Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Konstant trött, oavsett hur mycket du sover? Orsakerna kan vara många.Konstant trött, oavsett hur mycket du sover? Orsakerna kan vara många.Konstant trött, oavsett hur mycket du sover? Orsakerna kan vara många.
Utmattningssyndrom är en av de vanligaste diagnoserna där trötthet är ett kardinalsymtom.Utmattningssyndrom är en av de vanligaste diagnoserna där trötthet är ett kardinalsymtom.Utmattningssyndrom är en av de vanligaste diagnoserna där trötthet är ett kardinalsymtom.
1 AV 3
Huvudvärk som inte går över, långvarig hosta eller extrem trötthet är alla symtom att hålla koll på.
2 AV 3
Konstant trött, oavsett hur mycket du sover? Orsakerna kan vara många.
Foto: Shutterstock
3 AV 3
Utmattningssyndrom är en av de vanligaste diagnoserna där trötthet är ett kardinalsymtom.
Foto: Shutterstock

Trött hela tiden? 9 möjliga orsaker till din trötthet

Orkeslös och onormalt trött? Många gånger räcker det med en livsstilsförändring för att du ska känna dig lite piggare.

Men i andra fall hjälper inte det. 

Då kan det röra sig om bakomliggande sjukdomar som sömnapné, diabetes, hypotyreos eller postcovid. 

– Det finns en rad oupptäckta sjukdomar som man skulle kunna ha, säger forskaren Anna Andreasson.

Här är några tillstånd som kan orsaka extrem trötthet.

Att känna sig trött och orkeslös då och då är inget ovanligt. Ofta är trötthet kopplat till en stressig livsstil eller envisa sömnproblem. 

Därför är en bra början att lägga om livsstilen. Det kan handla om att stressa mindre, äta bättre, dricka mer vatten och dra ner på kaffe och alkohol. Och framför allt se till att sova ordentligt.

Men om den extrema tröttheten trots det håller i sig, kan det vara tecken på en bakomliggande sjukdom.

– Vi pratar om långvarig komplicerad trötthet, så kallat fatigue, alltså trötthet som inte går över vid vila. Har man en trötthet som inte går över efter en tids återhämtning är det dags att söka vård, säger Anna Andreasson, forskare på Stressforskningsinstitutet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och institutionen för medicin Solna vid Karolinska institutet.

Vanligaste diagnoserna vid onormal trötthet

Vad beror då den här ihärdiga tröttheten på? 

– Det finns många olika förklaringar och symtombilden kan se mycket liknande ut från stressrelaterad utmattning, hormonstörningar, infektioner, inflammatoriska sjukdomar, näringsbrist, psykisk ohälsa och sömnstörningar. Ibland kan det vara svårt att hitta orsaken.

Framför allt är det två diagnoser där trötthet är kardinalsymtom, förklarar Anna Andreasson.

– Utmattningssyndrom och ME/CFS. Vid utmattningssyndrom är orsaken långvarig stress utan återhämtning, men vid ME/CFS är orsaken inte känd även om det finns teorier om till exempel immunaktivering.

Numera har vi även postcovid där ihållande trötthet är ett vanligt symtom.

– Det är de vanligaste trötthetsdiagnoserna, även om ME/CFS inte är en särskilt vanlig diagnos jämfört med utmattningssyndrom.

Nedan går hon igenom fler åkommor som kan ligga bakom din extrema trötthet.

Anna Andreasson, forskare på Stressforskningsinstitutet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och institutionen för medicin Solna vid Karolinska institutet.Anna Andreasson, forskare på Stressforskningsinstitutet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och institutionen för medicin Solna vid Karolinska institutet.Anna Andreasson, forskare på Stressforskningsinstitutet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och institutionen för medicin Solna vid Karolinska institutet.
Anna Andreasson, forskare på Stressforskningsinstitutet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och institutionen för medicin Solna vid Karolinska institutet. Foto: John Sennett (Karolinska institutet)

Trött av näringsbrist

En vanlig orsak till orkeslöshet är näringsbrist.

– Hos menstruerande kvinnor är det vanligt med järnbrist, och rikliga smärtsamma blödningar kan vara ett tecken på endometrios som i sig kan leda till trötthet.

Det är vanligt att låga sköldkörtelnivåer, brist på järn- och vitamin B12 kollas upp samtidigt med hjälp av blodprov som ett första steg, berättar Anna Andreasson.

Trött och frusen? Sköldkörteln kan vara boven

Även hormonstörningar kan vara en bakomliggande faktor.

Vanligast är att känna av trötthet vid för låga halter av sköldkörtelhormon, så kallat hypotyreos.

– Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen och går den på lågvarv blir man trött, frusen, går upp i vikt. Man bränner mindre energi, och i och med att man inte gör av med någon energi kan man tappa aptiten. Det kan kännas som att man inte äter någonting och ändå går man upp i vikt, säger Anna Andreasson och fortsätter: 

– Det är ganska vanligt att man känner sig nedstämd och låg. Man har ingen lust, man har ingen energi. Saker och ting tar emot. Sen kan man också få fnasig hud. 

