”Det är väldigt viktigt att man söker vård”, säger professorn och överläkaren Jan Nilsson.
Alla symptom vid stroke är inte tydliga.
1 AV 2
”Det är väldigt viktigt att man söker vård”, säger professorn och överläkaren Jan Nilsson.
Foto: HJÄRT-LUNGFONDEN / HJÄRT-LUNGFONDEN
2 AV 2
Alla symptom vid stroke är inte tydliga.

Symtom vid stroke – som många missar

Alla symtom vid stroke är inte tydliga. 

Ett vanligt symtom vid den form av stroke som kallas TIA är att man blir svag och fumlig i en arm eller ett ben – men att styrkan återkommer efter ett par minuter.

– Det är varningstecken på att det kan vara en stor stroke på gång, säger professorn och överläkaren Jan Nilsson. 

Varje år drabbas runt 28 000 personer i Sverige av stroke. Ungefär hälften av dem avlider eller får svåra funktionsnedsättningar, enligt Hjärt-Lungfonden. 

Stroke orsakas antigen av en blodpropp eller av en blödning i hjärnan. Proppen eller blödningen orsakar syre- och näringsbrist, vilket skadar hjärnvävnaden.  

Ungefär var tredje person som drabbas av en kraftig stroke har dessförinnan haft en transitorisk ischemisk attack, TIA. 

LÄS OCKSÅ: Sju symptom på stroke – tecknen många struntar i

Lätt att missa en TIA-attack

En TIA är en form av stroke där symtomen är övergående. De behöver heller inte vara lika tydliga som vid en vanlig stroke.

– Det kan handla om övergående talsvårighet, en liten förändring av mimiken i ansiktet och det kan också vara frånvaroperioder som dyker upp utan förvarning. Det där är varningstecken på att det kan vara en stor stroke på gång, säger Jan Nilsson   

Andra tecken kan vara en tillfällig svaghet och fumlighet i en arm eller ett ben. 

Om man misstänker att man själv eller någon annan har drabbats av en TIA ska man ringa sjukvårdsupplysningen – man ska absolut inte ignorera det som hänt. 

– Man kanske inte tyckte att det var så farligt, men det kan också vara så att man inte vill att det ska vara någonting. Men det är väldigt viktigt att man söker vård, säger Jan Nilsson.  

Eftersom en TIA ofta är ett tecken på att en allvarlig stroke är på gång är det viktigt att få förebyggande behandling.

LÄS OCKSÅ: Fem tecken på stroke – så ser du signalerna

Flera olika riskfaktorer för stroke

Det finns flera kända riskfaktorer för stroke. Jan Nilsson pekar på rökning, högt kolesterol, högt blodtryck och diabetes.  

– De här riskfaktorerna ger stroke som orsakas av åderförkalkning, inne i halskärlet eller i kärl längre upp mot hjärnan, säger Jan Nilsson, som påpekar att förmaksflimmer är en annan viktig riskfaktor.

– Där gäller det att ha koll på om pulsen börjar kännas oregelbunden. Det är ganska vanligt ju äldre man blir att man får förmaksflimmer. Man behöver inte känna så mycket av det. Men om pulsen är konstig och man kanske upplever att man blir lite mer andfådd ska man ta kontakt med vårdcentralen, fortsätter han. 

AKUT-TESTET AVSLÖJAR STROKE

A - Ansikte. Be personen le och visa tänderna.

K - Kroppsdel. Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder.

U - Uttal. Be personen säga en enkel mening. 

T - Tid. Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling sätts in, desto mindre blir skadorna. 

 

Misslyckas personen med något av detta rör det sig om misstänkt stroke. Ring 112!

 

Källa: Hjärt-lungfonden

 

Sju sumptom på stroke

Förlamning: Stickningar, svaghet eller plötsliga domningar i ansiktet, armar och ben kan vara tecken på stroke. Oftast yttrar sig problemen bara i ena kroppshalvan, ofta vänster.

Talsvårigheter: Strokesymptom yttrar sig inte bara fysiskt, utan en man kan även få perceptionssvårigheter. Det kan yttra sig i att man plötsligt börjar sluddra eller får svårt att förstå vad andra säger. Detta misstas ibland för vanlig förvirring. 

Synstörningar: Stroke kan även påverka synen. Man kan exempelvis få dubbelseende eller synstörning på ett eller båda ögonen. 

Huvudvärk: Kraftig huvudvärk utan tydlig orsak kan uppstå vid en stroke.

Yrsel: Plötslig yrsel uppstår ofta vid en stroke och samtidigt kan förmågan att orientera sig påverkas.  

Balansproblem: Strokepatienter kan få plötsliga svårigheter att gå och hålla balansen. 

Kräkningar: De nedsatta sinnesfunktionerna vid en stroke gör att man lätt blir illamående och kan börja kräkas.

 

Källa: Vårdguiden / Stroke.se / Hjärt-lungfonden