Långvarig stress kan vara skadligt för hjärtat.
Långvarig stress kan vara skadligt för hjärtat. Foto: Shutterstock

Utbrändhet kan leda till framtida hjärtrubbningar

Utbrändhet och kronisk stress kan få förödande konsekvenser för den drabbade.

Och problemen är inte bara psykiska.

En ny stor studie kopplar samman utmattningssyndrom med en ökad risk för förmaksflimmer.

Att långvarig negativ stress är skadligt kommer knappast som en nyhet. Ny forskning visar emellertid att det kan vara direkt livshotande, även långt efter tillfrisknandet.

Vi vet sedan tidigare att stress kan orsaka sömnproblem, leda till depression, sabba magen och förvärra hudsjukdomar som psoriasis.

En studie, publicerad i European Journal of Preventive Cardiology, pekar nu även ut en möjlig koppling till så kallat förmaksflimmer.

LÄS OCKSÅ: Läkaren: 6 tidiga tecken på utbrändhet

Vad är förmaksflimmer?

Enligt Hjärtlungfonden innebär förmaksflimmer att den elektriska aktiviteten i hjärtats förmak inte fungerar som den ska. Konsekvensen blir att pulsen blir både oregelbunden och hastig.

Vanliga symtom kan vara:

Andnöd

Hjärtklappning

Bröstsmärta

Yrsel

Trötthet

Enligt Netdoktor är det emellertid många som inte har några symtom alls, vilket skapar ett stort mörkertal. Själva hjärtflimret är inte livshotande i sig, men tros öka risken för blodproppar med stroke som potentiell följd.

LÄS OCKSÅ: Hjärtinfarkt - 15 tecken som kvinnor & män missar

Utbrändhet kan öka risken

Forskarna har tittat på data från sammanlagt 11 445 personer som studerats över en 25-årsperiod. Enligt CNN hade inga av deltagarna förmaksflimmer vid studiestarten.

Efteråt tittade forskarna närmare på vilka som utvecklat hjärtrytmsrubbningar. Resultatet visar att deltagare som rapporterat höga nivåer av stress och utmattningssyndrom också löpte en mycket högre risk att utveckla förmaksflimmer än övriga.

Symtom vid utmattningssyndrom

Gå in i väggen, utbrändhet, utmattningsdepression – ”kärt” barn har många namn. I dag pratar man företrädesvis om utmattningssyndrom när det kommer till följder av långvarig och stark stress.

Symtomen kan variera men följande är vanliga enligt 1177 Vårdguiden:

Energilöshet

Trötthet

Utmattning

Sömnproblem

Lättirriterad

Ångest

Koncentrationssvårigheter

Minnesproblem

Svårt att genomföra projekt

Hjärtklappning

Yrsel

Värk

Ljudkänslighet

Magproblem

Enligt studieförfattaren Parveen Garg kan förklaringen vara ett samspel mellan ökad inflammation i kroppen och ökad aktivering av kroppens stressystem.

– När de här två sakerna är kroniskt aktiverade kan det leda till allvarliga och skadliga effekter på hjärtat, vilket i slutändan kan leda till arytmier, säger han till CNN.

Krävs mer forskning

För att bevisa teorin krävs emellertid ytterligare forskning. Eftersom det handlar om en observationsstudie kan inga hundraprocentiga slutsatser dras.

– Men om det är något man ska ta med sig från den här studien så är det att höga nivåer av stress och utmattning kan påverka både hjärtat och sinnet, säger Garg.

Så ställs diagnosen utmattningssyndrom

Enligt Socialstyrelsen måste följande kriterier uppfyllas för att diagnosen utmattningssyndrom ska kunna ställas:

Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer

vilka har förelegat under minst sex månader.

Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i

samband med psykisk belastning.

Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under

samma tvåveckorsperiod:

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker

 under tidspress

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet

4. Sömnstörning

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning,

 magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.

 Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex.

hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).

Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som

tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Källa: Socialstyrelsen

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

5 nr av ToppHälsa + varma tights från Röhnisch. Köp nu!