Diabetes och depression kan leda till trötthet

En annan sjukdom som kan orsaka trötthet är diabetes, både typ 1 och 2, som innebär att kroppens celler inte kan ta upp blodsocker.

Vid insjuknande i diabetes typ 1 kommer tröttheten mer akut, ofta tillsammans med andra symtom som att vara törstig och kissa mycket – medan vid diabetes typ 2 är tröttheten smygande, berättar Anna Andreasson.

Att känna extrem trötthet under depression är heller inte ovanligt. 

– Det finns olika psykiatriska diagnoser som också är relaterade till trötthet, exempelvis vinterdepression. Vissa mår väldigt dåligt under vinterhalvåret när de inte får ljus i samma utsträckning.

Mer om olika typer av depression kan du läsa här. 

Trött och irriterad? Tecken på utmattningssyndrom

Du kan även drabbas av extrem trötthet vid utmattningssyndrom.

– Man har levt pressat under en lång tid när man är förbi möjligheten att vila bort tröttheten.

Återhämtning är därför nyckeln för att förhindra den berömda väggen.

– Det pratas ofta om positiv och negativ stress. Men det vi ser är hur man återhämtar sig eller inte, som avgör om man får långtidseffekter av stressen.

ME/CFS – ovanlig men tuff diagnos

Vid ME/CFS, som tidigare kallats kroniskt trötthetssyndrom, kan vardagliga sysslor nästintill bli omöjliga att genomföra.

– Det är en väldigt specifik diagnos där man har den här tröttheten som inte går att vila bort, och som förvärras vid ansträngning.

ME står för myalgisk encefalomyelit vilket refererar till muskelsmärta och inflammationer i hjärna och ryggmärg. CFS står för cronic fatigue syndrome, eller kroniskt trötthetssyndrom.

– Det är en diagnos man får först när man uteslutit massa andra förklaringar till kronisk trötthet, som exempelvis problem med sköldkörteln.

Än finns lite forskning på exakt vad som sker i kroppen, berättar Anna Andreasson, men det finns visst stöd för någon form av immunaktivering hos en del patienter.

– Många patienter rapporterar influensaliknande symtom med har svullna ömma lymfkörtlar, halsont, feberkänsla, ökad smärtkänslighet och ömhet i kroppen. Patienter beskriver också symtom på att nervsystemet är påverkat med blodtrycksfall och hjärtklappning.

Andra symtom är huvudvärk, muskel- och ledsmärtor och koncentrationssvårigheter.

Ibland går tröttheten inte över, hur mycket du än sover.Ibland går tröttheten inte över, hur mycket du än sover.Ibland går tröttheten inte över, hur mycket du än sover.
Ibland går tröttheten inte över, hur mycket du än sover. Foto: Shutterstock

Trötthet kopplat till covid-19

Tillsammans med sitt forskarteam håller Anna Andreasson på att titta på effekterna av trötthet vid långvariga covidsymtom, så kallat postcovid. 

Eftersom pandemin fortfarande pågår finns det av förklarliga skäl lite forskning på ämnet. 

– Vi studerar hur tröttheten och dess konsekvenser ser ut i relation till tröttheten vid utmattningssyndrom eller ME/CFS. Men som den beskrivits verkar den påminna lite om båda diagnoserna.

 Det är heller inte många som har fått diagnosen.

– Det är många som fått symtom efter covid, där trötthet som inte går över vid vila ett av de absolut vanligaste. Tröttheten verkar inte vara relaterad till hur sjuk man var när man faktiskt hade sjukdomen. 

Dålig aptit? Kan vara ledgångsreumatism

Immunaktivering är också en vanlig orsak till trötthet, antingen i form av en autoimmun sjukdom som exempelvis Reumatoid artrit, ledgångsreumatism, eller en infektion.

Enligt Karolinska institutet är det är den vanligaste reumatiska inflammationssjukdomen, och den drabbar 0,5-0,7 procent av befolkningen. Den är mer förekommande hos kvinnor.

Symtomen påminner om andra sjukdomar, såsom trötthet, låg energi, dålig aptit och ledsmärtor.

Trött hur mycket du än sover? Orsaken kan vara sömnapné

Oavsett hur mycket du sover kan sömnapné vara en orsak till konstant trötthet som håller i sig. Tillståndet innebär korta uppehåll i andningen när du sover, och ett annat vanligt symtom är snarkningar. 

– Vid sömnapné är sömnighet ofta ett påtagligt symtom, säger forskare Anna Andreasson.

Sömnapné är vanligare hos överviktiga personer. Tillståndet har många riskfaktorer och kan leda till både högt blodtryck och stroke. Det är därför viktigt att få hjälp.