Forskare från Karolinska institutet samt Umeå och Lunds universitet har tittat på fem olika befolkningsstudier med totalt 54 500 män.
1 av 2: Forskare från Karolinska institutet samt Umeå och Lunds universitet har tittat på fem olika befolkningsstudier med totalt 54 500 män. Foto: Getty images
2 av 2 Foto: Getty images

Snusare drabbas lättare av diabetes typ 2

Ihärdiga snusare löper betydligt större risk att drabbas av typ 2-diabetes än andra. Riskökningen är lika stor som för rökare.

Snus framställs ofta som ett hälsosammare alternativ än rökning, inte minst av tillverkarna. Så är också fallet vad gäller risken för cancer och hjärt-kärlsjukdom, men inte för typ 2-diabetes. Där är riskökningen densamma.

Det visar forskning vid Karolinska institutet samt Umeå och Lunds universitet där forskare med hjälp av uppgifter från fem olika befolkningsstudier följt 54 500 män mellan åren 1990 och 2013.

– Typ 2-diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och för att dö i förtid, säger Sofia Carlsson, docent på Karolinska institutet, en av forskarna bakom studien som presenteras i Journal of Internal Medicine.

LÄS OCKSÅ: 9 tidiga tecken på diabetes att ha koll på

Tröskelvärde för risken att drabbas

Resultaten visar att personer som snusar en dosa om dagen eller mer har en 70 procent ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes.

– Det är ganska mycket, eftersom risken att drabbas av diabetes är ganska hög redan från början. Sju procent av befolkningen lider av diabetes, var av 90 procent har typ 2-diabetes, säger Sofia Carlsson.

LÄS MER: Ny studie: Snus är farligare än man trott  

För personer som snusar färre än fem dosor i veckan syntes ingen riskökning alls, medan personer som snusar 5–6 dosor i veckan hade en 40-procentig riskökning, en risk som sedan ökade brant, upp till 70 procent, vid sju eller fler dosor per vecka.

– Det verkar alltså som om det finns ett tröskelvärde för risken att drabbas, säger Sofia Carlsson.

Andra riskfaktorer för diabetes typ 2

Det som gör resultaten extra starka, säger hon, är att snusets effekter beräknades på personer som aldrig hade rökt.

– På så sätt undviker man att resultaten påverkas av att många både snusar och röker, säger Sofia Carlsson.

Ärftlighet påverkar också risken att drabbas, något forskarna också tog hänsyn till i studien.

Fysisk inaktivitet samt övervikt är andra riskfaktorer för typ 2-diabetes.

– Det handlar alltså om att hålla sig smal, inte använda tobak och motionera, säger Sofia Carlsson.

Fakta: Detta är typ 2-diabetes

Insulin är ett hormon som reglerar blodets sockerhalt.

Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin vilket gör att blodet får för mycket socker.

Vid typ 2-diabetes har kroppens celler blivit mindre känsliga för det insulin som kroppen producerar. Med tiden utvecklas även en brist på insulin.

För mycket socker i blodet kan på sikt orsaka skador på njurarna, ögonen och nerverna samt orsaka problem med blodcirkulationen vilket kan tvinga fram amputationer.

För lågt socker i blodet kan leda till nedsatt reaktionsförmåga, kramper och medvetslöshet.

Källa: Vårdguiden 1177 samt Skånes universitetssjukhus

Aktuellt just nu