Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa halsoliv i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Stort utbrott av mässling i EuropaStort utbrott av mässling i EuropaStort utbrott av mässling i Europa
Stort utbrott av mässling i Europa Foto: Shutterstock

Största mässlingsutbrottet i Europa på ett sekel

Debatten om mässlingvaccin fortsätter. 

Har det en koppling till autism eller ska man fortsätta vaccinera?

Hur det än är så har vi just nu det största utbrottet av mässling i modern tid.

– Det här är en onödig och oacceptabel tragedi när vi har ett säkert och effektivt vaccin,  berättar Dr Mark Muscat, från WHO. 

Senaste åren har det debatterats hejvilt huruvida man ska vaccinera sina barn mot mässling eller inte. Nu rapporterar CNN att antalet mässlingsfall har nått ett rekord i Europa i år, med mer fall de första sex månaderna 2018 än någon 12-månadersperiod det här seklet, enligt WHO. 

LÄS MER: Varning: Risk för mässling om du åker på Europa-semester

"Onödig och oacceptabel tragedi"

Mer än 41 000 barn och vuxna har fått mässling i Europa från januari-juni - nästan dubbelt så mycket som 2017.

- Det nuvarande mässlingsutbrottet hotar både barnen och de vuxnas liv och även de framsteg vi har gjort hittills. Det här är en onödig och oacceptabel tragedi när vi har ett säkert och effektivt vaccin,  berättar Dr Mark Muscat, från WHO. 

Symtom på mässling

Hög feber

Du får torrhosta

Dina ögon blir irriterade och ljuskänsliga

Efter några dagen kommer utslagen. Först ljusröda och sedan mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sprida sig sen. 

Febern försvinner inom fem till sex dagar efter utslagen.

Efter det tar det ytterligare en vecka innan du är återställd. 

Kan ta längre tid om du får svårare infektion eller komplikation

Källa: www.1177.se

LÄS MER: Läkaren svarar på 10 frågor om mässlingen 

Semesterländer extra drabbade

Värst drabbat är Ukraina, men även Italien, Grekland, Ryssland, Serbien och Frankrike. Och dessa länder är länder dit många svenskar åker på semester. Och det skulle potentiellt ha konsekvenser även i Sverige, där det redan nu är mer mässlingfall än tidigare. För att förhindra utbrott måste 95% vara vaccinerade och även om faktiskt det vaccinerades mer 2017 än tidigare finns det fortfarande länder där man på grund av olika orsaker inte vaccinerar.

– De flesta vaccinerar sig, men det finns de som inte gör det. Vi måste våga ställa frågan varför man väljer att inte göra det. 

Hur farligt är mässling?

Mässlingen är en mycket smittsam allvarlig sjukdom. Insjuknandet är akut och risken för svåra komplikationer förekommer i ungefär 20 procent. 

Risken för svåra komplikationer är högre bland spädbarn, vuxna och människor med försvagat immunförsvar. 

Sjukdomen kan i ungefär 1 till 1000 fall kompliceras av en akut hjärninflammation med bestående skador som komplikation. I höginkomstländer är dödligheten 1 per 1000-5000 insjuknade.

I vissa låginkomstländer är mässling fortfarande en vanlig barnsjukdom och dödligheten är stor, särskilt hos spädbarn. Mässling är en svår sjukdom som kan utrotas med vaccination. Detta är WHO:s mål i fem av sex världsregioner till år 2020.

källa: www.folkhalsomyndigheten.se

LÄS MER: Många saknar skydd mot mässling - utan att veta 

Fortfarande motstånd mot vaccin

I Frankrike, Rumänien och Italien tror ungefär 20% på att man inte ska vaccinera sig.  En av anledningarna är the Wakefield Study som kom redan 1998 med tesen att vaccin möjligen hade en koppling med autism. Det väckte stort eftertryck och kort därefter las flera studier fram som visade motsatsen. Resultaten visade sig vara felaktiga, enligt CNN och Andrew Wakefield, en av författarna till studien, fick indragen läkarlicens. 

Trots detta finns det fortfarande ett motstånd mot att vaccinera. WHO är dock fortfarande hoppfulla att människor vill stoppa mässlingsutbrott som kan vara potentiellt livshotande för små barn genom att fortsätta vaccinera. 

- Vaccin fungerar. Om vi ska kunna utrota mässlingen så måste vi vara tydligare med att ge vetenskaplig och effektiv information om att det är den enda vägen att gå.