen.