Misstänker man att någon har drabbats av stroke ska man genast ringa 112, säger professorn Jan Nilsson.
Det finns symtom på stroke som många missar – exempelvis en tillfällig svaghet i en arm eller ett ben.
1 AV 2
Misstänker man att någon har drabbats av stroke ska man genast ringa 112, säger professorn Jan Nilsson.
Foto: HJÄRT-LUNGFONDEN / HJÄRT-LUNGFONDEN
2 AV 2
Det finns symtom på stroke som många missar – exempelvis en tillfällig svaghet i en arm eller ett ben.
Foto: Colourbox

Tillfälliga talsvårigheter? Tecken på stroke många missar

Förlamning i en eller flera kroppsdelar och talsvårigheter är klassiska symptom vid stroke. 

Men det finns symptom som många missar – exempelvis en tillfällig svaghet i en arm eller ett ben. 

– Det är jätteviktigt att man uppsöker sjukhus då, för det kan vara ett tecken på att en stor stroke är på gång, säger professorn Jan Nilsson. 

Varje år drabbas drygt 25 000 personer i Sverige av stroke. Symptomen kommer ofta blixtsnabbt och beror på att en blodpropp eller blödning har orsakat syrebrist i hjärnan, vilket i sin tur leder till skador och förlust av funktioner. 

Till de vanliga och välkända symptomen hör förlamning – i ansiktet, en arm eller ett ben, eller i kroppens ena sida – talsvårigheter och synproblem. Men det finns symptom som många aldrig kopplar ihop med stroke. 

LÄS OCKSÅ: Sju symptom på stroke – tecknen många struntar i

Viktigt att söka vård vid symtom

Enligt Jan Nilsson, professor vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i Hjärt-lungfondens forskningsråd, kan det till exempel handla om en tillfällig svaghet i en arm eller ett ben. 

Den form av stroke som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack) brukar beskrivas som en varningssignal för stroke – och då störs nämligen blodcirkulationen i hjärnan tillfälligt. Man får samma symptom som vid en kraftig stroke men de går tillbaka inom högst ett dygn. Och när besvären väl har avtagit struntar tyvärr många i att söka vård.

– Det är väldigt vanligt att det kommer en stor stroke efter en TIA om man inte får behandling. Man tänker "åh, vad skönt, det gick över", när det i själva verket är ett varningstecken och bråttom att komma in till sjukhus. När man kommit in till sjukhus kan man med stor sannolikhet ta bort proppen, om det handlar om en propp, genom att lösa upp den eller suga ut den med katetrar, säger Jan Nilsson.

– Äldre personer kanske man upptäcker det på lite lättare, för det slår igenom så kraftigt när en äldre person har en tillfällig svaghet i en arm eller ett ben. Det märks ganska påtagligt. Yngre personer kanske kan dölja det där lite mer effektivt, fortsätter han.  

Två stora riskfaktorer

Enligt Jan Nilsson finns två stora riskfaktorer: högt blodtryck och förmaksflimmer. 

– Det gäller att kolla sitt blodtryck någorlunda regelbundet, speciellt när man börjar bli lite äldre, säger han och fortsätter: 

– Förmaksflimmer är väldigt vanligt när man blir äldre. Man lider inte så mycket av själva förmaksflimret, däremot ökar risken att det bildas blodproppar inne i vänster kammare och när de ger sig av hamnar de i regel i hjärnan. 

Sju symptom på stroke

Förlamning: 

Stickningar, svaghet eller plötsliga domningar i ansiktet, armar och ben kan vara tecken på stroke. Oftast yttrar sig problemen bara i ena kroppshalvan, ofta vänster.

Talsvårigheter: 

Strokesymptom yttrar sig inte bara fysiskt, utan en man kan även få perceptionssvårigheter. Det kan yttra sig i att man plötsligt börjar sluddra eller får svårt att förstå vad andra säger. Detta misstas ibland för vanlig förvirring. 

Synstörningar: 

Stroke kan även påverka synen. Man kan exempelvis få dubbelseende eller synstörning på ett eller båda ögonen. 

Huvudvärk: 

Kraftig huvudvärk utan tydlig orsak kan uppstå vid en stroke.

Yrsel: 

Plötslig yrsel uppstår ofta vid en stroke och samtidigt kan förmågan att orientera sig påverkas.  

Balansproblem: 

Strokepatienter kan få plötsliga svårigheter att gå och hålla balansen. 

Kräkningar: 

De nedsatta sinnesfunktionerna vid en stroke gör att man lätt blir illamående och kan börja kräkas.

Källa: Vårdguiden / Stroke.se / Hjärt-lungfonden

AKUT-testet avslöjar stroke

A - Ansikte. Be personen le och visa tänderna.

K - Kroppsdel. Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder.

U - Uttal. Be personen säga en enkel mening. 

T - Tid. Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling sätts in, desto mindre blir skadorna. 

Misslyckas personen med något av detta rör det sig om misstänkt stroke. Ring 112.

Källa: Hjärt-lungfonden